SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnot ja EU

Avoimessa eurovaaliseminaarissa 14.5.2009 Tampereella pohditiin Euroopan unionin ja uskonnollisten yhteisöjen suhdetta yhteiskuntapoliittisesta ja teologisesta näkökulmasta. Seminaarissa kysyttiin muun muassa miten kristinusko on muovannut maanosamme poliittista kulttuuria sekä mitä julkilausuttuja ja julkilausumattomia hankauskohtia uskontojen ja EU:n välillä on.

 

Luennoitsijana oli kirkkohistorian professori Matti Kotiranta Joensuun yliopistosta.

 

Vaalikeskustelussa eduskuntapuolueita edustivat eurovaaliehdokkaat VTT Arja Alho (sd.), kansanedustaja Heidi Hautala (vihr.), valmentaja Atik Ismail (vas.), erityisnuorisotyönohjaaja Jorma Jussila (kd), toimittaja Johanna Korhonen (kesk.), vanhempi kehityspolitiikan asiantuntija Nina Suomalainen (kok.) ja toimittaja Nils Torvalds (rkp)

 

Opillisten kysymysten jaosto huolehti järjestelyistä yhteistyössä 

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.