SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan för kristen enhet 2006
Material för bönevedkan 2006 pdf

 

 

Temat för Böneveckan är Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Materialet för böneveckan har utarbetats av en ekumenisk arbetsgrupp på Irland.  Böneveckans tema får en djupare dimension när man tänker på de irländska kristnas gemensamma strävan efter försoning och helande efter många år av konflikt. Kristus mitt ibland försonar, förenar och kallar oss, var och en på sitt håll, att vara bärare av fredens och försoningens evangelium. Som Kristus har försonat oss är vi kallade att försonas med varandra. 

Temat för Böneveckan för kristen enhet år 2006 är Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Böneveckan för kristen enhet firas varje år världen över 18-25 januari. I Finland har böneveckan firats regelbundet i över fyrtio år. I Norra svenska församlingen i Helsingfors uppmärksammades böneveckan redan på 1950-talet.

 

 

 

 

Materialet för böneveckan utges årligen gemensamt av Faith and Order kommissionen inom Kyrkornas världsråd och det Påvliga rådet för främjande av kristen enhet i katolska kyrkan. I år har materialet utarbetats av en ekumenisk arbetsgrupp på Irland.

 

 

 

Böneveckans tema får en djupare dimension när man tänker på de irländska kristnas gemensamma strävan efter försoning och helande efter många år av konflikt. Kristus mitt ibland försonar, förenar och kallar oss, var och en på sitt håll, att vara bärare av fredens och försoningens evangelium. Som Kristus har försonat oss är vi kallade att försonas med varandra.

 

 

 

Böneveckomaterialet på svenska har arbetats fram och getts ut av Sveriges kristna råd i samarbete med Svenska Bibelsällskapet.

 

Ekumeniska rådet i Finland har sammanställt material med tanke på de finlandssvenska församlingarna på basis av det material som finns att tillgå på hemsidor. Vi hoppas att texterna kan fördjupa bönelivet och främja enheten i de finlandssvenska församlingarna.

 

 

 

Materialet lämpar sig för enskild bön, församlingarnas sammankomster, gudstjänster, skolornas morgonsamlingar osv. Materialet kan med fördel användas också vid andra tidpunkter än under böneveckan. Texterna kan användas som sådana eller anpassas till församlingarnas egna behov. Tanken är att materialet kunde fungera som en "verktygslåda" där var och en kan finna texter och tankar som främjar det personliga bönelivet såväl som församlingarnas gemensamma liv.

 

 

 

Under böneveckans gemensamma samlingar kan kollekt tas upp för gemensamma ändamål. Målet för Ekumeniska rådet i Finlands program Kyrkor och invandrare är att stöda samverkan mellan invandrarna och de lokala församlingarna. Vi hoppas att man vid böneveckans sammankomster kan ta upp kollekt för detta arbete eller för andra projekt man kommit överens om lokalt. Ekumeniska rådets bankkonto: Nordea 101830-74403. Ref.nr.:9030.

 

 

 

Med önskan om en välsignad bönevecka

 

Ekumeniska rådet i FinlandSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.