SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hautaan siunaamisen hyvät käytännöt 

 

Miika Ahola esitteli PEj:n työryhmän teesit. Työryhmään kuuluvat Matti Wallgren (ort), Kai Almgren (vap), Miika Ahola (lut.).


1. Hautaan siunaamisessa tulee kunnioittaa vainajan katsomusta. (Hautaustoimilaki 1 luku, 2 §, 3 mom.)


2. Vainajan kuulumista tai kuulumattomuutta uskonnolliseen yhdyskuntaan tulee pitää katsomuksen osoituksena ja tahdon ilmauksena hautauksen toimittamisen tavasta, jos vainaja ei eläessään tai esimerkiksi testamentissaan ole ilmaissut muuta.


3. Vainajan katsomusta tulee kunnioittaa vaikka se olisi omaisille vieras.


4. Jos mahdollista, hautaus voidaan toimittaa useamman perinteen yhteistyönä. Omaiset voivat myös järjestää erikseen omaan perinteeseensä kuuluvan rukoushetken tai vastaavan. Itse hautaus on toimitettava vainajan katsomuksen mukaan.


5. Vainajan katsomuksen ja tahdon noudattamisesta ovat moraalisessa vastuussa omaiset, hautaustoimistot ja uskonnolliset yhteisöt.


6. Vainajan kuolemasta ja hautausjärjestelyistä on hyvissä ajoin oltava yhteydessä hänen omaan uskonnolliseen yhteisöönsä.


7. Kuolemasta ja hautausjärjestelyistä on hyvä keskustella jo elinaikana. Jokainen voi tehdä myös hautaustestamentin ja kertoa siitä läheisilleen.

 

Heikki Huttusen mukaan olisi hyvä lisätä yksi teesi: yleensä pitäisi toimittaa hautaan siunaaminen tai  perustella kristillinen hautaan siunaaminen positiivisesti. Pääsihteeri totesi, että teesit on hyvä viedä joko SEN:n hallitukseen tai jos halutaan niitä käsitellä järeämmin, niin kevätkokoukseen. Hän myös kysyi, pitäisikö teeseihin lisätä jotain siitä, että pappi ottaisi huomioon aina myös läsnä olevan seurakunnan tilan – heidän johonkin kirkkoon kuulumisen tai kuulumattomuuden.

 

Sven Wessman kertoi, että ortodokseille on tärkeää arkun aukiolo. Keskusteltiin siitä, että on tärkeää aina toimittaa hautaan siunaaminen tietoisena vainajan läsnäolosta omissa hautajaisissaan. Hautajaisjärjestelyjä koskevasta ”testamentista” todettiin, että sellaisen tekeminen on mahdollinen, mutta on tärkeää huolehtia myös siitä, että se on jonkun sellaisen henkilön tiedossa, joka todennäköisesti tulee huolehtimaan hautausjärjestelyistä.

 

Aimo Helmisen mukaan on tärkeää myös informoida omaisia mahdollisuudesta, että vainajaa voi käydä katsomassa ennen hautaan siunaamista.

 

Martti Muukkonen kertoi kuulleensa, että Helsingin hautausmaalla työntekijät eivät suostu hygieniasyistä avaamaan arkkua. Paikalliset tavat ovat hyvin kirjavat. Joitakin erityisnäkökohtia saattaa liittyä myös veteraanien hautajaisiin.

 

Marianne Kantosen mukaan teesejä olisi kaivattu myös Hämeenlinnassa, kun joitakin aikoja sitten ortodoksisen seurakunnan jäsen kuoli. Ortodoksisen seurakunnan pappi kyllä toimitti hautaan siunaamisen, mutta luterilaiseen kirkkoon omaiset eivät suostuneet tulemaan kappeliin sisälle. Sitten hänet siunattiin uudestaan luterilaisessa kirkossa.

 

Hannu Lahtinen; vapaakirkossa on käytetty myös omaa kaavaketta, jotta henkilö voi esittää toivomuksensa kuolemaan ja hautaan siunaamiseen liittyvistä asioista. On tärkeää myös huolehtia elämään liittyvistä kysymyksistä, esimerkiksi siitä, miten hän haluaa itsestään hengellisesti huolehdittavan ikääntymisen myötä vaikkapa jossain laitoksessa.

 

Päätöspalvelus

 

Keskustelu päätettiin ja kahvi- ja teetarjoilun jälkeen siirryttiin ortodoksiseen kirkkoon, jossa kirkkoherra Markku Aroma toimitti foorumin päätöspalveluksen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.