SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Raamattuseminaari 

Maria Takala-Roszczenko.Taina Karhu.

Iltapäivän raamattuseminaarissa tarkasteltiin Raamattua kolmesta näkökulmasta: liturgisesta, opetuksellisesta ja henkilökohtaisesta. Kustakin oli alustus ja kullekin alustukselle kommenttipuheenvuoro.

 

Maria Takalo-Roszczenko (ort.) korosti, että kristinusko on ilosanoma, joka perustuu neljään evankeliumiin. Myös Raamatun muut kirjat ovat saman ilosanoman julistusta. Se on aina liturgista, jumalanpalvelukseen ja kirkon palvelutyöhön liittyvää. Ilosanoma ei jää vain kirkkoon, vaan on tarkoitettu leviämään maailmaan.

 

Perinteiden välillä on suuria eroja, mutta kaikissa kirkoissa evankeliumit, lähetyskirjeet ja psalmit ovat liturgisesti Raamatun käytön keskiössä. Raamattu luo kirkon sanoman perustan, ortodoksinen kirkko korostaa kirkon merkitystä Raamatun kanonisoijana.

 

Suhde Raamattuun ei ole henkilökohtaisten mieltymysten säätelemä, vaan kirkon tradition ohjaama. Tämän päivän ongelmana kiire, joka vaikuttaa myös ortodoksiseen liturgiaan tiettyjen osien lyhentämisenä ja pois jättämisenä. Jumalan Sanan kuulemisen ja noudattamisen käytännön aspekti; liturgian osien ja tekstien muistamisella suuri merkitys. Liturgiasta saatu hengellinen tietopankki on ohjannut ihmisten elämää. Nykyään tämä liturginen muisti on kuitenkin huomattavasti ohentunut verrattuna aiempiin vuosiin. Käytännön ongelmana on myös se, että esimerkiksi Suomessa ortodokseilla on suhteellisen lyhyen ajan sisällä ollut käytössä kolme eri käännöstä psalmeista. Millä tavoin voimme auttaa liturgisen shokin kokeneita ihmisiä?

 

Kari Valkonen.Taina Karhu (hell.) korosti oman puheenvuoronsa henkilökohtaisuutta. Raamattu on helluntailaiselle erittäin rakas ja tärkeä kirja. Se liittyy raamattukäsitykseen: Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja aina oppimme perusta.

 

Jokainen Raamatun kirjoitus on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt. Erittäin tärkeää helluntailaiselle on Jeesuksen oma sana ja kehotus, esim. Jeesuksen lähetyskäskyn sanat: pitäkää kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.

 

Helluntaiherätyksessä on pidetty keskeisenä Raamatun opettamista. Tätä varten on järjestetty erilaisia raamattukursseja. On nähty suuri tarve myös pitkille raamattukursseille. Vuonna 1952 perustettiin ensimmäinen raamattukoulu Paimioon, josta se sittemmin siirtyi Hattulaan ja sieltä Keuruulle. Iso Kirja järjestää sekä lähi- että etäopetusta Raamatun opettamisessa; tämä tapahtuu yhteistyössä walesilaisen yliopiston kanssa.

 

Opetuksessa on tärkeää Raamatun kirjojen sisältö, alkukielet (etenkin kreikka), systemaattinen teologia ja käytännöllinen teologia. Raamatun sana ei saa olla vain kirjaviisautta, vaan sen täytyy olla käytäntöön soveltuva ja sovellettava sana. Raamattua on luettava ja opetettava sen alkuperäisen kontekstin silmin. Nykypäivän helluntailiikkeessä hyvin monissa seurakunnissa on koulutettuja pastoreita.

 

Käytetään saarnakalentereita, on olemassa hermeneutiikan pelisäännöt, fifteen-leirejä järjestetään, Ristin Voitto suosii opetuskirjoituksia, monissa seurakunnissa pidetään raamattukouluja. Tiedämmekö, mihin uskomme? Jos tiedämme, osaammeko soveltaa sen elämäämme? Nämä kaksi ovat ne, joita haluamme käytännössä toteuttaa elämässämme.

 

Kari Valkonen (ev.-lut.); Kristikunnan yhteisessä perinnössä Jumalan sanan merkitys tuodaan rikkaasti esille. Augustinus: ”..koska Raamatun sanat eivät voi olla väärässä.” Johannes Karpathoslainen: ”Autuas se, joka on ja päivin kyltymättä ahmii rukouksia ja psalmeja ja vahvistaa itseään kunniakkaalla Pyhän Raamatun lukemisella.” 

Martti Luther: ”Pyhä Raamattu on hengellinen valkeus.”

Blaise Bascal: ”Sille joka tahtoo nähdä, on tarpeeksi valoa. Sille joka ei tahdo nähdä, on tarpeeksi pimeää.”

 

Raamattu ja Kristinoppi (luvut 5-8): ”Pyhä Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhät Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet Pyhän Hengen vaikutuksesta. Raamattu on kristillisen uskon ja elämän korkein ohje. Pyhän Raamatun pääsisällys on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ja pelastuksesta, jonka hän on valmistanut.”

 

Raamatun todistus itsestään: Ps. 119:160, 2. Piet. 1:19-21

Ensisijaisia todistajia: Jeesus (Joh. 17:17, Matt. 22:29), Pietari (2. Piet 1:19), Paavali (2. Tim. 3:16)

 

Raamattu on jumalallinen ja inhimillinen. Sellaisena ei ole ainoastaan ajankohtainen, vaan aina aikaansa edellä. Kari Valkonen lainasi Hugo Odebergia ja totesi, että jumalallista ja inhimillistä Raamatussa ei voi erottaa toisistaan; inhimillinen ei ole myöskään esteenä jumalalliselle.

Kuinka luen Raamattua? 1. Raamattu on selvä ja yksinkertainen. 2. Lue niin kuin on kirjoitettu.

3. Raamattua on selitettävä Raamatulla. Täytyy varoa Raamatun ulkopuolelta nousevia tulkintaperiaatteita. 3. Uskontunnustukset ja kirkon traditio antavat tulkintahorisontin. 5. Raamattua ei voi ymmärtää ilman lain ja evankeliumin erottamista.

 

Raamatun tutkimisesta: oma tapa. Useita tunteja päivittäin. Yleisin tapa: kirja kerrallaan, noin puolen vuoden jaksoissa. Ensin tekstin lukeminen/kuunteleminen sellaisenaan, seuraava kierros kommentaarien kanssa. Kommentaarien valinnassa uskollisuus kirkon pitkälle tulkintaperinteelle ja kirjoittajien omakohtainen suhde Raamattuun. Narratiivisen teologian lähestymistapa. Alkuperäisen kirjoittamisympäristön, kielen ja kulttuurin merkitys.

 

Raamattu on paljon enemmän kuin ihmisen arvostus sitä kohtaan. Historiallinen luotettavuus, arkeologiset löydöt. Käsikirjoitusten tarkkuus; Raamattu on maailman tutkituin kirja monella tapaa. On syytä olla kriittinen myös Raamatun kriitikoita kohtaan. Raamattu on käsittämättömän rikas kirja.

 

Kari Valkonen: Henkilökohtainen näkökulma Raamattuun

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.