SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko 2008

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko täyttää tammikuussa sata vuotta.Yhtenäistä aineistoakin viikolle on toimitettu jo neljänkymmenen vuoden ajan. Ekumeenisen rukousviikkoperinteen katsotaan alkaneen Yhdysvalloista. Episkopaalinen pappi Paul Wattson ehdotti rukousviikon sijoittamista ajanjaksoon 18–25. tammikuuta. Kahdeksan päivän rukousoktaavia vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1908.

 

Paul Wattsonin ehdottamat aloitus- ja päätöspäivämäärät olivat kaksi kirkollista muistopäivää. Rukousoktaavin sijoittaminen alkamaan läntisen tradition mukaisesta apostoli Pietarin piispanistuimen juhlan muistopäivästä (18.1.) ja päättymään apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivään (25.1.) liitti rukousviikkoon kiintoisaa symboliikkaa. Sata vuotta on kulunut ja yhä edelleen rukousviikko sijoittuu perinteiseen ajanjaksoon.

 

Aloituspäivämäärään ei enää roomalaiskatolisessa perinteessä liity apostoli Pietarin piispanistuimen muistopäivää, sillä se on vuonna 1960 palautettu alkuperäiselle paikalleen helmikuun 22. päivään. Pietaria ja Paavalia kunnioitetaan Rooman kaupungin apostoleina ja sen kirkon perustajina. Ekumeenisissa yhteyksissä on tärkeää muistaa, että apostoli Pietaria pidetään myös Antiokian kirkon perustajana. Siellä Nasaretilaisen seuraajia alettiin Uuden testamentin mukaan kutsua kristityiksi, ja kaupungin piispanistuin on edelleen yksi ortodoksisen kirkon keskeisistä patriarkaateista.

 

Rukousviikon 2008 aineiston on valmistellut yhdysvaltalainen ekumeeninen työryhmä. Juhlavuosi kertoo pitkästä rukousperinteestä, ja viikon keskeinen Raamatun lukukappale jatkuvasta rukouksesta. ”Rukoilkaa lakkaamatta” on Paavalin ensimmäisestä kirjeestä tessalonikalaisille. Kehotukseen liittyy muitakin imperatiiveja, varhaisen kirkon kristityille annettuja käskyjä tai kehotuksia Jumalan mielen mukaiseen elämään. Rukous ei ole hurskaimmankaan ihmisen elämässä automaatio, se ei synny itsestään.

 

Ihmisen luontainen itsekeskeisyys ja omavaraisuuden kuvittelu sekä toisaalta laiskuus johtavat siihen, että meitä täytyy kehottaa rukoukseen. Kristittyjen ykseyden rukousviikolla kohdistamme tämän kehotuksen nimenomaan rukoukseen ekumenian edistymisen ja syventymisen puolesta. Kehotamme itseämme ja toisiamme rukoilemaan kirkkojen puolesta, niiden yhteisen todistuksen ja palvelun puolesta, Kristuksen kirkon näkyvän ykseyden puolesta, erilaisten kristittyjen ja meidän yhteytemme puolesta.

 

Rukous on olennainen asia kristittyjen ja kirkkojen elämässä. Rukous on myös asia, joka yhdistää meitä eri kirkkoihin kuuluvia, erilaisia kristittyjä. Vaikka meillä on opillisia erimielisyyksiä ja hengelliset perinteemme ovat vaihtelevat ja toisistaan poikkeavat, voimme rukousviikolla kokoontua yhteen, iloitsemaan eri traditioidemme rikkaudesta ja niiden yhteisestä keskuksesta, Kristuksesta erityisesti uskomme keskuksesta, Kristuksesta ja hänen tuomastaan pelastuksesta.

 

Meillä Suomessa rukousviikkoa on vietetty 1950-luvulta alkaen, mutta säännöllisen viettämisen katsotaan alkaneen vuodesta 1964, jolloin Helsingin Vanhankirkon seurakunnassa järjestettiin rukousviikon tilaisuus. Mainituilla vuosikymmenillä rukousviikon tilaisuuksien järjestäminen vaati rohkeata pioneerihenkeä, sillä yhteistä rukousta eri kirkkokuntiin kuuluvien kesken ei kaikkialla pidetty suotavana. Epäluulot tässä suhteessa ovat enimmäkseen taaksejäänyttä ja voimme nyt iloiten kokoontua yhteen kiittämään ja rukoilemaan.

 

Kristittyjen ykseyden rukousviikko on vakiinnuttanut asemansa. Viikon aikana kokoonnutaan ekumeenisiin jumalanpalveluksiin, kirkkovaelluksiin, konsertteihin ja tapahtumiin. Viikko on siis satavuotiaana virkeämpi kuin nuoruutensa päivinä. Tämä tosiasia on itsessään vahva todiste ykseyden puolesta rukoilemisen tehokkuudesta.

 

Yhdysvalloissa ekumeenisesti valmisteltu englanninkielinen aineisto on kokonaisuudessaan saatavissa internetissä esimerkiksi näiltä Suomen ekumeenisen neuvoston kotisivulta. Aineistosta on suomennettu rukousviikon historian esittely ja kahdeksan päivän tekstit.

 

Rukous ykseyden puolesta on voimakkaimmillaan rukousviikon aikana, mutta sen täytyy lähteä myös virtaamaan arkielämäämme. Kristittyjen ykseys ei voi olla pelkästään inhimillisten ponnistusten hedelmää, vaan se on aina Pyhän Hengen työtä. Emme voi ihmisinä tuottaa tai järjestää sitä. Voimme lähteä liikkeelle ja luottaa siihen, että Henki näyttää kirkkovaelluksellemme suunnan ja vie meidät perille ykseyteen Kristuksessa ja toinen toistemme kanssa.

 

Siunattua rukousviikkoa toivottaen

Suomen ekumeeninen neuvosto

 

Suomennos englanninkielestä: Mirja Sevón


<P><EM>Rukoilkaa lakkaamatta</EM></P>
<P>Aineistoa kristittyjen ykseyden rukousviikolle 2008</P>

 


<P>Kaksikielinen aineisto</P>
<P>Tvåspråkig material</P>
<P>Suomenkiel och svenskspr.</P>
<P>yhdessä vihkossa/i ett häfte.</P> 
<P>Kaksikielinen aineisto - Tvåspråkig material.</P>
<P>Word-muodossa / i Word-format</P> 
<P><EM>Pray without ceasing</EM></P>
<P>Material for week of paryer 2008</P> 
<P><EM>Be ständigt</EM></P>
<P>Material för böneveckan för kristen enhet 2008</P>

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.