SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniaa arkun äärellä – Kuolema, hautaan siunaaminen ja iankaikkisuus 

Path of eternity. Kuva: Mateusz Stachowski.

 

Lounaan jälkeen siirryttiin Saalem-seurakuntaan, jossa pastori Riku Turunen toivotti osallistujat tervetulleiksi. Ensimmäisen hautaan siunaamista käsittelevän puheenvuoron piti kappalainen Reijo Sillanpää (evl). Hän totesi mm. että kirkko tuo hautausmenoissaan ilmi uskonsa sisällön ja näin toimituksella on opetus- ja julistusmerkitys.

 

Se palauttaa seurakuntalaisten mieliin tietyt kristillisen uskon kohdat. Samalla se on aina ollut julistusta niille mukana olijoille, jotka ovat kristillisen uskon ulkopuolella. Tämä elementti saattaa tulevaisuudessa vahvistua entisestään sekularisaation myötä.

 

Kommenttipuheenvuoron käytti Aimo Helminen (adv.). Hän otti esille hautaan siunaamiseen liittyviä ekumeenisia kysymyksiä esimerkiksi tilanteessa, jossa vainaja on jonkun kirkon jäsen, mutta on ollut aktiivisesti mukana jonkin toisen kirkon toiminnassa. Aimo Helminen totesi kokevansa olonsa vieraaksi, jos siunauspuheessa vainajaan suhtaudutaan toimituksen seuraajana, kun adventtikirkossa korostetaan kuolemaa unena.

 

Hän korosti, että pastorin tehtävä ei ole jakaa taivasosuuksia hautauspuheessa tai toimia vainajan tuomarina; mutta on tärkeää surutilanteessa tuoda esille toisaalta vainajan elämään liittyneitä valoisia asioita, toisaalta korostaa Kristuksen ylösnousemuksen ja Jumalan armon todellisuutta. Hän myös totesi, että on valmis siunaamaan myös mihinkään kirkkoon kuulumattoman vainajan, sillä aina on mahdollisuus hautaan siunaamisessa todistaa Kristuksesta. Joidenkin ihmisten kohdalla se saattaa olla ainutlaatuinen tilaisuus kuulla evankeliumin sanomaa. Ikuinen elämä on luvattu kaikille, jotka ottavat Kristuksen vastaan omassa elämässään. Ikuinen elämä alkaa siitä hetkestä, kun hän ottaa Kristuksen omaan elämäänsä.

 

Toisena alustajana oli pastori Jori Brander (met.), joka pohti kuoleman kohtaamista näin:

– Viimeistään kuoleman edellä ihminen näkee itsensä rajoissa, joiden sisällä hän on elämänsä tosi asiassa elänyt, vaikka on ehkä kuvitellut toisin. Kuolema on elämän viimeinen oppitunti ihmisyydestä.

 

– Kuoleman kohtaaminen on ihmiselle uskonnosta ja maailmankatsomuksesta riippumatta askel tuntemattomaan, johon hän ei ole täysin valmistautunut – on kuolema sitten hänelle toivottu tai epätoivottu tila. Hän ei ole valmis antautumaan kuolemaan, vaikka kuolema on yhtä luonnollinen ja todennäköinen tapahtuma kuin syntymäkin. Toisaalta voidaan kysyä, kuka meistä tietää olleensa valmis sen enempää syntymäänkään. Vastasyntyneen ensireaktio elämään kertoo syntymänkin olevan melkoinen kriisikokemus.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.