SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Katukirkko, Sinisoppi ym.  

Taina Hintsanen ja Anneli Tuovila.

Aamupäivän osion ohjelma oli ev.-lut. kirkon seurakuntasalissa. Pafon osanottajat saivat tutustua ev.-lut. kirkon diakoniatyöhön ja oivallisia tuloksia tuottaneisiin Katukirkkoon ja Sinisoppeen.

 

Esa Löytömäki esitteli Forssaa ja ev.-lut. seurakuntaa. Kirkko on valmistunut 1917 ja otettu käyttöön 1918 eli kirkko valmistui sisällissodan keskelle. Kirkon suunnittelijana toimi Josef Stenbäck (1854–1929). Monet hänen piirtämänsä kirkot edustavat myöhäistä uusgotiikkaa, jonka keskiaikaiset holvirakenteet luovat ylväyttä ja vuosisatojen tuntua. Vaikutteita Stenbäck sai Keski-Euroopan katedraaleista. Kirkkoon saatiin kauniit lasimaalaukset alttaritauluiksi, jotka kuvaavat Jeesuksen syntymää, kuolemaa ja ylösnousemusta. Niiden tekijöinä olivat Eric O.W. Ehrstöm ja hänen vaimonsa Olga Gummerus-Ehrström.

 

Pääsihteeri Heikki Huttunen avasi foorumin puhumalla Kultaisesta säännöstä, johon kuuluu käsitys käden ojentamisesta, lähimmäisen rakkaudesta ja Jumalan armahtavaisuudesta. Täten kristityillä on tietty rooli heitä ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Huttusen puheenvuorossa sivuttiin myös toisten kristittyjen rakastamisen tärkeyttä heidän erikoisuuksistaan huolimatta. Huttusen mukaan ekumenian kannalta elinvoimaisen tärkeää on paikallinen ekumenia. Ilman paikallista toimintaa ekumenia ei toteutuisi.

 

Katukirkko ja Sinisoppi, forssalaista ekumeniaa

 

Tapio Sopanen helluntaiseurakunnasta kertoi silmälasien merkityksestä maailman havaitsemiselle. Hänen mukaansa me emme pysty rakastamaan maailman ihmisiä, ennen kuin kristityt rakastavat toisiaan. Forssassa ekumenialla on vankka pohja ja kristittyjen arkea on pyritty kohtaamaan katsomalla yhteisten kristillisten silmälasien läpi: tähän kuuluu yhteinen rukous, yhteisten asioiden käsitteleminen, yhteinen työ ja toisten kirkoissa vieraileminen. Vaikeina aikoina on pyritty muistamaan, että jokaisessa kristityssä elää Pyhä Henki.

 

Pekka Murtolahti vapaaseurakunnasta esitteli Katukirkon historiaa. Forssan työttömyysprosentti on 15, ja tilanteeseen haluttiin reagoida. Aiemmin katulähetystä oli tehty vain yksittäisten tahojen kautta. Katukirkon hallitukseen valittiin jäsenistö tasapuolisesti eri kirkkokunnista. Toimintamuodon on tarkoitus tukea seurakuntien työtä saralla, joka olisi kullekin liian iso yksinään kannettavaksi. Toiminta alkoi hengellisillä voileipäilloilla. Vuodesta 2000 lähtien illat on järjestetty vapaaseurakunnan tiloissa. Maanantai-illoissa käy yli sata ihmistä ja niissä jaetaan ruoka-apupaketteja. Vastuu jaetaan luterilaisten, helluntailaisten ja vapaaseurakunnan kesken. Kunkin seurakunnan edustajat julistavat illoissa evankeliumia oman taustansa mukaisesti. Illat ovat evankelioivia. Mukana on 40–50 vapaaehtoista. Iltoja on järjestetty 500, mukana toiminnassa on ollut 40000–50000 henkilöä. Lisäksi järjestetään joulujuhla ja kesäleiritoimintaa vähävaraisille.

