SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristittyjen ykseyden rukousviikko 2006

Kelttiläinen risti / Keltiskt kors. Lue rististä liitetiedostosta tältä sivulta. Foto: Kalle Virta. Kuvaa saa käyttää rukousviikon tiedotuksessa. Bilden kan fritt användas vid information gällande böneveckan.

Kelttiläinen risti / Keltiskt kors. Lue rististä liitetiedostosta tältä sivulta. Foto: Kalle Virta. Kuvaa saa käyttää rukousviikon tiedotuksessa. Bilden kan fritt användas vid information gällande böneveckan.

Rukousviikon teema Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään ja koko evankeliumi (Matt. 18:18-20)vievät meidät pohtimaan ihmisten ja seurakuntien välisiä suhteita. Aineisto on valmisteltu Irlannissa, jonka kristillinen historia on pitkä, mutta pitkä on myös ristiriitojen, konfliktien, hajaannuksen ja sotimisen historia. Edistysaseklia on kuitenkin otettu sekä kristittyjen ykseyden että kansallisen rauhan tiellä.

 

Suomalaisten arvomaailmaa koskevissa tutkimuksissa on viimeisten vuosien aikana havaittu, että anteeksiantamisen merkitys on arvopörssissä romahtanut dramaattisesti. Asia sinänsä on huolestuttava, mutta samalla se kertoo myös siitä, että monen suomalaisen elämässä kristillisen uskon merkitys on selvästi heikentynyt. Seurauksetkin ovat monin tavoin nähtävissä. Elämä on muuttunut paljon kovemmaksi. Anteeksiantamisen sijaan on tullut laskelmointi, tehokkuus, omien etujen tavoittelu ja saavutetuista eduista kiinnipitäminen.

 

 

 

Vaikka anteeksiantamisesta puhuminen olisikin vanhanaikaista ja epämuodikasta, ei meidän kristittyinä kannata pyrkiä siitä eroon vaikenemalla tai vaihtamalla muihin, muodikkaampiin teemoihin.

 

 

 

Vuoden 2006 ekumeenisen rukousviikon teema ja evankeliumi vievät meidät pohtimaan ihmisten ja seurakuntien välisiä suhteita, niiden rikkomisia ja korjaamisia. Ja aina kun on kyse ihmisten välisistä suhteista, on kyse myös jumalasuhteestamme.

 

 

 

Tälle rukousviikolle on aineiston valmistanut Irlannin kirkkojen työryhmä. Irlannin kristillinen historia on pitkä, mutta pitkä on myös ristiriitojen, konfliktien, hajaannuksen ja sotimisen historia. Eripuraisuuden taustaa vasten heijastuu hyvin vahvasti ekumeenisen ponnistelun ja rukouksen tie, joka on tuottanut sovinnon ja anteeksiantamuksen hedelmiä. Edistysaskelia on otettu sekä kristittyjen ykseyden että kansallisen rauhan tiellä.

 

 

 

Rukousviikon evankeliumissa (Matt. 18) Pietari kyselee anteeksiantamuksen määrästä. Hän oli varmasti perillä siitä juutalaisen oikeuden säännöstä, että lähimmäiselle on annettava anteeksi kolme kertaa. Juutalaiset ajattelivat, että jos ihminen rikkoo Jumalan lakia, niin Jumala antaa samana toistuvan synnin anteeksi kolme kertaa. Jos sama rikkomus toistuu neljännen kerran, ei enää anteeksiantamusta löydy, vaan koittaa Jumalan vihan ja rangaistuksen aika. Juutalaiset päättelivät, että jos Jumalan sietokyvyllä ja armahtavaisuudella on rajansa, niin ei ihminen saa olla Jumalaa parempi. Niinpä juutalaisessa rabbiinisessa laissa on tarkat määräykset siitä, että lähimmäiselle on annettava anteeksi kolme kertaa, mutta kenenkään ei ole lupa antaa anteeksi neljättä kertaa.

 

 

 

Kun Pietari kyselee anteeksiantamuksen määrästä, hän tahtoo päihittää juutalaisen lain ja osoittaa oman paremmuutensa. Hän kaksinkertaistaa maksimimäärän ja lisää siihen varmuuden vuoksi vielä yhden, ja niinpä hän kysyy, että onko siis annettava anteeksi peräti seitsemän kertaa. 

 

 

 

Seitsemän on Raamatussa täydellisyyden luku. Mutta Jeesuksen vastaus on hämmentävä ja hämmästyttävä: on annettava anteeksi seitsemänkymmentäseitsemän kertaa. Jeesuksen vastaus merkitsee, että on lakattava laskemasta, kun on kyse anteeksiantamisesta. Mikään lukumäärä ei ole liikaa, mikään lukumäärä ei ole riittävä. Jos ymmärrämme oikein, mistä anteeksiantamisessa on kyse, ymmärrämme, ettei se tunne rajoja. 

 

 

 

Henri J. M. Nouwen kirjoittaa: ”On hyvin vaikea antaa ja pyytää anteeksi. Mutta ilman sitä me jäämme menneisyytemme vangeiksi.” Juuri tämä on tärkeä näkökulma kirkkojen väliseen anteeksiantamukseen: ettemme jäisi menneisyyden vangeiksi. Kirkon historia on ollut monessa käänteessä hajaannuksen historiaa. Tästä menneisyydestä meidän tulee suunnistaa kohti ekumeenisen liikkeen tavoitetta, näkyvää ykseyttä. 

 

 

 

Rukousviikon evankeliumissa on myös Jeesuksen lupaus rukouksen kuulemisesta. Tässä kohdassa hän konkretisoi sen siten, että jos kaksi ihmistä sopii yhteisestä rukouksesta, he tulevat kuulluksi ja saavat pyytämänsä taivaalliselta Isältä. Ja Kristus itse asettuu lupauksensa takuumieheksi: ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”

 

 

 

Suomen ekumeenisen neuvoston syyskokouksen yhteydessä pidettiin  26.10.2005 ekumeeninen jumalanpalvelus Iisalmessa Kustaa Adolfin kirkossa, joka oli viimeistä sijaa myöten täynnä. Usein ekumeeninen todellisuus on toisen näköinen: muutama ihminen kokoontuu etsimään yhteyttä ja ykseyttä. Niin täpötäydessä temppelissä kuin muutaman hengen kokoontumisessakin saamme muistaa Kristuksen lupausta hänen läsnäolostaan. Saamme muistaa myös hänen rukoustaan, että hänen seuraajansa olisivat yhtä. Ekumeenisissa kokoontumisissa emme siis hae eksotiikkaa tai monikulttuurista kokemusta, vaan rukoilemme Jumalan tahdon toteutumista ja Kristuksen läsnäoloa.

 

 

 

Siunattua rukousviikkoa toivottaen

 

Toimituskunta

 

 

 

Rukousviikon virikeaineisto on saatavana myös vihkona, jossa kaikki oheienen aineisto. Vihkon hinta on 2 e/kpl. Voit tilata sen: tai puh. (09) 180 2369.

 


Rukousviikon koko aineisto suomenkielisenä pdf

Johdatus teemaan ja aineiston valmistelusta

Ekumeeninen sanan jumalanpalvelus

Kahdeksan päivää

Merkittäviä aikoja ja hetkiä rukousviikon historiassa

Miksi juuri 18.-25. tammikuuta?

Kelttiläinen risti


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.