SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paikallisekumeeninen foorumi 2018 Joensuussa - Ekumeeninen avioliitto

Foorumin osallistujia Joesuun ev.lut. seurakunnan seurakuntasalissa.

Perinteinen paikallisekumeeninen foorumi kokosi ekumenian ystävät Joensuuhun 5.10.2018. Tällä kertaa foorumin teemana oli ekumeeninen avioliitto, jota tarkasteltiin asiantuntijoiden alustusten ja yhteisen keskustelun kautta.


Kirkkoherra Tuomas Järvelin johti foorumilaiset rukoushetkeen työhön ryhdyttäessä Pyhän Nikolaoksen kirkossa.Ekumeenisten toimikuntien jäseniä eri puolilta Suomea oli paikalla ilahduttava määrä, kun paikallisekumeeninen foorumi alkoi Joensuun ortodoksinen seurakunnan Pyhän Nikolaoksen kirkossa. Kirkkoherra Tuomas Järvelin lausui tervetulosanat ja johti rukoushetken työhön ryhdyttäessä.

 

Kasvatus ekumeenisissa perheissä - ortodoksinen näkökulma

Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian apulaisprofessori Pekka Metso esitelmöi otsikolla Kasvatus ekumeenisissa perheissä - ortodoksinen näkökulma. Foorumi jatkui ortodoksisessa seurakuntakeskuksessa Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian apulaisprofessori Pekka Metson esitelmällä Kasvatus ekumeenisissa perheissä - ortodoksinen näkökulma. Metso tarkastelee kasvatuskysymyksiä Suomen kontekstissa, jossa ortodoksien kirkon vähemmistöasemalla on selkeä vaikutus varsin ekumeenisessa perhetodellisuudessa.  Ekumenia ei ole vainkirkkojen välistä vuoropuhelua, vaan perheen sisäistä todellisuutta. Metso avasi ortodoksisen kirkon perhekäsitystä peilaten sitä yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin yhteiselämän monimuotoistuessa.


Kappalainen Krystian Kalinowski avasi kommenttipuheenvuorossaan katolista avioliittokäsitystä.Metson oma tutkimus ortodoksisten perheiden uskontokasvatuksesta on hyvin valaiseva kuvaus ja analyysi niistä olosuhteista ja mielenmaisemista, joissa ortodoksiset vanhemmat kasvattavat lapsiaan. Haasteensa ortodoksisen perinteen jatkumiselle asettaa muun muassa se, että kasteiden määrä vähenee, koska seka-avioliitoissa lapset useimmiten kastetaan luterilaisen kirkon jäseniksi. Keskustelussa nousi esiin, että koska kasteesta on ylipäänsä tullut entistä tietoisempi valinta, ovat vanhemmat taipuvaisempia jättämään lapsensa kastamatta myös luterilaisessa kirkossa.

 

SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Auvinen kertoi kansainvälisiä ekumeenisia kuulumisia.Kirkkoherra Petri Rask lausui tervetulosanat.Kommenttipuheenvuoron lausui katolisen Pyhän Joosefin seurakunnan Joensuun alueen kappalainen Krystian Kalinowski, joka totesi, ettei katolinen perinne suosi seka-avioliittoja. Ortodoksisen kirkon kanssa jaetaan se käsitys, että avioliitto on mysteeri. Avioliitto ei ole vain kiintymyssuhde vaan edustaa Kristuksen ja kirkon välistä suhdetta, ja usko on siinä olennainen tekijä. Sopu uskonkysymyksistä avioparin kesken on tärkeää, ihanteellisesti molempien vanhempien kirkkoon voidaan tutustua, mutta lapset kastetaan katoliseen kirkkoon. Katolisessa kirkossa pohditaan tällä hetkellä, miten tukea avioliittoja parhaalla mahdollisella tavalla. Vanhempien suhteen katsotaan olevan tärkeä, sillä heidän välinen rakkautensa heijastuu lapsen jumalasuhteeseen.

 

Yhteiskunnan muuttuvat avioliittokäsitykset ja ekumeeniset käytännön kysymykset

Joensuussa Kirkkokadulla ei tarvitse ottaa montaa askelta siirryttäessä ortodoksiselta seurakuntasalilta luterilaiseen seurakuntakeskukseen. Syksyisessä räntäsateessa tämä osoittautui siunaukseksi foorumilaisille, kun ohjelma jatkui lounaan jälkeen luterilaisen seurakunnan tiloissa. Kirkkoherra Petri Rask toivotti osallistujat tervetulleeksi ja nosti paikallisesta ajankohtaisesta ekumeenisesta keskustelusta esiin sen surun, että eri kirkkokunnista tulevien avioparien välillä ei ole ehtoollisyhteyttä. Foorumi kokoontui vuonna 2014 valmistuneessa modernissa seurakuntakeskuksessa, jonka paikalla on sijainnut rukoushuone aina vuodesta 1905 asti. Vuonna 2014 avatun uuden keskuksen seurakuntasalissa on näyttävä, värimaailmaltaan kirkkovuoden mukaan elävä valotaideteos ”Valo”, jonka ovat suunnitelleet taiteilijat Jaakko Niemelä ja Helena Hietanen.

