SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen sanan jumalanpalvelus

 

Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.


 

 

Johdanto

 

 

 

Jumalanpalveluksessa on kaksi rinnakkaista teemaa:

 

 

 

Teema A:              

 

“Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni.” Tavoitteena on rohkaista ja vahvistaa Jumalan omien yhteisöä sekä pienissä yhdyskunnissa että suurissa kokoontumisissa; niin arkielämässä kuin virallisissa liturgisissa juhlissa. Uskollisuus Jumalan kutsulle ei rajoitu suuriin kokouksiin, vaan koskee myös niitä tilanteita, joissa kaksi tai kolme kokoontuu rakkauden ja rukouksen hengessä yhteiseen raamattupiiriin Jeesuksen nimessä. Itse asiassa juuri yksittäisten ihmisten elämät, joita keskinäinen rakkaus yhdistää, tuovat Jumalan valtakunnan maan päälle.

 

 

 

Teema B:              

 

“Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: ’Herra, jos veljeni yhä uudelleen tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?’ ‘Ei seitsemän vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa’, vastasi Jeesus.“ Me puhumme anteeksiantamisesta, mutta harvoin pyydämme toisiltamme anteeksi. Jumalanpalveluksen pohjalla soljuu voimakas katumuksen virta. Se ilmenee synnintunnustuksessa, jossa pyydetään erityisesti “anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.”

 

 

 

Tekstien luku

 

 

 

Raamatunkohdat on valittu heijastamaan kautta koko Raamatun toistuvaa mallia, jonka mukaan Jumala on alati läsnä kansansa keskuudessa.

 

 

 

Vanhassa testamentissa Jumala toi kansansa Egyptin orjuudesta ja johdatti sitä päiväsaikaan pilvellä ja yöaikaan pilvestä loistavalla tulisella hehkulla. Hän ei milloinkaan hylännyt kansaansa. Psalmi muistuttaa mieliimme Jumalan tekemät ihmeet. Se kehottaa Herran kansaa muistamaan hänen tekonsa ja välittämään muistot jälkipolville.

 

 

 

Ilmestyskirjan kirjoittaja antaa välähdyksen Jumalan valtakunnasta, jossa Jumalan kansa hallitsee ikuisesti.

 

 

 

Evankeliumikatkelma on sijoitettu muiden tekstien jälkeen, koska Ilmestyskirjassa ilmoitettu ikuisesti kestävä Jumalan valtakunta perustuu siihen, että Jumala on läsnä kansansa keskuudessa ihmiseksi tulleessa Jeesuksessa, Pojassaan. Jeesus ilmoittaa Jumalan valtakunnan. Hänessä tuosta jumalallisesta läsnäolosta tulee todellisuutta.

 

 

 

Kiitos- ja esirukous

 

Näiden rukousten tarkoitus on kiittää siitä työstä, joka jo on saatu päätökseen Jumalan armollisen voiman vaikutuksesta hänen kansansa keskuudessa. Mutta paljon on vielä tekemättä, jos todella haluamme toteuttaa Jumalan tahdon tässä maailmassa.

 

 

 

Vertauskuvat

 

Erilaisten vertauskuvien käyttäminen on mahdollista. Erityisesti kelttiläinen risti sopii kulkueristiksi. Vertauskuva ristille lyödyistä nauloista sopii käytettäväksi esimerkiksi synnintunnustuksen aikana. Seitsemän kynttilää voisivat olla seitsemän seurakunnan ja Ilmestyskirjan ensimmäisen luvun seitsemän kultajalkaisen lampun vertauskuvia. Koska vertauskuvien käyttö on sidoksissa kulttuuriin, tapoihin ja olosuhteisiin, olemme välttäneet esittämästä erityisiä viittauksia vertauskuvien käyttöön. Rohkaisemme paikallisekumeenisia ryhmiä etsimään ja käyttämään vertauskuvia, jotka parhaiten sopivat omaan kontekstiin.

 

 

 

Jumalan sanan lukemisessa suosittelemme käytettäväksi uusinta virallista raamatunkäännöstä ja Herran rukouksessa ekumeenista sanamuotoa. 

 

 

 

Ekumeeninen sanan jumalanpalvelus

 

 

 

Jumalanpalvelusjärjestys

 

 

 

Tervehdys

 

Johtaja: Armo ja rauha olkoon teidän

 

kanssanne.

 

Seurakunta: Armo ja rauha olkoon

 

teidän kanssanne.

 

J ja S: Jumalan, Isämme, ja Herramme

 

Jeesuksen Kristuksen nimessä.

