SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paikallisekumeenisia kuulumisia

 

SEN:n paikallisen ekumenian jaoston sihteeri Veijo Koivula johti ekumeenisten kuulumisten kierrosta. Hän kertoi aluksi omalta paikkakunnaltaan eli Oulusta, että esimerkiksi pastorien rukousaamiaiset ovat laajentuneet, ei ainoastaan pastorien vaan vastuunkantajien aamiaisiksi.

 

Tämä onkin hyvä, sillä vapaaehtoisten vastuunkanto on huomattavasti lisääntynyt. Ekumeenisia jumalanpalveluksia pidetään kerran kuussa ja näistä vastuuta kantaa maallikkotyöryhmä, johon kuuluu henkilöitä näistä seurakunnista. Myös ekumeenisia pyhiinvaelluksia on toteutettu, viime keväänä Santiago de Compostelassa. Seurakunnallisissa juhlissa muistetaan aina samalla paikkakunnilla olevia kristittyjä. Kun seurakunnassa on esim. eläkkeellelähtöjuhla, kutsutaan muiden seurakuntien edustajia. Hyvä tapa osoittaa aitoa ekumeniaa, joka tapahtuu arjessa ja juhlassa.

 

Arto Viitala kertoi, että Jyksyn seurakunnat julkaisivat rasismin vastaisen kannanoton1.12.2011. Tämä sai valtakunnallisestikin huomiota osakseen.

 

Terho Sormunen Suolahden vapaaseurakunnasta kertoi, että kaikenlainen toiminnallisuus on luonut yhteyttä. Sitä on esimerkiksi rukousviikon ja rukouspäivien merkeissä. Keskeistä on se, ettei yhteistyötä ole ainoastaan aikuisten vaan myös lasten ja nuorten kesken. Tässä on meille haastetta pienessä kaupungissa. Mikään seurakunta ei pysty tavoittamaan koko lasten ikäluokkaa. Syysjuhla pidettiin yhdessä adventtiseurakunnan, vapaaseurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa ja koolla oli 200 henkeä. Suolahdessa on toteutettu myös paikallista radiotoimintaa yhdessä. Yhteistyö ei kuitenkaan riitä ykseydeksi. Ykseys on muutakin kuin pelkkää toimintaa. Tällaista ykseyttä haluaisin itse rakentaa. Ykseyttä, jossa olemme veljiä ja sisaria.

 

Kari Valkonen kertoi, että ollessaan Missio Jyväskylän pääsihteerinä, hän tapasi kaupungin edustajia, ja kertoo kuinka laajapohjainen missio on. Eräs kaupungin edustaja lausahti ääneen: oletteko kaikki oikeasti yhdessä? Tämä oli jäänyt Valkosen mieleen. Ihmiset näkevät sen kuinka paljon meillä on yhteyttä.

 

Arto Kortemaa kertoi, että Hämeenlinnassa oli Sanan suvipäivät ja vapaakirkon tapahtuma viime kesänä ja siinä oli hyvä esimerkki käytännön yhteistyöstä. Käytettiin yhteistä kalustoa ja laitteita. Vapaakirkon kesäjuhlille oli kutsuttu kaikki paikalliset kirkkokunnat ja esim. ev.-lut. kirkkoherra piti siellä puheen.

 

Matti Wallgren kertoi, että Vaasan ortodoksisen seurakunnan alue on koko entisen Vaasan läänin alue. Pastoritapaamisia on eri seurakuntien kesken ja ekumeeninen rukousviikko keskeinen. Myös kuorojen välillä on tapaamisia. Toivon, että paikallisen ekumenian puitteissa voisimme ratkaista hautauskysymykset. On ollut tapauksia, että vainaja on siunattu haudan lepoon olematta yhteydessä hänen kotiseurakuntaansa. Usein näissä on kysymys tietämättömyydestä. Ekumenia on luottamusta, mutta joskus on tullut kokemus, että selän takana toimitaan, eikä sellainen ole hyvä.

 

Veijo Koivula kertoi, että maassamme on uusi hautaustoimilaki ja uusi uskonnonvapauslaki. Näistä ei välttämättä tiedetä, vaikka pitäisi.

 

Arto Penttinen totesi, että Maaningalla eletään toisaalta pienen kunnan ekumeniaa, mutta toisaalta ekumenia on vahvaa esimerkiksi ekumeenisten perheiden takia. Rukousviikon tapahtuma ja elokuun toisen sunnuntain luontokirkko Korkeakoskella ovat säännöllisiä ekumeenisia tapahtumia. Luontokirkko on järjestetty nyt seitsemän kertaa, eikä kertaakaan ole satanut, vaikka välillä pilvet ovat roikkuneet uhkaavan alhaalla. Korkeakoski on Suomen korkein vapaana virtaava putous. Toimivimmat yhteydet ovat luterilaisten ja ortodoksien kesken. Arto Penttinen totesi, että kun hän menee ortodoksiseen kirkkoon tai tsasounaan, tarjotaan hänelle heti toimituksellisia tehtäviä, mikä on vain myönteistä. Maaningan kunta tulee liittymään parinvuoden kuluttua Kuopioon ja Maaningan luterilainen seurakunta liittyy silloin suureen Kallaveden seurakuntaan.

