SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Aineistoarkisto / Arkiv för material

Ekumeenista rukousviikkoa varten valmistuu vuosittain kansainvälinen aineisto, joka käännetään eri kielille, myös suomeksi ja ruotsiksi. Aineistoarkisto on paperimuodossa selattavissa Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa. Tässä on aineistoa vuodesta 2004 alkaen.


Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa alettiin säännöllisesti viettää Suomessa. Ajatus ekumeenisesta rukousoktaavista 18.–25.1. toteu...
Böneveckan för kristen enhet har 2014 firats regelbundet i femtio års tid i Finland. Tanken på en ekumenisk böneoktav 18-25 januari genomfördes första gången i New York 1908 på initiativ av katolike...
Vuoden 2013 ekumeenista rukousviikon aineiston on valmistellut Intian kristillinen ylioppilasliitto (SCMI) yhteistyössä Intian katolisten yliopistojen liiton sekä Intian kirkkojen neuvoston kanssa...
Materialet
för Ekumeniska böneveckan 2013 har framställts av Indiens kristna studentrörelse
(SCMI) i samarbete med katolska universitetsfederationen i Indien och Indiens nationella
kyrkoråd...
Vuoden 2012 Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon aineiston on valmistellut työryhmä, johon kuului katolisen kirkon, ortodoksisen kirkon, vanhakatolisten kirkon ja Puolassa toimivien protesta...
Kutsu ykseyteen tulee vuonna 2011 Jerusalemista, äitikirkosta. Uppmaningen till enhet kommer år 2011 från Jerusalem, moderkyrkan. Jerusalemin kristityt kutsuvat veljiään ja sisariaan tekemään tästä ru...
Ekumeenisen rukousviikon 2010 teema on otettu Luukkaan evankeliumista. Jae on tiivistys sille tehtävälle ja valtuutukselle, jonka ylösnoussut Kristus antoi apostoleilleen. Pelko ja hämmenys ovat ne sa...
Vuonna 2009 maailman kristityt rukoilevat ykseyden puolesta ammentaen Korean kirkkojen kokemuksista. Kansallisen jakaantumisen tilanteessa kirkot ovat hakeneet inspiraatiota profeetta Hesekieliltä, jo...
Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko täyttää tammikuussa sata vuotta.Yhtenäistä aineistoakin viikolle on toimitettu jo neljänkymmenen vuoden ajan. Ekumeenisen rukousviikkoperinteen katsotaan...
Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan Vuoden 2007 kristittyjen ykseyden rukousviikon aineiston on valmistellut eteläafrikkalainen kristittyjen ryhmä. Viikon teema nousee Markuksen evankeliumin (7...

Temat för Böneveckan för kristen enhet år 2007 är De döva får han att höra och de stumma att tala.

Böneveckomaterialet på svenska har arbetats fram och getts ut av Sveri...
Rukousviikon teema Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään ja koko evankeliumi (Matt. 18:18-20)vievät meidät pohtimaan ihmisten ja seurakuntien vä...
Temat för Böneveckan är Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Materialet för böneveckan har utarbetats av en ekumenisk arbetsgrupp på Irland. Böne...
Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.2005

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.