 

 

 

Avaus

 

Liturgisen tervetulotoivotuksen jälkeen paikalla olevat yhteisöt ja niiden johtajat esitellään. Jumalanpalveluksen alussa osallistujat voivat esittäytyä toisilleen toivottaen toisensa tervetulleiksi sisarina ja veljinä.

 

 

 

Johdanto (ehdotus)

 

Irlannissa, kuten monessa muussakin maassa, on kehittynyt voimakas hengellinen ja lähetyspainotteinen kulttuuri, mutta Irlannilla on myös pitkä ja tuskallinen menneisyys. Poliittiset ja uskonnolliset pyrkimykset ja kunnianhimot ovat repineet yhteisöjä erilleen ja aiheuttaneet vahinkoa kaikilla tahoilla. Jumala on ollut läsnä kaiken tuskan keskellä parantaen monia fyysisiä ja psyykkisiä haavoja. Jumalan lohduttavaa ja armollista läsnäoloa on koettu pienissä kahden, kolmen hengen ryhmissä ja suurissa, useiden satojen ihmisten kokoontumisissa. Kaiken tämän vuoksi Irlannin kristityt ovat kyenneet kiteyttämään kristillisen uskonsa näihin Jeesuksen sanoihin: “Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:20).

 

 

 

Jumala kutsuu kristittyjä kokoontumaan yhteen. Hän osoittaa, että rakkaus ja anteeksianto kulkevat käsi kädessä. Kokemus Kristuksesta ristillä kutsuu kristittyjä ojentamaan kätensä ja antamaan anteeksi. Niin kylissä kuin pienissä ja suurissa kaupungeissa Jumalan omia kutsutaan etsimään tietä eteenpäin samalla tunnustaen ja tunnistaen ihmisten kokeman tuskan ja kivun. Sen ymmärrettyään he voivat etsiä anteeksiantoa ja eheyttä uudesta Kristuksen viitoittamasta tiestä.

 

 

 

Ylistys / virsi / musiikkia

 

 

 

Vuoroluku Kristuksen läsnäolosta

 

 

 

J: Jeesus, ylösnoussut Herra.

 

S: Me kokoonnumme sinun nimessäsi.

 

 

 

J: Jeesus, hyvä paimen.

 

S: Me kokoonnumme sinun nimessäsi.

 

 

 

J: Jeesus, elämän sana.

 

S: Me kokoonnumme sinun nimessäsi.

 

 

 

 

J: Jeesus, köyhien ystävä.

 

S: Me kokoonnumme sinun nimessäsi.

 

 

 

J: Jeesus, kaiken anteeksiannon lähde.

 

S: Me kokoonnumme sinun nimessäsi.

 

 

 

J: Jeesus, Rauhan Ruhtinas.

 

S: Me kokoonnumme sinun nimessäsi.

 

 

 

S: Herra Jeesus Kristus,

 

sinä kutsut meitä yhteen uskossa ja rakkaudessa.

 

Puhalla meihin jälleen Pyhän Henkesi uusi elämä,

 

jotta voisimme kuulla pyhän sanasi,

 

rukoilla sinun nimessäsi,

 

pyrkiä kristittyjen ykseyteen

 

ja elää yhä täydemmin sitä uskoa, jota tunnustamme.

 

Sinun olkoon kaikki kirkkaus ja kunnia

 

Isän ja Pyhän Hengen kanssa, iankaikkisesta iankaikkiseen.

 

Aamen.

 

 

 

Ylistys / virsi / musiikkia

 

Tekstien luku

 

2. Moos. 40:1-4 ja 34-38

 

(mietiskellään Jumalan läsnäoloa hänen kansansa autiomaavaelluksen aikana)

 

 

 

Psalmi 78:1-8

 

(muistellaan Jumalan tekoja ja kutsua uskollisuuteen)

 

(luetaan vuorolukuna)

 

 

 

Johanneksen ilmestys 22:1-5

 

(mietiskellään Jumalan ylenpalttista kirkkautta kansansa keskellä, kun hänen valtakuntansa on tullut)

 

 

 

Matteuksen evankeliumi 18:15-22

 

(mietiskellään olemassa olevia jännitteitä ja tunnustetaan Jumalan läsnäolo kansansa keskuudessa, vaikka pienessäkin joukossa)

 

 

 

Saarna / mietiskely

 

 

 

Uskontunnustus

 

Apostolinen uskontunnustus

 

 

 

Ylistys / virsi / musiikkia

 

 

 

Synnintunnustus

 

J:Voimme monella tapaa olla uskottomia sille, mitä meistä on kasteessa tullut olemme luopuneet sitoutumisesta ja lakanneet olemasta kuuliaisia Jumalalle. Tunnustamme nyt katuen syntimme hänen edessään.

