SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paikallisekumeeniset kuulumiset muualta Suomesta 

 

Projektipäällikkö Veijo Koivula johti paikallisekumeenisten kuulumisten kertomista. Hän aloitti tuoreella tapahtumalla Oulussa. Edellisenä lauantaina Oulun assyrialaisten yhdistys oli järjestänyt ristin ylentämisen juhlan, johon olivat kutsuneet mm. ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Marko Patrosen sekä Veijo Koivulan.

 

Sven Wessman; Helsingin katolinen seurakunta järjesti Hattulan kirkossa ristin ylentämisen juhlan – jossa oli myös ekumeeninen edustus, siihen osallistui yli 40 henkeä. Ristin kunnioittamisen rukoushetki oli katolisen perinteen mukainen.

 

Miika Ahola; Turun seudun ekumeenisessa piirissä on ollut väkeä viime aikoina vähemmän. Yksi konkreettinen parannus on tapahtunut eli ekumeenisen piirin pj Miika Ahola saa osallistua Turun johtavien pappien kokoukseen. Ekumeenisten tapahtumien koordinointi on nyt helpompaa, kun se tapahtuu yhteisesti. Ekumeeninen toiminta sinänsä on vilkasta, tapahtumia on paljon. Oireena on jossain määrin se, että ekumeniaa on niiden kesken, joiden kanssa se on helpompaa. Hedelmällisempää olisi, että tehdään sitä kaikkien kanssa – tai sitten niiden kanssa, joiden kanssa se tuntuu jostain syystä vaikealta.

 

Eija Huovinen; Vääksyn NNKY teki 10 vuotta töitä, että syksyn lyhtyvaelluksesta saatiin toimiva ekumeeninen tapahtuma ensimmäiselle adventtisunnuntaille. Aluksi NNKY toimi yksin, sitten Suomen Ladun paikallisjärjestö Tallukkajalat, sitten luterilainen seurakunta, sitten vapaaseurakunta, sen jälkeen myös helluntaiseurakuntalainen tulivat mukaan. Vuosi sitten pyydettiin mukaan myös metodistiseurakunta. Vaeltajien määrä on kasvanut noin sataan. Suomen NNKY:ssä on toimitettu hyvää materiaalia Maailman rukouspäivää varten, jota vietetään ensi vuonna 5.3. Aineiston valmistelee vuosittain jonkun maan naisista koostuva ekumeeninen ryhmä.

 

Martti Muukkonen kertoi NMKY:n merkityksestä ekumeenisessa liikkeessä. Hän totesi, että marraskuun kansainvälinen rukousviikko on tärkeässä asemassa ja että sen aineisto on korkeatasoista. Maailmanlaajuisesti hänen mukaansa on meneillään ekumeeninen pakkaskausi; on aktiivisten harrastajien pieni ryhmä, mutta muuten eletään hiljaiseloa. Jos katsoo ekumeenisen liikkeen alkutaivalta, niin nuoret miehet ja naiset tulivat yhteen, tutustuivat toisiinsa, halusivat oppia ymmärtämään toisiaan ja heidän perinteitään. Kasvettiin yhdessä ja oli helppo myös neuvotella yhdessä. Nykytilanteessa kasvetaan ensin omissa yhteisöissä ja sitten tullaan virallisiin neuvottelupöytiin. Jossain mielessä tällä hetkellä Itä-Suomen yliopisto toimii valmiina ekumeenisena yhteisönä, jossa itäisen ja läntisen teologian opiskelijat ovat ja kasvavat yhdessä. On tärkeää saada nuoret kasvamaan yhdessä.

 

Esa Löytömäki; Forssassa paikallinen ekumenia on toiminut hienosti, joskin myös takatalvia on koettu. Joka tammikuu järjestetään ekumeenisen rukousviikon tapahtuma. Katukirkkotoiminta pitää seurakuntia yhdessä. Se on diakonista työtä hätää kärsivien ihmisten keskuudessa, ja sen myötä myös seurakuntienväliset ongelmat saatetaan unohtaa. Työtä pidetään niin tärkeänä, että siitä on pakko kantaa yhdessä huolta. Kesäisin järjestetään yhteisin voimin myös diakoninen leiri. Takatalven kokemuksia on aiheutunut seksuaalieettisistä ajankohtaisista kysymyksistä. On mietitty, voiko tehdä yhteistyötä, jos jonkun kirkon piirissä esitetään sellaisia näkemyksiä, joita omassa seurakunnassa ei voida hyväksyä.

 

Veli-Pekka Järvinen; Tampereella on paljon ekumeenista tapahtumaa. Tällä hetkellä on Hervannan seurakunnassa Torinon käärinliinaan liittyvä näyttely; avajaisissa ja valmisteluissa on ollut mukana vahva ekumeeninen edustus. Ensi tiistaiksi on helluntaiseurakuntaan kutsuttu kaikki Tampereen hengellisen työn tekijät aamurukoukseen; tämä on kolmas kerta, kun tällainen tilaisuus järjestetään. Maahanmuuttajia on Tampereella paljon; Harjun seurakunnassa on mm. ranskankielinen afrikkalainen ryhmä, jonka käytettävissä on luterilainen seurakuntatalo tiettyinä aikoina (lähes sata osallistujaa). Toisella seurakuntatalolla kokoontuu sudanilainen ryhmä, jolla on hyvin läheinen yhteys luterilaiseen seurakuntaan.

