SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kutsutut julistamaan Jumalan suuria tekoja

Vuoden 2016 ekumeenisen rukousviikon teemaa ja aineistoa esitteli hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen. Kansainvälisesti toimitettu aineisto on tällä kertaa tehty Latviassa. Rukousviikon teemana on ”Kutsutut julistamaan Jumalan suuria tekoja” (1. Piet. 2:9). Vuorinen kertoi valmistelutyöstä ja luki aineiston johdannosta taustatekijöitä. Aineisto on suomennettu ja viedään SEN:n kotisivuille lähiaikoina. 

 

Menneisyydellä monine konfliktien ja kärsimysten aikoineen on ollut merkittäviä seurauksia Latvian nykyiselle kirkolliselle elämälle. Joidenkin varhaisten lähetystyöntekijöiden ja ristiretkeläisten väkivalta on tunnustettava ikäväksi tosiasiaksi, joka ei todistanut evankeliumin olemuksesta. Latvia on läpi vuosisatojen toiminut eri kansallisten ja tunnustuksellisten valtojen uskonnollisena ja poliittisena taistelukenttänä. 

 

Poliittisen vallan muut-tumista maan eri osissa seurasi usein kansan uskonnollisen tunnustuksen muutos. Nykyisin Latvia on risteys-paikka, jossa roomalaiskatoliset, protestanttiset ja ortodoksiset alueet kohtaavat. Ainutlaatuisen sijaintinsa vuoksi se tarjoaa kodin monille kristillisille traditioille, joista yksikään ei ole määräävässä asemassa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.