SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen rukousviikko - Ekumeniska böneveckan 18.-25.1.

Kahdeksan päivää rukousta ykseyden puolesta vuosittain aina samaan aikaan, 18.-25. tammikuuta. Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kansainvälinen rukousliike, joka on laajasti tunnettu meillä ja muualla. Sen perinteet ovat pitkät, sillä sitä on vietetty jo yli sata vuotta. 

Kaikkialla maailmassa rukoillaan krisittyjen ykseyden puolesta joka päivä. Yhteinen rukous kulminoituu erityisen näkyvästi kahdeksan päivän jaksoon. Samaan aikaan kaikkialla maailmassa rukoillaan yhteisten tekstien pohjalta. Kun rukoilemme, yhdistymme laajaan rukousketjuun maapallon ympäri.

Vuoden 2022 rukousviikon aineiston on valmistellut Lähi-idän kirkkojen neuvosto ja vuoden teema kuuluu suomeksi Me näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme kunnioittamaan häntä. (Matteus 2:2)....
Kahdeksan päivää rukousta ykseyden puolesta vuosittain aina samaan aikaan, 18.-25. tammikuuta. Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kansainvälinen rukousliike, joka on laajasti tunne...
Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko täytti tammikuussa 2008 sata vuotta. Yhtenäistä aineistoakin viikolle on toimitettu jo neljänkymmenen vuoden ajan. Ekumeenisen rukousviikkoperinteen kats...
Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon julistetta voidaan käyttää rukousviikon viestinnässä. Se on vapaasti ladattavissa tästä ja vapaasti käytettävissä.
Vieraanvaraisuus on kristillisesti ja ekumeenisesti tuttu ja tärkeä aihe. Vieraanvaraisuuden ikoni eli Abrahamin vieraanvaraisuus on usein esillä ekumeenisissa yhteyksissä. Pyhän Kolminaisuuden...
Tärkeät aiheet ja tehtävät kutsuvat meitä yhteiseen rukoukseen tammikuussa 2019, kun vietämme kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa. Ekumeenisen rukousviikon teema "Olkaa rehe...
Juutalais-kristillisessä perinteessä Jumalan toimintaa kuvataan symbolisesti puhumalla hänen kädestään. Jumalan käsi on ennen kaikkea luomisen ja siunaamisen väline ja merkki. Symbolisesti puhutaan my...
Guds hand är en symbol för Guds handlande i den judisk-kristna traditionen. Guds hand är framför allt ett tecken på och ett redskap för skapande och välsignelse. Symboliskt sett talar man ibland om Gu...
Sovinnon syvin olemus on anteeksiantaminen ja -saaminen sekä rauha. Sovinto
Jumalan kanssa on kristillisen uskon keskeinen sanoma. Jumala lähetti ainoan
Poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan,...
Försoningens
innersta väsen är förlåtelse och fred. Försoning med Gud är den kristna trons
viktigaste budskap. Gud sände sin enda Son, Jesus Kristus, till världen så att
människorna skulle lä...
Vuoden 2016 ekumeenisen
rukousviikon aineiston on valmistellut Latvian
kristillisten kirkkojen työryhmä. Kristillinen kirkko on toiminut Latviassa
suunnilleen yhtä pitkään kuin Suomessa. Arke...
Materialet för ekumeniska böneveckan år 2016 har
förberetts av en arbetsgrupp bestående av representanter för de kristna
kyrkorna i Lettland. Kristna kyrkor har funnits i Lettland ungefär lika l...
Saman
veden äärellä vietämme ekumeenista rukousviikkoa vuoden 2015 tammikuussa. Brasilialainen
ekumeeninen työryhmä on valinnut rukousviikon teemaksi evankeliumin kohdan: Jeesus sanoi: Anna minu...
Vid samma källa firar vi Ekumeniska böneveckan i januari 2015. En brasiliansk arbetsgrupp har som böneveckans tema valt: Jesus sade: Ge mig något att dricka (Joh.4:7). Temat kommer från Johannes...
Taiteilija Liina Pajunen on suunnitellut Kristittyjen ykseyden ekumeeniselle rukousviikolle julisteen. Nelivärinen valoisa juliste on vapaasti käytettävissä rukousviikkoon liittyvässä viestinnässä.
Ekumeenista rukousviikkoa varten valmistuu vuosittain kansainvälinen aineisto, joka käännetään eri kielille, myös suomeksi ja ruotsiksi. Aineistoarkisto on paperimuodossa selattavissa Suomen Ekumeenis...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.