SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkoherra Arto Viitala: päätöshartaus 

Joseph Ratzingerin eli Paavi Benedictus XVI Jeesus-kirjan II osa (Jesus från Nasaret, 2011) sisältää luvun Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous. Johanneksen evankeliumin 17. luku tunnetaan paitsi Jeesuksen jäähyväisrukouksena, myös Jeesuksen ylimmäispapillisena rukouksena. 

 

Nimitys on peräisin, kuten paavikin toteaa, luterilaisen teologian piiristä 1500-luvulta.

 

Peräti neljä kertaa Jeesus rukoilee, että hänen opetuslapsensa olisivat yhtä (jakeet 11, 21, 22, 23)

 

Paavi pohtii laajassa kirjoituksessaan, millaista yhteyttä tässä tarkoitetaan. Jotakin hänen ajatuksistaan otan esiin:

  • tämä yhteys on jotakin jonka alkuperä ei ole tästä maailmasta, sillä maailman omat voimat johtavat hajaannukseen, kuten voimme myös nähdä,
  • todellisen yhteyden lähde on Pojan kautta Isässä,
  • yhteyden alkuperää on etsittävä siitä kirkkaudesta, jonka kohtaamme Pojassa, hänen läsnäolossaan, ristin kirkastamassa läsnäolossa,
  • yhteyden alkuperä on näkymätön, mutta jotta maailma voisi uskoa, täytyy tämän yhteyden tulla myös näkyväksi, ja näkymätön tulee näkyväksi kristittyjen yhteydessä,
  • vain tässä näkyvässä yhteydessä tulee Jeesus uskottavaksi,
  • Jeesus rukoili tätä yhteyttä tulemaan näkyväksi; Jumalan voimasta yhteys vain voi tulla näkyväksi.

 

  • Tästä paavin ajatuksesta voinemme jatkaa, että yhteys on siis ihme ja lahja, mutta samalla yhteys on meille tehtävä, emme voi tyytyä siihen, että meillä kristityillä on vain näkymätön yhteys
  • Kristuksen kirkon yhteys/ykseys perustuu siihen uskoon, jonka Pietari tunnusti Kapernaumin synagogassa opetuslapsijoukon puolesta: Joh 6:69 ”Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä”.
  • Paavi Benedictuksen mukaan tämä tunnustus on sisällöltään läheinen ylimmäispapillisen rukouksen kanssa. Tässä kohtaamme Jeesuksen, joka on Jumalan pyhittämä ja joka pyhittää opetuslapsensa, Usko on enemmän kuin idea, se on yhteyttä Jeesukseen Kristukseen ja hänen kauttaan Isään.
  • Tässä uskossa toteutuu kirkon ykseyden lähtökohta; näkymätön usko tulee Kristukseen yhdistyvässä seurakunnassa lihaksi, Kristuksen ruumiiksi, tapahtuu Logoksen inkarnaatio, Sanan lihaksi tuleminen. Ef 4:13-: ”Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden…”


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.