SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnollisuus ei vähene - se lisääntyy

 

Pääsihteeri Heikki Huttunen kertoi kansainvälisistä ja kansallisista kuulumisista. Kysymys uskonnosta on hänen mukaansa runsaasti esillä maailmanpolitiikassa. Sana uskonnonvapaus on ilmaantunut myös Suomen ulkopolitiikkaan. Uskonto ilmiönä sekä hyvässä että pahassa on siis esillä.

 

Uskonnollisuus ei vähene, vaan lisääntyy. Suomessa vaikuttaa siltä, että uskonnon merkityksen arvellaan vähenevän ja yhteiskuntaa pyritään riisumaan uskonnosta. Tämä on aiheuttanut myös kysymyksen siitä, mikä on SEN:n rooli näissä asioissa.

 

Haasteena on myös näköharha siitä, että kristinusko ja muut uskonnot olisivat menettämässä merkitystään ja ne voitaisiin ”lakaista” yksityisasioiksi. Yksi erittäin ajankohtainen haaste on koulun uskonnonopetus ja sen tulevaisuus. SEN on ajanut jo vuosia sitä näkemystä, että nykyisen kaltainen oman uskonnon opetus on paras mahdollinen vaihtoehto.

 

Toinen tärkeä kysymys on kristinuskon asema tulevaisuuden Suomessa – mikä on kristillinen identiteetti? SEN pyrkii pitämään näitä kysymyksiä esillä ja tuomaan niihin kristillisten kirkkojen näkemyksiä. Uusi tasavallan presidentti Sauli Niinistö on päättänyt jatkaa rukouspäiväjulistus-perinnettä ja luvannut allekirjoittaa ensi vuoden julistustekstin.

 

SEN:n syyskokous pidetään 11.–12.10. Tampereella, kokouksen seminaaripäivä liittyy Pipliaseuran juhlavuoteen ja kirkon jäsenyyteen Raamatun valossa. Ekumenia elää kansainvälisesti kaksijakoista aikaa. Kirkkojenvälinen yhteistyö menee eteenpäin, Global Christian Forum pyrkii samaan piiriinsä myös niitä kirkkoja, jotka eivät ole olleet virallisessa kansainvälisessä ekumeniassa. Tarkoitus on luoda ekumeenisia kohtaamispaikkoja, ei byrokraattista organisaatiota.

 

Pohjoismaissa kirkot ovat synnyttäneet asiakirjoja, joissa tunnustetaan toistensa kaste. Edistystä on tapahtunut paljon, mutta asioiden kirjoittaminen on vaikeata, ja siihen liittyy myös kirkkokäsitys. Pääsihteerin oma vaikutelma on, että teologinen ekumenia on edistynyt. Samalla kansainvälinen ekumenia järjestötasolla on kriisissä; tämä koskee sekä Kirkkojen maailmanneuvostoa, Euroopan kirkkojen konferenssia että Pohjoismaista yhteistyötä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.