SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paikallinen ekumenia

SEN:n vuoden 2022 on paikallisessa ekumeniassa. Varsin asianmukaisilta vaikuttavat edelleen Martti Lindqvistin vuonna 1971 selvityksessä Kirkkojen kriisi ja tulevaisuus tekemät havainnot paikallisesta ekumeniasta:

1. Paikallisella tasolla tapahtuessaan ekumenia tulee parhaiten seurakuntalaisten tietoon vaikuttaessaan jokapäiväiseen kirkolliseen elämään.

2. Kirkkojen hallinto perustuu paikallisseurakuntien edustuksen varaan. Näin ollen ekumeeninen tietoisuus voi todella levitä kirkon yhteisiin hallintoelimiin vasta silloin, kun tämä toiminta on tuttua paikallisseurakunnan piiristä.

3. Kansainvälinen ekumeeninen liike tarvitsee yhteyksiä juuri paikallisseurakuntiin. Tämä yhteys on kuitenkin vaikeasti luotavissa ilman paikallisen tason ekumeenisia elimiä.

4. Ekumenia ymmärretään nykyisin yhdeksi kaiken kirkollisen toiminnan perusmääreistä. Tällöin sen on kosketettava läheisesti jokaista kirkon jäsentä.

5. Todelliset kirkkojen väliset ongelmat koetaan juuri paikallisella tasolla (kysymykset ehtoollisyhteydestä, seka-avioliitoista, yhteisestä todistuksesta jne.), siksi näiden ongelmien ratkaisua olisi etsittävä tältä samalta tasolta.


Se, mitä voidaan tehdä yhdessä, tulee myös toteuttaa yhdessä

Todellista on se, mikä on paikallista. Nämä kaksi ekumeenisen liikkeen hyväksi havaittua periaatetta toteutuvat esimerkiksi ekumeenisen rukousviikon aikana, jolloin kristikansa vaeltaa ristin jäljessä ja rukoilee yhdessä, eri kirkkojen traditioita kunnioittaen ja ympäröivälle maailmalle todistuksen antaen. 

 

Paikallinen ekumenia on yksi SEN:n toiminnan ydinalueista ja sitä organisoi .

 

Allt som kan göras tillsammans, ska också göras tillsammans. Det som är lokalt upplevs mest verkligt. Den ekumeniska rörelsens två praktiska principer kommer årligen fram t.ex.  under ekumeniska böneveckan, då kristna vandrar bakom korset och ber tillsammans i respekt för olika kyrkors traditioner som ett gemensamt vittnesbörd för det omkringliggande samhället.Tähän päivittyy tietoa eri puolella Suomea toimivista paikallisista ekumeenisista ryhmistä ja toimikunnista. Oletko mukana toiminnassa, jota ei ole mainittu? Ota yhteyttä sähköpostitse viestintä-...
Paikallinen kristittyjen yhteys, paikallisekumenia, on meistä useimmille kristittyjen välisen ykseyden tavallisin ilmaus. Kun opimme ajattelemaan omaa seurakuntaamme laajemmissa viitekehyksissä, olemm...

Paikallisekumeenista foorumia vietettiin 20.11.2021 Turussa paikallisten ortodoksien ja luterilaisen seurakunnan vieraina. Päivä oli iloisen jälleennäkemisen aikaa, sillä koronapande...
Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin Espoossa perjantaina 27.9.2019. Tämän vuotisen foorumin teemana oli uusien seurakuntalaisten toivottaminen tervetulleeksi seurakunnissa ja paikallisekumeenis...
Kooste Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytykset on tehty Paikallisekumeenista foorumia varten Joensuussa 5.10.2018
Vastuuviikon ekumeenista kirkkovaellusta ja ristisaattoa vietettiin Helsingissä 21.10. kauniissa syyssäässä. Vaelluksen aikana vierailtiin Pyhän kolminaisuuden ortodoksisessa kirkossa, Pyhän...
Perinteinen paikallisekumeeninen foorumi kokosi ekumenian ystävät Joensuuhun 5.10.2018. Tällä kertaa foorumin teemana oli ekumeeninen avioliitto, jota tarkasteltiin asiantuntijoiden alustus...
Ekumeeniseen kiitosrukoukseen kokoonnuttiin runsain joukoin Studium Catholicumille Helsingissä 4.10.2018. Rukoilijoilla oli erityinen aihe juhlaan, on nimittäin kulunut kymmenen vuotta siitä...
Helsingin ekumeeninen toimikunta kutsui koolle seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä kristillisessä perhetyössä. Ekumeeninen foorumi järj...
Paikallisekumeeninen foorumi (Pafo)
on ekumeenisten toimijoiden ja ekumeniasta kiinnostuneiden vuosittainen
kokoontuminen. Se kokoaa Suomen Ekumeenisen Neuvoston henkilökunnan ja eri
puolilla...
Kullakin meistä on oma koti ja omat tapamme. Se ei saa estää meitä rakentamasta siltoja, suojateitä ja turvallisia risteyksiä, jotta pääsemme toistemme luo nauramaan, laulamaan ja rukoilemaan. Voimme...
Tänään 27.5.2017 toimitettiin pyhä messu piispa Teemu Sipon SCJ 70. syntymäpäivän ja pappeuden 40-vuotisjuhlan merkeissä. Paikkana oli Helsingin Johanneksen kirkko. Tämä kertoo myös maamme hyvästä eku...
Luomakunnan rukouspäivää aloiteltiin 1.9.2011 Helsingin Vanhankirkon puistossa aurinkoisessa säässä. Kuluneelle kesälle tyypillistä on ollut nopea säiden vaihtelu ja niin kävi myös torstai-iltana. Kes...
Kiitollisuus, kunnioitus, lämpö ja yhteisöllisyys leimasivat kahden päivän yhdessäoloa Kainuun Opistolla Paltamossa. Vuosi sitten heinäkuun ensimmäisenä päivänä edesmenneen Nikean metropoliitta Johann...
SEN:n Paikallisen ekumenian jaosto tutustui 30.5.2011 Itäisellä Uudellamaalla, Porlammilla sijatsevaan San Damianon osuuskuntaan. Pauli ja Eeva Annala esittelivät viehättävässä maalaismiljöössä sijait...
Paikallistason ekumenia on useimmille konkreettisin ja näkyvin ekumeenisen toiminnan muoto. Vaikka kristittyjen välisessä yhteydessä ei olekaan kyse pelkästä inhimillisestä tuotoksesta, vaatii se Juma...
Suomen ekumeeninen neuvosto on jo usean vuoden ajan pitänyt syyskokouksensa eri puolilla maatamme. Tänään ja huomenna olemme koolla täällä Oulussa. Eteläsuomalaisille on terveellistä huomata, että inh...
Pienimmän lantin yhteisö (PLY) on maailmanlaajuinen ekumeeninen rukousliike rauhan, oikeudenmukaisuuden ja sovituksen puolesta. Yhteisö perustettiin vuonna 1956 intialaisen Shanti Solomonin toimesta...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.