SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Eija Huovinen: NNKY – mitä se on?

Suomen NNKY-liitto (Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liitto ry) on ekumeeninen ja monikulttuurinen kristillinen naisjärjestö. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat ekumeenisuus, kansainvälisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Liitto toimii itsenäisten yhdistysten, joita Suomessa on 23, keskusjärjestönä. 

 

Se kouluttaa, tiedottaa ja hoitaa kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Liitto toimii Helsingissä ja julkaisee Näkyvä Nainen-lehteä.

 

Olen ollut vuosina 1981-1986 Suomen NNKY-liitossa aikuistyön/järjestötyön sihteeri. Työtehtäviin kuului ekumenia ja kansainvälisyyskasvatus (mm. lukutaitoprojekti Tansaniassa parakuju-masaiheimon keskuudessa) sekä Näkyvä Nainen-lehden toimitussihteerin tehtävät. Silloin julkaisimme myös Kirppu-lehteä yhdessä NMKY:n kanssa, toimin myös tämän lehden toimitussihteerinä. Lähestyn liittoa näin entisen työntekijän näkökulmasta.

 

Naisten ja tyttöjen asiaa tsaarinajalta vuodesta 1896 lähtien

Maaliskuun 5.päivänä vuonna 1896 tsaarinaikaisen Suomen senaatti hyväksyi NNKY:n (Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry:n) säännöt. Silloin ei esimerkiksi naisilla ei ollut oikeutta tehdä työtä ilman miehen lupaa. NNKY vastasi naisten tarpeeseen olla rohkeasti itsenäisiä toimijoita. 

 

Aluksi NNKY:ssä oltiin kiinnostuneita naisten mahdollisuudesta saada hengellistä itsemääräämisoikeutta. Heikko-osaisten hätä ja turvattomuus herätti heti alkuvuosista lähtien tekemään töitä naisten yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi.

 

Ensimmäiset jäsenet lukeutuivat sivistyneistöön, opettajia, diakonissoja. He pyrkivät auttamaan huono-osaisia ja huolehtimaan myös nuorten henkisestä ja hengellisestä kasvatuksesta. Haluttiin myös järjestää ja luoda turvallisia tiloja ja kokoontumispaikkoja tytöille ja naisille.

 

Työtä tulevaisuuden eteen, lapsi- ja nuorisotyön syntyhistoriaa

NNKY:n ajattelussa uutta oli korostus, että naisten piti aikaisempaa paremmin olla perillä yhteiskunnallisista asioista. Tyttöjen ja naisten kouluttaminen nähtiin alusta saakka hyvin tärkeänä asiana. NNKY:n liitolla on ollut alusta lähtien julkaisutoimintaa, vuodesta 1901 alkaen on ilmestynyt Näkyvä Nainen-lehti jäsenistölle. Koulutusta ja seminaareja NNKY:n liitto on järjestänyt niin valtakunnallisesti kuin yhteistyössä pohjoismaiden ja kansainvälisten sisarliittojen kanssa. Kiertävät NNKY:n kirjastokaapit tarjosivat jäsenille lukemista ennen varsinaista kirjastolaitoksen syntyä Suomessa.

 

Nykyisin Vääksyssä järjestämme Vääksyn NNKY:ssä kansainvälisenä naistenpäivänä maaliskuussa vuosittaisen kirjastotapahtuman, johon kutsumme kirjailijan vierailulle. Ensi maaliskuussa on vuorossa kirjailija, kääntäjä Aino Öhman Turusta.

 

Nuorisotyö käynnistyi NNKY:n liiton toimesta jo vuonna 1896 ja 1910-luvulla tuotiin partiotoiminta Suomeen. Seurakunnat jatkoivat sittemmin tyttö- ja poikatyötä (lapsityö) sekä nuorisotyötä sekä partiotoimintaa. Lastenkoteja perustettiin eri puolille maatamme, mm. Inarissa lastenkoti perustettiin vuonna 1907.

 

Naiset tarjoavat apua ja tukea toisilleen, yhdyskuntatyön juurilla

NNKY on aina huomioinut erilaisissa elämäntilanteissa eläviä eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä. Esimerkiksi Tampereella NNKY auttoi jo 1910-luvun alussa prostituoituja siinä kuin työssäkäyviä äitejä. Turussa NNKY järjesti vapautuville naisvangeille töitä ja asuntoja. Suomen teollistuessa NNKY käynnisti teollisuuskeskustyön, jonka avulla haluttiin tukea tehtaissa työskenteleviä työläisnaisia ja -tyttöjä. Tämä oli alku nykyisin seurakuntien toteuttamalle yhdyskuntatyölle, mikä varsinkin 1970-luvulla oli laajaa kaupungistuvassa Suomessa.