 

 

 

S: Tunnustamme sinulle, elävä Jumala,

 

että olemme epäonnistuneet elämään sisarina ja veljinä ja sinun lapsinasi.

 

Tunnustamme sinulle, rakastava Jumala,

 

että emme ole rakastaneet sinua niin kuin sinä olet rakastanut meitä.

 

Kyrie eleison

 

 

Tunnustamme sinulle, armollinen Jumala,

 

että olemme epäilleet sinun sanaasi emmekä ole totelleet sen opetusta.

 

Tunnustamme sinulle, armahtava Jumala,

 

halumme omistaa sinut ja mahduttaa sinut opinkappaleisiimme ja teologioihimme.Kyrie eleison

 

Tunnustamme sinulle, kaikkivaltias Jumala,

 

että emme tunnusta sinua kaiken maan Herraksi.

 

Anna meille anteeksi ja vapahda meidät,

 

sillä emme ole sallineet sinun läsnäolosi loistaa keskellämme.

 

Kyrie eleison

 

 

J:Olemme monin tavoin epäonnistuneet sitoutumisessamme ja kuuliaisuudessamme uskonsisariamme ja -veljiämme kohtaan. Käännymme lähimmäistemme ja ystäviemme puoleen ja ilmaisemme heille katumuksemme.

 

 

 

Joissakin kokoontumisissa – suurehkoissakin – vastaukset voi antaa vuorotellen kahdessa vastatusten olevassa ryhmässä. Sellainen järjestely itsessään ilmaisee, että olemme syntisiä Jumalan ja lähimmäistemme edessä. Muut synnintunnustusrukoukset voi muotoilla paikalliseen tilanteeseen sopiviksi.

 

 

 

S:Veljet ja sisaret Kristuksessa, me

 

tunnustamme teille,

 

ettemme ole ymmärtäneet teidän elämäntapaanne.

 

Veljet ja sisaret Kristuksessa, me tunnustamme teille

 

suuren ylpeytemme ja itseriittoisuutemme.

 

Kyrie eleison

 

 

 

 

Veljet ja sisaret Kristuksessa, me tunnustamme teille,

 

että olemme kääntäneet teille selkämme teidän tarvitessanne apuamme.

 

Veljet ja sisaret Kristuksessa, me tunnustamme teille,

 

ettemme ole pystyneet näkemään ylösnoussutta Kristusta joukossamme olevassa muukalaisessa.

 

Kyrie eleison

 

 

Veljet ja sisaret Kristuksessa, me tunnustamme teille

 

halumme helppoon elämään, mukavaan elämään – elämään, joka ei vaadi meiltä mitään.

 

Antakaa meille anteeksi, ettemme ole pystyneet välittämään Kristuksen rakkautta,

 

ja että olemme niin monessa asiassa epäonnistuneet.

 

 

 

J: Kuulkaamme kaikki Jeesuksen anteeksiantavat sanat, että voimme kääntyä väärältä tieltämme ja kulkea ystävyyden, rakkauden ja ykseyden polkua, jonka Vapahtaja on meille viitoittanut. Lausumme sovinnossa ja rauhassa sen rukouksen, jonka hän opetti seuraajilleen:

 

S:Isä meidän...

 

 

 

J: Luopukaamme elämässämme siitä, minkä olemme suullamme tunnustaneet. Tekemällä yhdessä rauhanmerkin uudistamme sitoutumisemme uuteen elämäntapaan, jonka avulla Jumalalle ja toisillemme tekemästämme tunnustuksesta tulee elämämme käännekohta.

 

 

 

Rauhanmerkki

 

Tässä vaiheessa jumalanpalvelusta seurakunta voi siirtyä kirkon toiseen osaan joko Raamatun ympärille tai alttarin/ehtoollispöydän ääreen. Siirtyminen on osoitus sisäisestä ja yhteisön kääntymyksestä Jeesuksen nimessä ja hänen läsnäolossaan. Ehdotus: ovesta voidaan kantaa sisään kelttiläinen risti ja viedä se alttarille. Tässä voi ehdottaa muitakin eleitä, esimerkiksi seurakunnan jäsenet voivat lukea toisilleen raamatunlauseen tai lausua rauhan tai armon sanan.

