SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristi seger – ett löfte om kyrkans enhet  

 

I en fotbollsmatch blir glädjen stor efter ett mål. Varje mål är resultatet av spelarnas arbete, kondition, målmedvetenhet, snabbhet, kunskap och kreativitet. Supportrarna skriker av förtjusning. Idrottens glädje uttrycker samhörighet och identifiering med det egna laget, staden eller nationen, ibland också med fäderna och den religiösa traditionen. Kan fotbollens glädje ses som en symbol för en längtan efter en ännu större glädje, Kristi seger och Guds rikes eviga högtidsfest?

 

Fotbolls-EM 2012 i Polen och Ukraina fanns i tankarna hos den ekumeniska arbetsgrupp som planerade temat för Ekumeniska böneveckan 2012. De internationella tävlingarna hade inte varit möjliga utan frihetens seger över kommunismen för tjugo år sedan. Men hur förhåller sig en kristen till de historiska segrar och nederlag som Polens historia är full av?

 

Finlands utveckling som nation och demokrati finns med i böndagsplakatet om två ekumeniska böndagar för 2012 som undertecknats av republikens president. Plakatet lyfter fram Finska bibelsällskapet och det finländska bibelarbetets 200-årsjubileum. Bibeln synliggör både språk och kultur. Bibeln är grunden för de värderingar som den finländska och europeiska livsstilen bygger på. Finland har utvecklats från att ha varit ett land i den kalla norden som sargats av krig och förföljelse till ett land med frihet och välstånd. Hur ska man ur ett bibliskt perspektiv förhålla sig till vår nations segrar och förluster? Vad är relationen mellan nationellt välstånd och mänsklighetens gemensamma rättvisa och Kristi kors och uppståndelsens ljus?

 

I böndagsplakatet finns också Ekumeniska ansvarsveckans tematik, frihet för tro och övertygelse. Frihet hör till den bibliska människosynen. Många som tagit till sig Bibelns ord har funnit sitt människovärde. Bibelns undervisning om människan och tron förutsätter frihet. Respekt och tolerans för en annans tro och övertygelse är principer som berör både religiöst aktiva och religionslösa.

 

Vi tänker på Kristi seger över mörkrets makter när vi går med i kyrkvandringar under ekumeniska böneveckan 18-25 januari. Under en av årets kallaste veckor vandrar kristna i vårt land från helgedom till helgedom och hälsar varandra välkomna till gemensam bön och till gästfrihetens bord. Gemenskap med kristna vi är skilda ifrån är ett löfte om kyrkans enhet som garanteras av Kristi seger. Samtidigt är den ett vittnesbörd om Kristi seger till våra närmaste på samma gata, i hemlandet och i världen.

 

Med önskan om en välsignad ekumenisk bönevecka

RedaktionskommitténSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.