SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Turvallinen paikka uskoa ja elää - vastuuviikko 2012

 

Projektisihteeri Anna Hyvärinen esitteli Vastuuviikkoa ja siihen liittyvää aineistoa; teema on Tuvallinen paikka uskoa ja elää. Lukuisissa maissa uskonnonvapaus on uhattuna. Sen takia myös Suomeen tulee maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita, jotka hakevat täältä turvapaikkaa.

 

Hyvärinen luki Allan tapauskertomuksen Irakista. Netistä löytyy myös tietoa tapahtumista, vastuuviikon sisällöstä ja hartausaineistoa. Viranomaisvaikuttamistyötä tehdään. Anna Hyvärinen luki päätteeksi vielä Roomalaiskirjeen kohdan (12:10) ja pyysi Arto Kortemaata johdattamaan foorumin väen rukoukseen vastuuviikon ja sen tapahtumien puolesta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.