SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansalliset ja kansainväliset kuulumiset

 

Kuulumiset kertoivat ekumeenisten tapahtumien laajuudesta ja toisaalta ekumeenisten suhteiden suomalaisesta mutkattomuudesta. Kuulimme myös ystävyydestä ekumeenisena metodina. Pääsihteeri Heikki Huttunen totesi myös, että ekumenia ei ole eri asia kuin omaan kirkkoon kuuluminen.

 

Pääsihteeri toi terveiset SEN:n toimistosta, joka on henkilökunnaltaan pieni, mutta jolla on hyvä imago. SEN:lla on pieni budjetti ja laaja verkosto. Toimistossa on viisi henkilöä, joista vain kaksi on päätoimista työntekijää.

 

Heikki Huttunen esitti väitteen, joka on peräisin eräältä sveitsiläiseltä kirkkohistorioitsijalta: Ekumenia kuului 1900-luvulle, 2000-luku on erillisten identiteettien aikaa. Heikki Huttunen totesi, että jos ekumeniaa pidetään kehitysoptimistisena liikkeenä tai aatteena, voidaan ajatella, että se kuului 1900-luvulle ja sen aika on ohitse. Mutta toinen tapa tarkastella ekumeniaa on, että se on kristinuskon ytimeen kuuluva asia, joka on ollut olemassa kahdentuhannen vuoden ajan. Se on myös dialogin historiaa, joka sekin on 2000 vuotta vanha.  Ekumenia ei ole eri asia kuin omaan kirkkoon kuuluminen. Ei ole myöskään olemassa erillistä ekumeenista hengellisyyttä, vaan jokaisella on oma hengellinen kotinsa omassa kirkossaan, mutta ekumenia sisältyy siihen.

 

Suomessa on ajankohtaisena kysymyksenä kristinuskon asema ja tehtävä huomispäivän Suomessa – ja mikä on SEN:n palvelutehtävä huomisen Suomessa. Mikä on SEN:n katu-uskottavuus huomispäivän Suomessa? Joku vuosi sitten väitettiin jossakin yhteydessä, että Turun Mikaelin seurakunta on Suomen katu-uskottavin seurakunta – väite johtui kyseisen seurakunnan toiminnasta turvapaikkakysymyksissä. Sama seurakunta sai vuosi sitten SEN:n ekumeenisen tunnustuspalkinnon, joskin eri syistä. Tämäkin kertoo siitä, että ekumenian ei tule olla erillistä toimintaa, vaan luonteva ja olennainen osa seurakunnan elämää.

 

SEN:n toiminnassa ovat mukana kaikki Suomessa toimivat kirkot. Tällä hetkellä SEN:ssä ajankohtaisina tietyt teologiset kysymykset, mm. julkaistaan kaksi tärkeää asiakirjaa, toinen lähetyksestä, toinen kasteeseen, ehtoolliseen ja virkaan liittyvä. Haasteina ovat ympäristökysymykset sekä kristillinen etiikka suhteessa luomakuntaan. Ilmastonmuutos etenee, vaikkei siihen juuri tällä hetkellä kiinnitetä huomiota talouskriisin takia. Mikä on kristittyjen tehtävä tässä? on ajankohtainen kysymyksemme.

 

Myös maahanmuuton ympärille liittyy kysymyksiä, esimerkiksi rasistisiin tilanteisiin liittyviä, jopa yllättäviä tilanteita, joihin tulee ekumeenisesti ottaa kantaa.  Uskonnonvapaus on ilmaantunut ulkopoliittiseksi kysymykseksi EU:n piirissä viisi vuotta sitten ja Suomessa pari vuotta sitten. Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka -kirjanen julkaistiin pari viikkoa sitten. Ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä kristillisillä kirkoilla on sekä asiantuntemusta että tehtävää – ja näissä kysymyksissä ne myös tarvitsevat toisiaan. Kysymys ihmisen oikeuksista, ihmisen arvosta, ihmisestä Jumalan edessä ovat SEN:n toiminnan fokuksessa tulevina vuosina. Ekumenian hyvät tavat -lyhennelmä on valmistunut huoneentaulumuotoisena ja sitä on myös jaettavana.

  

Ensi vuoden toimintaan sisältyy kaksi mielenkiintoista teemaa: 1. Kasteen vastavuoroinen tunnustaminen. Käytännössä se tunnustetaan hyvin pitkälle eri kirkoissa hyvin laajasti, mutta siitä on vaikea tehdä yhteistä teologista asiakirjaa. Saksassa ja Alankomaissa on tässä onnistuttu. Suomessa pidetään todennäköisesti vuoden 2014 lopulla asiasta seminaari yhdessä Saksan ekumeenisen neuvoston kanssa. 2. Kardinaali Kurt Koch tulee Suomen Ekumeenisen neuvoston vieraaksi syksyllä 2014, jolloin SEN:n syyskokouksessa suunnataan retrospektiivisesti katseita vuoden 1517 tapahtumiin Saksassa ja sen merkkivuoteen 2017.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.