 

Tänä päivänä tuetaan esimerkiksi murrosikäistennuorten vanhempia ”Kamalat äidit”, perheväkivaltaongelmaa ja keskustelua herättävää näyttelyä ”Ruusukuja 76”, samoin kuin tuetaan myös kriisiraskauksien keskellä eläviä naisia ”Itu-työ”. Myös liikunnallista iloa irti naisen elämästä mm. gospel-lattarit. Keskusteluryhmiä ”Kirkon pyhiä naisia” ja ”Miksi Saara nauroi”-materiaali, ”Voimanaiset”-ryhmiä mm.

 

Erilaiset näkemykset ylittävää kristillistä sisaruutta

Jo 120-vuoden ajan on NNKY:ssä ollut selvää kansainvälisyys ja ekumeenisuus. Maailman rukousviikon materiaalia kääntää ja julkaisee NNKY:n liitto edelleen samoin kuin maailman rukouspäivän materiaalin. Kristityt eri puolilla maailmaa rukoilevat tietyn maan kristittyjen laatiman materiaalin ja yhdessä mietittyjen asioiden puolesta. Nykyisin myös Pienimmän Lantin yhteisö toimii NNKY:n kautta.

 

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään edelleen osana NNKY:n Maailmanliittoa, 120 maan verkostoa. Myös maahanmuuttajat ovat osa NNKY:n arkea.

 

Suomen NNKY:n juhlavuosi 2016

Maailman NNKY-päivänä 24.4. vietettiin Helsingissä hotelli Helkassa ja Temppeliaukion kirkossa pääjuhla. Tässä yhteydessä paljastettiin oman talon eli hotelli Helkan suunnitelleen arkkitehdin Wiwi Lönnin muistolaatta. Vuosittainen NNKY:n tunnustuspalkinto 10 000 e jaettiin samassa juhlassa. Liiton Näkyvä Nainen-lehden erikoisnumero 1/2016 kertoo kuluneista 120 vuodesta.

 

Lahden NNKY vietti 95-vuotisjuhlaa 5.11. Turussa NNKY juhli järjestöpäivien yhteydessä juhlavuotta. Eri puolilla Suomea NNKY juhlistaa merkkivuottaan monin tavoin.

 

Lahdessa oli Pyhän Birgitan päivänä 7.10.ekumeeninen PaFo-seminaari aiheena ”vieraanvaraisuus”. Suomen NNKY:n juhlavuotta juhlittiin aamupalaa nauttien yhdessä seminaariväen kanssa Lahden NNKY:n kauniissa huoneistossa. Päivä jatkui Asikkalassa, missä Vääksyssä oleva Aurinkovuoren koulu siunattiin ekumeenisesti paikallisten ekumeenisesti toimivien: luterilaiset, ortodoksit, vapaakirkko, helluntaiseurakunta, metodistit, toimesta, jossa Vääksyn NNKY oli kokoonkutsujana.

 

Perinteistä voimaa ammentaen kohti uusia unelmia

Vääksyssä NNKY on toiminut 25-vuotta. Meitä on täällä jo yli 60 jäsentä. Sen historiasta poimin muutamia merkittäviä askelia. Ensinnäkin tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin Asikkalan kunnassa ensimmäisenä Suomessa. Siitä iloitsi tasa-arvovaltuutettu Sinikka Mustakallio Tasa-arvo-lehdessä.

 

Perheväkivallan vastainen ”Ruusukuja 76”-näyttely oli Vääksyn Yhteiskoulussa menestys. Vanhempailta herätti todella vilkasta keskustelua ja päädyttiin siihen, että en enää lyö lastani. Siitä oli tullut vastikään rangaistavaa maamme lainsäädäntöömmekin.

 

Turvatalo tytöille ja naisille Liberiaan Afrikkaan on valmistunut ja toiminnassa. Kansainvälistä sisaruutta on ollut myös apu Orissaaren koulukotitoiminnan käynnistämiseen ja tukemiseen Virossa , suomenkielen opetuksen antaminen Tallinnassa vääksyläisen opettajan toimesta sekä Nepaliin kyläsairaalan toiminnan tukemiseen padasjokelaisen lääkäripariskunta Juhani ja Elina Lindin työn kautta.

 

Vääksyssä käynnistyi vuosi sitten turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskus Tallukassa, jossa on 250 turvapaikanhakijaa, joista n. 50 lasta ja nuorta. Vääksyn NNKY on pyörittänyt siellä askartelu- ja tuunauskerhoa, nyttemmin lahjoittaen ompelukoneet ennen joulua opettajien ja lasten käyttöön.  Miesjaosto järjesti talvella pilkkikisat, se oli monelle mm. Syyriasta paenneelle todella suuri elämys.

Uskalla unelmoida on teemana jo perinteikkäällä lyhtyvaelluksella ensimmäisenä adventtina Vääksyn kanavan maisemissa. Se toteutuu ekumeenisesti yhdessä laulaen ja kulkien luontopolkua lyhtyjen valossa kohti uusia haasteita turvallisessa sisarpiirissä.

_____

Vastaava kuraattori Eija Huovinen Paikallisekumeenisessa foorumissa Lahdessa 7.10.2016Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.