 

Päivi Helén; Vantaa, ekumeeninen työryhmä kokoontuu valmistelemaan vastuuviikon ja rukousviikon tapahtumia. Pyhän Laurin kirkko on keskeinen kokoontumispaikka, joskaan sinne ei saada oikein laajemmin väkeä. Ruohonjuuritason toiminta on kaikkein keskeisintä ja hedelmällisintä.

 

Antti Kruus; Espoossa oli eilen ekumeenisen toimikunnan kokous – se pidetään neljä kertaa vuodessa. Lähes kaikki Espoossa toimivat kristilliset yhteisöt ovat edustettuina.

 

Matti Wallgren; Vaasassa ei ole mitään uutta eikä mullistavaa, mutta paljon erilaisia yhteisöjä ja lisäksi monia seurakuntia kahdella kielellä. Vastuuviikolla on tarkoitus järjestää yhteinen tapahtuma Seinäjoella. Tammikuun rukousviikkoa järjestellään yhdessä luterilaisen, katolisen ja ortodoksisen seurakunnan kanssa. Sanoi kuuntelevansa kateellisena niitä puheenvuoroja, joissa kerrotaan laajasta ekumeenisesta yhteistyöstä monen seurakunnan kanssa.

 

Zdzislaw Huber totesi, että katolisen papin ongelmana ekumeenisesti on se, että seurakunnat ovat laajoja. Kun kutsutaan ekumeenisiin kokouksiin eri paikkakunnille, ei ole aina helppoa osallistua kaikkeen. On tärkeää rukoilla ekumeenisen kasvamisen ja kasvun puolesta. Niin Jeesuskin teki, rukoili ykseyden puolesta. Usein on myös tärkeää informoida omasta toiminnasta toisia seurakuntia.

 

Erkki Taivainen; Lohjalla on entinen katolinen Pyhän Laurin kirkko. Vuosi sitten siellä pidettiin SEN:n opillisten kysymysten jaoston kokous, jossa teemana oli eksorkismi. Oli hyvä aloittaa kirkosta, jossa saattoi katsella paholaisen kuvia. Pyhän Laurin kirkko on usein katolisen seurakunnan käytössä. Vivamossa on Pyhän Birgitan kappeli; luterilaisen seurakunnan piirissä toimii ikonimaalausryhmä, tässä piirissä syntyi idea maalata tuohon kappeliin Pyhän Birgitan ikoni, joka sitten toteutettiin ja vietiin ristisaatossa kappeliin. Henkilösuhteet eivät ole aina helppoja. Pastorien rukousaamiainen oli aikaisemmin aktiivinen, henkilövaihdosten myötä se on hiipunut. Luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan välillä on hyvä yhteistyö.

 

Pauli Pärkinen; tämän vuoden maaliskuussa järjestettiin 60 seurakunnan yhteinen missio Varsinais-Suomessa. Turussa tapahtuma jatkuu tämän vuoden loppuun kävelykadulla, varsinaisen mission aikana kävelykadulla oli 24h vrk rukoushuone. Yks puutarha on nuori ja pieni yhteisö, kävijämäärät kokouksissa ovat olleet hyvin pieniä. Toiminta on tällä hetkellä tauolla. Turussa on tarkoitus avata yhteinen tapahtumapaikkaa Kylätalo, johon Yks puutarha tahtoo myös osallistua.

 

Reijo Sillanpää Hämeenlinnasta kertoi yhdessä isä Markuksen kanssa toimittamastaan kirkollisesta toimituksesta. Ensin oli parin avioliittoon vihkiminen luterilaisin menoin ja siinä oli isä Markus mukana. Sen jälkeen oli kodin siunaaminen ortodoksisin menoin.

 

Päivi Aikasalo Hattulasta kertoi, että naisten pankki perustettiin Hämeenlinnaan 2011. Perustajina oli kolme luterilaista, kaksi ortodoksia, yksi katolinen ja yksi helluntailainen. Tässä on kyse diakoniasta, ekumeenisesta diakoniasta. Yhteinen tekeminen on tärkeää, varsinkin silloin kun henkilösuhteet jumittaa.

 

Soili Juntumaa; Rengossa ekumeeniseen perinteeseen kuuluu Pyhän Jaakon vaellus, joka on toteutettu yli 20 vuoden ajan. Ekumeenisella rukousviikolla on Rengossa järjestetty ekumeenisia tapahtumia pitkään. Astuminen toisen kirkon kynnyksen yli on sinänsä merkittävä tapahtuma.

 

Timo Kalaja; muisteli käyttäneensä nuoruudessaan joskus Ave Maria -rukousta, josta oli saanut palautetta katolisuuden ujuttamisesta luterilaiseen kirkkoon. Hänen mukaansa myös ikonin käyttäminen aiheuttaa joissakin pelkoa ortodoksisuuden ujuttamisesta luterilaisuuteen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.