 

Pauli Pärkinen edusti Turkua, jossa toimii maamme vanhin ekumeeninen piiri, mutta tällä kertaa hän on ainoa turkulainen paikalla. Viisi vuosi sitten perustettiin yhteiskristillinen Ykspuutarha. Yhteiskristillisiä rukousiltoja järjestetään joka toinen viikko. Viime vuonna Ykspuutarha oli tukemassa yli kahtakymmentä tapahtumaa. Rukousiltojen kävijöiden määrä on hyvin alhainen, mutta Jeesus sanoo, että siellä missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, siellä Hän on heidän keskellään. Pauli kertoi, että Turun ympäristökunnissa ja Turussa suunnitellaan yhteistä kaupunkimissiota. Turussa on toteutettu myös työttömien jouluateria yhteiskristillisesti.

 

Heikki Huttunen kertoi Espoon ekumeenisesta tilanteesta. Toimikunnassa on mukana kaksi helluntaiseurakuntaa, vapaseurakunta, ortodoksinen seurakunta, kaikki kuusi luterilaista seurakuntaa. Säännöllisiä toimintamuotoja ovat kaksi rukousvaellusta, toinen rukousviikolla ja toinen elokuussa, jolloin toteutetaan ekumeeninen ristisaatto. Myös kauppakeskuksissa on hartauksia eli seurakunnat menevät mammonan temppeliin. Useissa kauppakeskuksissa on ainakin adventin aikana hartaus. Tässä on yritystä tuoda kristinuskon läsnäoloa niihin paikkoihin, joihin ihmiset kokoontuu.

 

Arto Viitala kertoi, että Jyväskylässä on vakiintunut tapa, että adventin ja joulun aikaan on kaupungin keskustassa banderolli, joka muistuttaa joulun sanomasta raamatun sanoin. Joulukadulla on myös seimi. Näin sana tulee kaupallisuuden keskelle. Tämä sopii mainiosti kristittyjen yhteistoiminnaksi. On myös suunniteltu yhteistä joulurauhan julistusta.

 

Pirjo-Liisa Sillgren kertoi Vääksyn NNKY:n Unelmapäivästä, jota vietetään vuosittain 2.12. Päivän juuret ovat Vääksyn NNKY:n toiminnassa. NNKY-paikallisyhdistykset tekevät Unelmanpäivänä työtään tunnetuksi. Unelmapäivä-vaellus toteutetaan Vääksyssä ensimmäisenä adventtisunnuntaina. Tallukkajalat (Suomen Latuun kuuluva paikallinen yhdistys) valmistelee kuljettavan reitin ja reitin varren laavut. Luterilainen seurakunta, metodistiseurakunta ja vapaaseurakunta ovat olleet mukana. Tapahtuma perustuu talkootyöhön.

 

Heikki Huttunen informoi myös Helsingin ekumeenisen toimikunnan toiminnasta. Pääkaupunkiseudun ekumeeninen foorumi järjestetään 30.10. Saalem-seurakunnassa. Viime vuosina on ollut syyskuun ensimmäisen päivän vaiheilla järjestetty Kirkot pihalla - tapahtuma, yleensä jonkun kirkon puistossa. puutarhassa. Tämä liittyy Luomakunnan aikaan, joka on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukouspäivästä luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Ajankohdaksi on vakiintunut 1.9.–4.10. Se perustuu ortodoksisen kirkkovuoden luomakunnan päivään 1.9. ja läntisen kirkkovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivään 4.10.

 

Lisäksi pääkaupunkiseudulla on monia yksittäisiä ekumeenisia hankkeita ja tapahtumia. Tammikuun rukousviikko ja pääsiäisen aikana Via Crucis ovat näkyviä tapahtumia, myös vastuuviikko näkyy aina jollakin tavalla Helsingissä ekumeenisena tapahtumana.

 

Krystian Kalinowski tarkasteli jyväskyläläisten temperamenttia. Ihmiset ovat avoimia ja iloisia ja toivovat paljon tulevaisuudelta, toivovat paljon elämältä. Yhteistoiminnassa voidaan puhua vaikeista asioista ja siellä ollaan avoimia. Toivoa on, että keskustelut menisivät myös teologiselle tasolle. Nyt ne ovat inhimillisellä tasolla, mutta voisivat isä Krystianin mukaan mennä teologiselle tasolle enemmän.

 

Pauli Pärkinen totesi vielä, etttä Turussa on 17 vuotta järjestetty työttömien jouluateria, noin 1000 hengelle.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.