SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksen keskeiset viestit suomeksi

Kirkkojen maailmanneuvoston (World Council of Churches, WCC) 11. yleiskokous järjestettiin Saksan Karlsruhessa 31.8.–8.9.2022. Kokouksen teemana on "Jumalan rakkaus ohjaa maailman sovintoon ja ykseyteen". Yleiskokous teki useita julkilausumia ja näistä keskeisimmät on nyt suomennettu. 
Toive on, että kokouksen viesti luetaan, siitä keskustellaan  kristillisissä yhteisöissä, että sen esiin nostamien asioiden puolesta rukoillaan ja siitä poimitaan inspiraatiota  kristittyjen ykseyden rakentamiseen omalla paikkakunnalla, omassa maassa ja kansainvälisesti.
Yleiskokouksen viestin kirkoille (suomentanut Minna Hietamäki): 


Ykseyslausuma (suomentanut Tomi Karttunen):AluksiJokainen Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous on julkaissut kokouksesta viestin. Yleiskokouksen viesti kertoo, minkälaista kokouksessa oli ja mikä innosti kokoukseen osallistuneita. Viesti on...
1. Me – KMN:n yhteys – elämme ja todistamme maailmassa, joka on samanaikaisesti Jumalan kaunis luomakunta ja jonka ekologinen kriisi, sota, pandemia, rakenteellinen köyhyys, rasismi, sukupuolistunut v...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.