SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pääsihteerin terveiset paikallisekumeenisessa foorumissa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mari-Anna Auvinen kertoi foorumissa teemoista, jotka ovat ajankohtaisia Neuvoston toiminnassa tällä hetkellä. Hän totesi, että länsimäinen ajattelu usein jättää hengellisen, kokemuksellisen ulottuvuuden sivuun, joka johtaa ihmiskuvan kapeutumiseen eurooppalaisessa ajatusmaailmassa.

 

Tässä tilanteessa kirkkojen tulee seisoa yhteisessä linjassa yhteiskunnassa, ja tuoda kristillistä ihmiskäsitystä esiin. Kouluissa uskonnonopetuksesta ei tule luopua, oman uskonnon opetus tulee säilyttää vähemmistökristityille. Työtä tämän eteen tehdään myös uskontodialogin osana, USKOT-foorumin uskonnonopetusjaostossa, jossa pääsihteeri toimii puheenjohtajana. SEN pitää esillä ihmisarvoa, luomakunnan arvoa, ja puhuu turvapaikanhakijoiden puolesta ensi vuoden eduskuntavaalien alla.

 

Ekumeniaa pääsihteeri vertasi valtavaan puuhun, jossa on paljon erilaisia oksia ja jota kannattelee sen juuret Kristuksessa. Kansainvälisistä kuulumisista pääsihteeri nosti esiin tätä vuonna vietettävän Kirkkojen maailmanneuvoston 70-vuotisjuhlan. Teema huomioidaan Suomessakin muun muassa SEN:n syyskokousseminaarissa 13.11.2018 Jyväskylässä, johon pääsihteeri toivotti kaikki tervetulleiksi.

 

Tansaniassa maaliskuussa pidetyssä Arushan missiologisessa suurkonferenssissa ”Moving in the Spirit – Called to Transforming Discipleship” oli selkeää, että Pyhästä Hengestä puhuminen on palannut ekumeeniseen missiologiseen keskusteluun. Konferenssi oli myös vahva naisten puheenvuoro.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.