SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vieraanvaraisuus kuuluu ekumeniaan – myös saarnavieraanvaraisuus

Turun tuomiokirkko. Kuva: Veijo Koivua.

Tampereen hiippakunnan piispa, SEN:n varapuheenjohtaja Matti Repo informoi facebook-sivuillaan Suomen ev.-lut kirkon kirkolliskokouksen 5.5.2017 tekemästä merkittävästä, ekumeniaa edistävästä päätöksestä. Sen mukaan ev.-lut. seurakunnan kirkkoherra voi yksittäistapauksissa kutsua saarnaamaan jumalanpalveluksessa "muun kristillisen kirkon tai siihen rinnastettavan yhteisön papin".

 

Tämä vieraanvaraisuus koskee kesäkuusta lähtien myös muita kuin niitä kirkkoja, joiden kanssa ev.-lut. kirkolla on jo olemassa yksimielisyyteen perustuva sopimus. Päätös edistää paikallista ekumeniaa sekä vahvistaa myös kirkon kansainvälisiä suhteita.

 

Asiassa ollaan myös SEN:n piirissä oltu aktiivisia. Sektionen för finlandssvensk ekumenikin puheenjohtaja, kirkkoherra Tor-Erik Store teki vuonna 2004 aloitteen Porvoon hiippakuntakokoukselle, että luterilaisen seurakunnan kirkkoherra voisi päättää toisen kristillisen kirkon tai yhteisön edustajan luvasta saarnata seurakunnan pääjumalanpalveluksessa. 

 

Aloite raukesi tuolloin, mutta asiaa ei jätetty sillensä. SEN:n jaostoista Opillisten kysymysten jaosto, Paikallisekumenian jaosto ja Sektionen för finlandssvensk ekumenk käsittelivät asiaa ja järjestivät aiheesta muun muassa seminaarin 15.9.2005. 

 

Aloite merkittävään ev.-lut. kirkon päätökseen on tullut nimenomaan Porvoon hiippakunnalta.

 

Piispainkokouksen esityksestä mietinnön laati perustevaliokunta, jonka puheenjohtajana piispa Matti Repo piti esittelypuheenvuoron 4.5.2017.


Käsillä on perustevaliokunnan mietintö, joka koskee muiden kristillisten kirkkojen pappien saarnaamismahdollisuutta evankelis-luterilaisessa kirkossamme. Sen taustalla on piispainkokouksen esitys, jok...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.