SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ystävyysseurakuntien jälleennäkeminen - Paikallisekumeeninen foorumi Turussa

 

Paikallisekumeenista foorumia vietettiin 20.11.2021 Turussa paikallisten ortodoksien ja luterilaisen seurakunnan vieraina. Päivä oli iloisen jälleennäkemisen aikaa, sillä koronapandemian takia vuodella  siirretty foorumi toi Ilomantsin ja Joensuun seurakunnista ystävyysseurakuntatoiminnan aktiiveja tapaamaan Turun Martinseurakunnan tuttuja. Ystävyysseurakuntatoiminta ja ortodoksinen kulttuuri eri muodoissaan olikin päivän teemana. 

 

Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkko.Aamupäivä alkoi  rukoushetkellä ja kirkon esittelyllä Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkossa, jossa ekumeenisen kokousväen vastaanotti kirkkoherra Ion Durac Turun ortodoksisesta seurakunnasta. Kirkko täytti tänä vuonna 175 vuotta ja koronatilanteen salliessa merkkivuotta pystyttiin juhlistamaan aikaisemmin syksyllä. Venäläistyylinen kirkko on vihitty käyttöön 1846, ja rakentaminen Enckellin piirrustusten pohjalta oli aloitettu jo vuonna 1838. Kirkko oli löytänyt paikkansa kauppatorin laidalta tsaarin päätöksellä, vaikka samalle paikalle oli kaavailtu myös raatihuonetta. Kirkko on pyhitetty pyhä marttyyrikeisarinna Aleksandralle, joka oli keisari Diocletianuksen vaimo, ja on arveltu, että tämä johtuu siitä, että tsaari Nikolain vaimo oli nimeltään Aleksandra, vaikka varmaa tietoa ei ole. Nykypäivänä Turun ortodoksiseen seurakuntaan kuuluu n. 3200 jäsentä, joista suomalaisten lisäksi suurimmat ryhmät ovat venäläiset ja romanialaiset. Palveluksen pidetään pääosin suomeksi, ja kerran kuussa romaniaksi sekä muilla kielillä tilanteen mukaan.


Kahvitarjoilun jälkeen ortodoksisessa seurakuntasalissa Suomen Ekumeenisen Neuvoston ajankohtaiset kuulumiset kertoi pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken ja kristittyjen ykseyden rukousviikosta viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara. Ekumeenisen Vastuuviikon vietosta ja tulevan vuoden suunnitelmista kertoili koordinaattori Sarah Tiainen.

 

Kirkkoherra Ion Durac.Aamupäivän aikana kuultiin myös paikallisekumeenisia kuulumisia osallistujilta. Turun ekumeeninen piiri toimii ja yhteistyössä ekumeenisen Pyhän Henrikin taidekappelin kanssa järjestetään tutustumisiltoja eri kirkkokuntien alustuksilla. Ranskankielisiä vespereitäkin vietetään Turussa eri kirkkokuntien ihmisten kesken sisar Helvi Pullan vetämänä. Ikoninmaalauskurssit kiinnostavat ortodoksien lisäksi erityisesti luterilaisia.

 

Jyväskylästä kuultiin, että paikalliset seurakuntien yhteistyöelin JYKSY kokoontuu parin kuukauden välein, kaupungissa järjestetään myös Pastorien rukousaamiaisia ja rukousviikolla ohjelmaa eri seurakuntien tiloissa on joka päivä ja silloin vieraillaan toisten luona ahkerasti. Laajemminkin Keski-Suomessa luterilaiset antavat vieraanvaraisuuden hengessä ortodoksien käyttöön tilojaan siellä missä ortodoksisia pyhäkköjä ei ole.

 

Paikallisekumenian jaoston puheenjohtaja isä Kaarlo Saarento ja sihteeri Hanna Lehto.Joensuussa kokoontuu pastorien säännöllinen rukousbrunssi. Näkökulma on sekin, että suurin osa ortodokseista elää ekumeenisessa avioliitossa, joten toimituksissa useimmiten suurin osa osallistujista on luterilaisia ja siten nekin ovat ekumeenisia kohtaamisia.