 

 

 

Kiitos- ja esirukoukset (kaksi kokouksen johtajaa / lukijaa ja seurakunta)

 

 

 

Rukoilkaamme yhdessä muistaen Jumalan lahjat:

 

 

 

S: Me kiitämme sinua, oi Herra:

 

J1: Taivaan ja maan Herra, olemme alkaneet kuunnella Pyhää Henkeäsi, joka kutsuu meitä ykseyteen Kristuksessa.

 

S: Me pyydämme sinulta, oi Herra:

 

J2: Että voisimme olla valmiimpia ottamaan vastaan innoituksesi ja kuulemaan toinen toistamme.

 

 

 

S: Me kiitämme sinua, oi Herra:

 

J1: Siitä, että olemme ryhtyneet käymään keskenämme vuoropuhelua, juhlien yhteistä uskoamme ja pyrkien ymmärtämään eroavaisuuksiamme.

 

S: Me pyydämme sinulta, oi Herra:

 

J2: Jatkukoon pappien, teologien ja kaikkien kristittyjen kärsivällinen työ menestyvänä ja tuottakoon kestävää hedelmää.

 

 

 

S: Me kiitämme sinua, oi Herra:

 

J1: Sopimuksista, joita on tehty

 

teologiaa koskevista asioista.

 

S: Me pyydämme sinulta, oi Herra:

 

J2: Että kykenisimme kohtaamaan ja ratkaisemaan ne vaikeat asiat, jotka vielä jakavat meitä.

 

S: Me kiitämme sinua, oi Herra:

 

J1: Vuotuisista rukouskokouksistamme,

 

joilla pyrimme kristittyjen ykseyteen.

 

S: Me pyydämme sinulta, oi Herra:

 

J2: Että yhteisestä rukouksesta tulisi luonnollinen osa paikallisseurakuntiemme toimintaa.

 

 

 

S: Me kiitämme sinua, oi Herra:

 

J1: Siitä, että olemme yhdessä todistaneet Kristuksesta kriisien aikana, jotta oikeus ja rauha voittaisivat.

 

S: Me pyydämme sinulta, oi Herra:

 

J2: Että olisimme eräänä päivänä siinä määrin yhtä, että koko maailma uskoisi Kristukseen, jonka sinä olet lähettänyt.

 

 

 

S: Me kiitämme sinua, oi Herra:

 

J1: Uskontojenvälisen vuoropuhelun edistymisestä kautta koko maailman.

 

S: Me pyydämme sinulta, oi Herra:

 

J2: Että osallisina tästä vuoropuhelusta vastedes tiedostaisimme sen, kuinka kiireellistä on saavuttaa kristittyjen täysi uskonyhteys todistukseksi muille.

 

 

 

S: Me kiitämme sinua, oi Herra:

 

J1: Kaikista tunnustustenvälisistä perheistä: elävistä henkilökohtaisen yhteyden todistuksista Isän, Pojan ja Pyhän Hengen synnyttämässä rakkaudessa.

 

S: Me pyydämme sinulta, oi Herra:

 

J2: Lisätköön näiden perheiden elämä kristittyjen iloa heidän kirkkojensa jäsenissä.

 

 

 

S: Me kiitämme sinua, oi Herra:

 

J1: Siitä valtavasta edistyksestä, jota kirkkomme ovat kokeneet oivallettuaan yhdessä, että Jumalan sana on ilmoituksen lähde.

 

S: Me pyydämme sinulta, oi Herra:

 

J2: Lisätköön toiveemme saada kerran kokoontua yhteisen pöydän ääreen juomaan samasta maljasta haluamme tehdä sinun tahtosi, jotta voisimme saada sinulta tämän lahjan.

 

 

 

(Muut esirukoukset voidaan tehdä soveltuviksi paikallisiin tarpeisiin)

 

 

 

Ylistys / Virsi / Musiikki

 

 

 

Lähettämissanat

 

 

 

S Avaa silmämme näkemään läsnäolosi.

 

Avaa korvamme kuulemaan kutsusi.

 

Avaa sydämemme vastaanottamaan rakkautesi.

 

Levittäkäämme kätemme syleilläksemme toisia.

 

Avatkaamme sydämemme muukalaisille.

 

Avatkaamme ovemme kolkuttajille

 

jotta olisimme avoimia sinulle, Herra,

 

avaa tämä päivä ja kaikki myöhemmät päivät.

 

 

 

(Lähde: David Adams: Flame in my heart – St Aidan for Today,

 

The Society for Promoting Christian Knowledge, SPCK)

 

 

 

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,

 

Jumalan rakkaus

 

ja Pyhän Hengen läsnäolo

 

olkoon meidän kaikkien kanssa, nyt ja iankaikkisesti. Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.