SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kainuun ekumenia - mitä se on? Rovasti Pentti Hakkaraisen pohdintaa

 

Rovasti Pentti Hakkaraista voidaan monella hyvällä syyllä kutsua Kainuun ekumenian eturivin edustajaksi, jopa ruumiillistumaksi. Hänen vuosikymmenien ahkera työnsä Kajaanin ortodoksisen seurakunnan paimenena, kirkkoherrana, merkittävänä kainuulaisena kulttuurivaikuttajana ja ekumeenikkona on vertaansa vailla. Kun metropoliitta Johannes kävi opistolla luennoimassa, oli isä Pentti luonnollisesti järjestämässä tilaisuuksia ja itsekin puhujana.

 

Isä Pentti muisteli 1970-luvun alkua, uuden aikakauden alkua, yhteyksien syventymisen aikaa. 1950–1960-lukujen kyräilyn ja tietoisen etäisyyden hakemisen sijaan alkoi syntyä kansankirkkojen yhteistoimintahenki. Heräinnäistraditio yhdistää erinomaisesti idän ja lännen kristillisyyden. Musiikilla on keskeinen sija herännäisyydessä. Isä Pentti painotti myös, että musiikki menee syvemmälle kuin sana. Hänelle ensimmäisiä kokemuksia tästä oli tullut sotilaspappikoulutuksessa, kun nuorena kokelaana vieraili mielisairaalassa. Oli selkeää, että ainoa joka kosketti siellä, oli musiikki.

 

Metropoliitta, myöhemmin arkkipiispa Johanneksen vierailut täällä opistolla toivat pohdintaan ekumenian teologiset teemat ja se vaikutti osaltaan siihen, että ortodoksisuus alettiin nähdä toisella tavalla. Siihen mennessä oli nähty vain ulkokohtaisesti. Isä Pentti kiteytti: oli nähty vain estetiikka, eikä ollenkaan etiikkaa.

 

– Kainuun kansankirkkojen ekumeeninen henki on ilmennyt viime vuosina hienoimmin niissä valtakunnallisissa tai isänmaallishenkisissä tapahtumissa, joissa molempien kansankirkkojen papit ovat olleet toisiaan arvostaen ja kunnioittaen läsnä. Keskeisenä on ollut muistuttaa Kainuun alueen ihmisiä siitä, miten tämän rajamaan itäiset ja läntiset elementit, Bysantti ja Rooma, palvelevat ihmisten syvimpiä henkisiä tarpeita.

 

– Lähi-Idän terapeuttisen, ihmisläheisen ja erilaisuutta myönteisesti tarkastelevan arvopohjan läsnäolon ilmentäminen ortodoksisessa uskossa, on edesauttanut kainuulaisten kokemusta ortodoksisen kirkon hengellisestä rikkaudesta.

 

Kansankirkkojen toimintaeetoksen luomisessa ja kainuulaisessa yhteyksien lujittamisessa ja toiminnallisen rehellisyyden vaalimisessa isä Pentti kertoi kokevansa läheiseksi psykohistorioitsija, professori Juha Siltalan henkevät, kirkkaat yhteiskuntahavainnot:

– Terve suru vapauttaa ihmisen tuntemaan ja antamaan anteeksi pienuutensa. Se vapauttaa voimavaroja älyttömien ihanteiden tavoittelusta.

– Pyrkimys olla kaikkien kanssa, kaiken aikaa, kaikkialla valokaapelien kautta on postmodernin ihmisen kulttuurin mekaaninen illuusio. Se on yritys ylittää oma kuolevaisuus ja äärellisyys olemalla osa kaikkitietävää, kaikkinäkevää verkkoa.

– Menestyjien pitäisi olla 24 h vuorokaudessa valppaina muuttamaan muotoaan ja valvomaan markkinoita. Mutta ei ihminen kestä yötä päivää toisten huomioon ottamista.

– Ihmiset pakenevat yksinäisyyttään ja tyhjyyttään keinotekoiseen tunnehehkutukseen ja uskonnolliseen pikaruokaan, hengellisiin tilaisuuksiin, joissa hymistellään ja imelöidään.

 

– Kainuun ekumenia on rukiinen maailma. Se on aina karsastanut korkealentoisuutta. Kainuuseen täytyy tulla kunnioittaen ja hiljaisesti. Alue kyllä muokkaa. Olen tähän saakka luottanut siihen, että sana parantaa. Mutta se onkin kyky lukea, mitä on sanojen takana. Kainuun ekumenia on sitä että Jumala on saanut terapeuttisen Jumalan kasvot.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.