SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan för kristen enhet 2007

 

Temat för Böneveckan för kristen enhet år 2007 är De döva får han att höra och de stumma att tala.

 

Böneveckomaterialet på svenska har arbetats fram och getts ut av Sveriges Kristna Råd i samarbete med Svenska Bibelsällskapet. Materialet har sammanställts med tanke på de finlandssvenska förhållanden på basis av det material som finns att tillgå på Sveriges Kristna Råds hemsidor

 

Materialet här har sammanställts i Sverige kan fritt användas antingen som sådant eller som idématerial. Årets material har arbetats fram av en ekumenisk grupp i Sydafrika, i Umlazi nära Durban.

 

 

Temat är dubbelt och innefattar dels bön för kristen enhet, dels enhet inför människors lidande. I Umlazi uppskattar man att hälften av befolkningen lider av HIV/aids. Därför har temat från Mark 7:37 ”de döva får han att höra och de stumma att tala” en klar koppling till denna sjukdom, som så hårt drabbat den afrikanska kontinenten. Texten manar oss att inte vara döva för lidandet och de drabbade att vara öppna och tala om sjukdomen.

 

Kristi kropp behöver bli helad. Detta gäller både för kristen enhet och dem som lider av HIV/aids. Den centrala texten i årets bönevecka utgörs därför av en berättelse om hur Jesus helar.

 
Böneveckan för kristen enhet 2007 material på svenska


Material för böneveckan i word-format.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.