 

Toiminnan tarkoitus on istuttaa asiakkaisiin kipinä paremmasta evankeliumin julistamisen avulla. Toinen tavoite on ohjata asiakkaita päihdehuollon asiakkaiksi, silloin kun se on tarpeellista. Näitä tapauksia on ollut kymmeniä. Yhteistyötä tehdään päihdehuollon viranomaisten kanssa hoitoon pääsemisen helpottamiseksi.

 

Sinisoppi-projekti perustettiin käsittelemään erityisesti Forssan päihdeongelmaa. Projekti on päättymäisillään. Projektien talous perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Molempien projektien suuri vahvuus on ollut ekumeeninen yhteys, arjen elävä ekumenia. Moni asiakkaista ei enää ole elossa, mutta moni on kokenut projektien kautta suuren elämänmuutoksen. Uskoon tulleita on useita. Työtä kuitenkin riittää edelleen.

 

Taina Hintsanen piti esityksen vapaaehtoistoiminnasta oman kokemuksensa kautta. Hän toimii Sinisopessa, jonka asiakkaat ovat alun perin itse pyytäneet apua. Arkitukea saatuaan he ovat halunneet olla luottamuksen arvoisia. Kodittomille asiakkaille on löytynyt asuntoja, ja monet päihdetaustaiset ovat olleet menestyksekkäästi töissä työpajalla. Monet toivottamilta tuntuneet tapaukset ovat kuntoutuneet ja osallistuneet omalla panoksellaan Sinisopen toimintaan. Toiminta on luonteeltaan päihteetöntä ja se on saanut paljon tuulta alleen. Työn taustalla on joukko esirukoilijoita ja työ itsessään sisältää paljon rukousta.

 

Anneli Tuovila kertoi Forssan diakoniatyöstä. Sininauhaliitto on työssä mukana. Asiakkaita vaivaa tyhjyys. Heitä autetaan mukaan Sinisoppeen ruokalippujen avulla, jolloin he pääsevät mukaan joukkoon. Vaatteita tarvitsevat ohjataan Sinivaatteeseen, jonne ev.-lut. kirkon diakoniatyö lahjoittaa vaatteita. Samaan tapaan diakoniatyö lahjoittaa jouluksi ruokakasseja jaettavaksi. Vankilasta vapautuville tarjotaan huonekaluja tyhjiin koteihin. Diakoniatyöntekijät tapaavat asiakkaita viikoittain voinnin ja avuntarpeen tarkistamiseksi. Tietoa välitetään Katukirkon työntekijöille. Asiakkaita ohjataan maanantai-illan Katukirkkoon ja kannustetaan menemään tilaisuuteen uudestaan. Asiakkaille tärkeintä on tulla kohdatuksi ihmisenä.

 

Keskustelua, kysymyksiä, vastauksia

 

Keskustelussa käsiteltiin viranomaistoiminnan suhtautumista evankelioivaan työhön. Työtä tehdään yhdessä kaupungin ja RAY:n kanssa. Forssan Katukirkolla on tukena valtakunnallinen liitto, joka pyysi viranomaisia yhteistyöhön. Katukirkon työntekijät kertoivat työn tulosten puhuvan työn jatkumisen puolesta, vaikka kaupunki on suhtautunut toimintaan aluksi hyvin epäilevästi. Sosiaalityön haasteet ovat kaupungille raskaita, ja siksi kaikki tuloksellinen apu otetaan vastaan. Arjen todisteet ovat vakuuttaneet viranomaiset siitä, että Katukirkko on viranomaistyön jatke, ei kilpailija. Katukirkko järjestää toimintaa, jota kaupunki ei järjestä, mm. arjen palveluita ja luontoretkiä. Evankeliumi on ollut avain asiakkaiden sitoutumiselle ja psykososiaaliselle kuntoutumiselle. Hengellisyys on osa ihmisen perustarpeita fyysisen, sosiaalisen, taloudellisen ja psyykkisen rinnalla.

 

Todettiin että Katukirkossa ja Sinisopessa on paljon opittavaa muiden paikkakuntien ekumeenisille toimijoille.

 

Aamupäiväosion päätteeksi kokoonnuimme lounaalle seurakuntasaliin.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.