SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansalliset ja kansainväliset kuulumiset

Kansallisia ja kansainvälisiä kuulumisia kertoi pääsihteeri Heikki Huttunen. Ekumeeniseen rukousviikkoon ja vastuuviikkoon sisältyvät radiojumalanpalvelukset; vastuuviikolla Lapinlahdelta (Lapinlahden yhteyspäivät) ja rukousviikolla Pielavedeltä. Huttunen kertoi erään ranskalaisen teologin lausuneen joitakin vuosia sitten: ”Ekumeniassa melkein kaikki on sanottu, mutta melkein mitään ei ole tehty.”. Erityisesti kansainvälisesti mutta kotoisestikin eletään aikaa jossa on kahdenlaista trendiä. Toinen on turhautuminen tai väsähtäminen. Kansainväliset ekumeeniset järjestöt ovat aika väsähtäneitä, esim. KMN, jonka suuri inspiraatio ei ole aallonharjalla. Kotimaisesti ja pohjoismaisesti yhteinen piirre on ekumenian joutuminen sivuraiteille. Tämä koskee erityisesti kansankirkkoja, suuria enemmistökirkkoja. 

 

Sivuraiteella pääsihteeri tarkoitti tilannetta, jossa ajatellaan että kansankirkon on tärkeää olla yhteistyössä sekulaarin maailman kanssa ja jotta tätä yhteistyötä voitaisiin tehdä, kristillistä identiteettiä tulee häivyttää. Kuvitellaan että jos omaa profiilia madalletaan, päästään hyvään yhteistyöhön sekulaarien toimijoiden kanssa. Tällä on vaikutuksensa ekumeniaan – sitä ei koeta tässä yhteydessä niin merkittäväksi. Jotain on jäämässä taakse; se on valtion ja kirkon läheinen rakenteellinen yhteys. Tämä konstantinolainen aikakausi alkaa olla ohitse. Todistamme kansainvaellusta. Huttunen totesi, että kun olemme selvinneet evakkojen asuttamisestakin, ei tätä uutta tilannetta ole pidettävä varsinaisesti kriisinä. 

 

Euroopan kirkkojen maantiede ja uskontomaantiede ovat muuttumassa ja aikakausi on vaihtumassa. Kuinka me kristittyinä tähän asetumme ja kuinka löydämme oman missiomme? Kaikki kirkot tarvitsevat toisiaan. Kun valtiovallan tuki väistyy kansankirkoilta, ei näiden kirkkojen tarvitse sitä pelätä. Eräät kirkot ovat olleet ilman verotusoikeutta jo sata vuotta ja nehän voivat neuvoa.

 

Pääsihteeri Huttunen totesi edelleen, että ekumeniaa pitää opettaa ja opetella joka sukupolvessa uudestaan. Kristittyjen ykseyspyrkimyksiä on ollut jo yli sata vuotta sitten. On paljon ekumeenista tietoa, joka katoaa, jos sitä ei opeteta. Teologisessa opetuksessa ei opeteta ekumeniaa tarpeeksi, tähän on herätty voin viisi vuotta sitten.

 

Ekumeniassa ei kuitenkaan ole ollut havaittavissa pelkästään perääntymistä. On syntynyt mm. kolme merkittävää asiakirjaa. Tänään olemme käsitelleet yhtä – ja se on jatkoa Kaste, ehtoollinen ja virka (1982) -asiakirjalle. On tehty johdonmukaista työtä, joiden tuloksena on kaksi konversgenssiasiakirjaa.

 

Vuonna 2012 valmistui lähetysasiakirja Yhdessä kohti elämää. Näitä on kirjoitettu useita, mutta virallisen aseman saanut asiakirja on vasta toinen. Lähetystyö tulee meille marginaalista, se tulee syrjäytyneiden kautta. Niiden kautta, joita emme ole minäkään pitäneet. Nykyinen paavi viestittää vahvasti, että  evankeliumi tulee laidoilta. Kyseessä on asiakirja, joka laadittiin katolisen kirkon ykseysneuvoston, Lausannen liikkeen ja KMN:n yhteistyönä. Puhutaan kirkkojen yhteistyöstä evankelioinnissa. Merkittävää, että on jotain sanottu yhdessä.

 

Kasteen vastavuoroinen tunnustaminen; toteutuu käytännössä, mutta sitä on vaikea kirjoittaa paperille. On jo käytäntönä useassa Euroopan maassa, kuten Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa, Portugalissa. Joulukuussa pidetään seminaari tästä teemasta; yritetään kuunnella ja ymmärtää toisia.

 

Kasteen vastavuoroinen tunnustaminen kertoo yhteisymmärryksestä. Vallitsee suurempi yhteisymmärrys kuin mitä pystytään sanomaan. Odotetaan seuraavaa teologisukupolvea. Pannenberg ja Barth ovat menneet. Kuka tulee nyt?  

Heikki Huttunen otti esille myös menetelmällisen seikan. Ekumenia oman seurakunnan sisällä voi olla hankalampaa kuin ekumenia eri kirkkojen kesken. Eri kirkkojen edustajia tulee koolle ja jaksetaan kuunnella asioita, joista ollaan eri mieltä. Tällaista kohtaamista kutsutaan termillä: Safe ecumenical space. Tiedämme, että meitä yhdistää joku joka on niin merkittävää, että se pitää meidät yhdessä.

 

Ekumeniassa on enemmän yhteyttä kuin mitä pystytään käsitteellisesti sanomaan. Tämä toteutuu myös käytössä KMN:n päätöksenteossa. 2006 otettiin mukaan konsensusmenettely muissa kuin taloudellisissa ja hallinnollisissa kysymyksissä. Puheenjohtajan velvollisuus on seurata, että uudet näkökulmat pääsevät esille.

 

Meillä kansallisesti on liikaakin äänestetty ja jyrätty väärinajattelevaa vähemmistöä. Ajatelkaa, jos vaikka kirkolliskokouksissa otettaisiin tällainen menetelmä!

 

Ajankohtainen asia: Ympäristökysymykset. Ilmastopyhiinvaellukset ovat olleet rukousta ja liikettä kohti maailman hallitusten huippukokousta Pariisissa 2015. Tahto on puuttunut. Tarvitaan paavi Franciscuksen ajatusta: tarvitaan katumusta. Paavin kirjoittamassa asiakirjassa Laudato si hän siteeraa patriarkka Bartolomeosta. Katolisessa kirkossa ensimmäinen päivä syyskuuta on nimetty maailmanlaajuiseksi rukouspäiväksi luonnon puolesta.

 

Ihmiskunta tarvitsee tätä sanomaa, etteivät maailman hallitukset vääntäisi kustannuksesta. Nyt on löydettävä uusi toimintatapa, katumus. Tässä myös ekumeenisella toiminnalla on sanomansa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.