SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vieraanvaraisuus koulussa – yksilön kohtaamista

Vääksyn yhteiskoulun rehtori Jarkko Koponen muistutti pafolaisia, että juuri lokakuun ensimmäinen perjantai on maailman hymypäivä. Mikä sopisikaan paremmin vieraanvaraisuuden lähtökohdaksi kuin hymy toiselta ihmiseltä?

 

Koulumaailmassa suvaitsevaisuus-termiä käytetään enemmän kuin vieraanvaraisuus-sanaa. Koponen korosti, että myös koulussa ihmiset tulee kohdata yksilöinä. 

 

Vieraanvaraisuus koulussa merkitsee erityisesti oppilaiden kohtaamista yksilöinä, ei laumana ja heidän kuuntelemistaan.

 

Rehtori Koponen kertoi, että hänen kokemuksensa koulustaan on, että siellä tehdään paljon talkootyötä ystävällisyyden hyväksi. Koulun näkökulmasta on hieman ristiriitainen olo; pitäisi kotouttaa, mutta toisaalta muualta tulevilla voi olla esimerkiksi pitkä tauko sen jälkeen, kun ovat viimeksi käyneet koulua. Nuorilla on usein positiivinen ja utelias suhtautumistapa. Yksi tärkeä näkökohta on, että tiedon lisääminen vähentää uhkaa.

– Nuoret ovat uteliaita, mutta myös varsin konservatiivisia. Vääksyyn perustettiin viime vuonna uusi vastaanottokeskus. Aluksi tulijat nähtiin uhkana, mutta paikallisten vapaaehtoistyö tulijoiden parissa, kuten kutsut koteihin kyläilemään, mursivat jäätä.

– Vieraanvaraisuus on väillä kortilla. Jokaisessa kulttuurissa on ihmisiä, jotka elävät yhteisön omien normien ulkopuolella. Käyttävät tilanteita hyväkseen, mutta liika epäily ja kyynisyys eivät ole hyväksi.

– Vieraanvaraisuus on tekoja, ei vain ajattelua sen puolesta. Kauniisti voidaan puhua suvaitsevaisuudesta ja monikulttuurisuudesta, mutta ollaanko valmiita näkemään ”vieraat” ilman uhkaa?Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.