 

Käytännöllisen teologian yliopistonlehtori Jouko Kiiski Itä-Suomen yliopistosta alusti luterilaisesta avioliittokäsityksestä otsikolla Kirkkojen erilaiset avioliittokäsitykset - rikkautta ja jännitteisyyttä. Katsaus Lutherin avioliittokäsitykseen ja luterilaisessa kirkossa käytyyn keskusteluun avasi avioliittoon liittyviä eettisiä pohdintoja. Kiiski myös esitteli ev.lut. kirkon pappien piirissä toteutetun sukupuolineutraaliin avioliittoon liittyvän kyselytutkimuksen tuloksia.

 

Alustuksen jälkeen jatkui yhteinen keskustelu kirkkojen avioliittokäsityksistä muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Puheenvuoroissa peräänkuulutettiin esimerkiksi syväluotaavaa teologista tutkimusta luterilaisesta rakkauden ja avioliiton teologiasta.

 

Rovasti Veijo Koivula esitteli SEN:n Paikallisekumeenisen jaoston kokoaman koosteen kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksistä SEN:n jäsenkirkoissa. Keskustelussa todettiin, että liturgisessa elämässä ekumeenisia avioliittoon vihkimisiä toimitetaan siten, että molempien kirkkojen palvelukset toimitetaan peräkkäin (vihkiminen ja siunaus). Pappien kokemus on, että usein valitaan luterilainen vihkiminen ja ortodoksinen siunaus, kun taas ortodoksinen tapa on rohkaista paria valitsemaan ortodoksinen vihkiminen, jotta sakramentti voidaan toimittaa kokonaisuudessaan ja koko kauneudessaan.

 

Ajankohtaiset kuulumiset

Päivän aikana vaihdettiin paikalliset ekumeeniset kuulumiset eri puolilta Suomea. Lisäksi kuultiin myös SEN:n pääsihteerin terveiset Suomen ja kansainvälisen ekumeenisen keskustelusta, ja viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara esitteli vuoden 2019 ekumeenisen rukousviikon aineistoa. Aineisto on valmistettu Indonesian kristittyjen yhteistyönä. Rukousviikkoa vietetään seuraavan kerran 18.–25. tammikuuta 2019 ja aineisto julkaistaan SEN:n sivuilla marras-joulukuussa. Vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen kertoi Vastuuviikosta, Suomen kaikkien kirkkojen yhteistä ihmisoikeuskampanjasta. Vastuuviikkoa vietetään ympäri Suomea 21.–28.10.2018 teemalla Ihmisarvoinen työ on jokaisen naisen oikeus. Lisätietoja osoitteessa .

 

 

Asiapitoisen ohjelman lomassa foorumin osallistujat pääsivät nauttimaan kanttori, oopperalaulaja Matti Turusen tulkinnoista päivän aiheeseen sopivista musiikkikappaleista. Ensimmäisenä kuultiin Paavo Joensalon Laulu keväiselle liitolle, iltapäivällä Nousee päivä, laskee päivä Viulunsoittaja katolla-musikaalista ja Joensuun ev.lut. kirkossa aikoinaan syntynyt ja ensiesitetty Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen Kaikista sanoista suurin.

 

Keskustelun täyteinen päivä päättyi kirkkoherra Petri Raskin johtamaan rukoushetkeen ja siunaukseen. Osallistujat suuntasivat tahoilleen taas yhtä intensiivistä ekumeenista ajatustenvaihtoa rikkaampina.

 

Kuvat: Veijo Koivula ja Suvi-Tuulia Vaara

 


Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian apulaisprofessori Pekka Metson esitelmä Kasvatus ekumeenisissa perheissä - ortodoksinen näkökulma paikallisekumeenisessa foorumissa Joensuussa 5.10.2018...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mari-Anna Auvinen kertoi foorumissa teemoista, jotka ovat ajankohtaisia Neuvoston toiminnassa tällä hetkellä. Hän totesi, että länsimäinen ajattelu u...
Yliopistonlehtori, dosentti Jouko Kiiski luennoi Paikallisekumeenisessa foorumissa Joensuusssa 5.10.2018 teemalla Erilaiset avioliittokäsitykset - rikkautta ja jännitettä. Esiys on ladattavissa pdf-mu...

Kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa vietetään kaikkialla maailmassa 18.–25. tammikuuta. Rukousviikolla tarjoutuu erinomaiset mahdollisuudet toisten kristittyjen kohtaa...
Teologian ylioppilas Tuomo Mäkelä raportoi päivän kulusta ja asiantuntijapuheenvuoroista.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.