 

SEN:n pääsihteeri Mayvor Wärn-RanckenIlomantsin ortodoksisessa kappeliseurakunnassa seurakunnan johtajan lähin työkaveri on luterilainen diakoniatyöntekijä ja diakoniatoiminta onkin yhdistetty täysin, ruokailut järjestetään yhdessä. Myös ikoninmaalauspiireissä on mukana maalareita monista kirkkokunnista.

 

Isä Ioannis Lamproulos peräänkuuluttikin käytännön tason ekumeenista: musiikki, diakonia ja nuorisotyö voivat olla yhteisiä. Ekumenia voi olla jokapäiväistä kanssakäymistä, se että tutustutaan on hyvä lähtökohta.

Pienimmän lantin yhteisöstä kuulumiset toi Outi Piiroinen-Backman. Yhteisön toiminta on maallikkotoimintaa, joka on alkanut 1990-luvulla Suomessa NNKY:n piirissä. Rukous maailmanrauhan, sovinnon ja anteeksiannon puolesta on sen ytimessä.

 
Lounaalle siirryttiin Turun ev.-lut. Mikaelinseurakunnan tiloihin Puistokadulle.
Vastuuviikon koordinaatori Sarah Tiainen Iltapäivän ohjelman aloitti kirkkoherra Tuomo Norvasuo Turun Martinseurakunnasta, joka toivotti foorumin tervetulleeksi.


Ikoninäyttelyä ja ikonitaidetta esitteli Marjaana Laatikainen ja maistiaisia ja tietoa ortodoksisesta kirkkomusiikista meillä Suomessa ja maailmalla jakoi kanttori Riikka Patrikainen. Karjalaista ruokakulttuuria esitteli Hannu Lappalainen ja sivusipa esitys karjalaista kieltä ja kulttuuria laajemminkin.


Foorumin osallistujia.Kirkkoherra Norvasuo toivotti tervetulleeksi.Ikoninäyttelyä ja ikonitaidetta esitteli Marjaana Laatikainen. Iltapäivän päätteeksi pohdittiin,  miten ekumeenista ystävyysseurakuntatoimintaa voitaisiin kehittää ja mitä annettavaa sillä on. Juonsi TT Juha Riikonen. Turun ev.lut. Martinseurakunnan ja Ilomantsin  ortodoksinen kappeliseurakunnan ystävyysseurakuntatoiminta on jatkunut 1970-luvulta lähtien ja siinä keskeistä ovat olleet muun muassa turkulaisten vierailu Iljan praasniekkaan, jotka järjestetään Ilomatissa vuosittain heinäkuussa.


ortodoksisesta kirkkomusiikista meillä Suomessa ja maailmalla kertoi kanttori Riikka Patrikainen.Karjalaista ruokakulttuuria esitteli Hannu Lappalainen. Mukana keskustelemassa olivat Sakari Itähaarla Turun Martinseurakunnasta, Aino Inkeri Penttinen (ev.-lut.) ja Yngve Lostedt (ort.)  Ilomantsista ja majuri Toni Penttinen Turun Pelastusarmeijasta. Todettiin, että ystävyysseurakuntatoiminta oli alkanut muutaman henkilön palavasta innostuksesta, joka oli levinnyt laajempaan joukkoon, ja pohdittiin, miten tämä sama innostus saataisiin tarttumaan nuorempiin sukupolviin. Ainakin rippikoulutyössä nähtiin potentiaalia saada nuorta väkeä mukaan vierailuille. Mukaan kutsuminen, toisten ihmisten näkeminen ja kaikkien lahjojen tunnistaminen ja valjastaminen käyttöön nähtiin tärkeinä tekijöinä myös ystävyysseurakuntatyössä.

 

Iltapäivän päätteeksi päätösrukoukseen johdatti kadetti Kimmo Nordblom Turun Pelastusarmeijasta. Rukoiltiin runsasta siunausta Turun, Ilomantsin, Joensuun ja kaikille Suomen seurakunnille.

                   

Paneelia juonsi TT Juha Riikonen.Loppurukoukseen johdatti kadetti Kimmo Nordblom Pelastusarmeijasta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.