SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristuksen voitto - lupaus kirkon ykseydestä  

 

Jalkapallossa maali räjäyttää ilon. Pelaajien yritys, kunto, sitkeys, nopeus, taito ja luovuus saavat palkkansa. Kannattajien jännitys purkautuu hullaantuneeseen riemuun. Urheilun antama ilo ilmaisee identiteettiä oman joukkueen kannattajana, oman kaupungin ja kotimaan kansalaisena, joskus myös isien ja uskon perinnön kantajana. Voiko jalkapallon riemussa nähdä ihmisen kaipuun jostain vielä suuremmasta ilosta, ylösnousseen Kristuksen voitosta ja Jumalan valtakunnan iankaikkisesta juhlasta?

 

Jalkapallon vuoden 2012 EM-kisat Puolassa ja Ukrainassa olivat puolalaisen ekumeenisen työryhmän mielessä, kun he lähtivät pohtimaan vuoden 2012 Ekumeenisen rukousviikon teemaa. Kansainväliset kisat eivät olisi olleet mahdolliset ilman vapauden voittoa kommunismista 20 vuotta sitten. Mutta miten kristitty suhtautuu poliittisen historian voittoihin ja tappioihin, joita Puolan menneisyys on täynnä?

 

Suomen kehitys kansakuntana ja demokratiana on mukana Tasavallan presidentin julistuksessa kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2012. Julistus viittaa Suomen Pipliaseuran ja suomalaisen raamattutyön 200-vuotisjuhlaan. Raamattu tekee kielen ja kulttuurin näkyväksi. Raamatusta nousevat suomalaisen ja eurooppalaisen elämäntavan arvot. Suomi on kasvanut Pohjolan kylmän peräkulman asemastaan ja vuosisataisista sodista ja vainoista huolimatta vapauteen ja hyvinvointiin. Kuinka tulisi Raamatun näkökulmasta suhtautua kansakuntamme voittoihin ja tappioihin? Mikä on kansallisen hyvinvoinnin ja ihmiskunnan yhteisen oikeudenmukaisuuden suhde Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen valossa?

 

Rukouspäiväjulistuksessa on myös esillä Ekumeenisen vastuuviikon teema, uskon ja vakaumuksen vapaus. Vapaus kuuluu Raamatun ihmisnäkemykseen. Raamattua lukiessaan monet sorretut ovat löytäneet oman ihmisarvonsa. Raamatun opetus sekä ihmisestä että uskosta edellyttää vapautta. Kunnioitus ja suvaitsevaisuus toisen uskontoa ja vakaumusta kohtaan ovat periaatteita, jotka koskevat niin kaikkien uskontojen kannattajia kuin uskonnottomiakin.

 

Kristuksen voitto pimeyden valloista on mielessämme, kun liitymme ekumeenisen rukousviikon 18.–25.1. kirkkovaellukseen. Vuoden kylmimmällä viikolla Suomen kristityt kulkevat pyhäköstä toiseen ja toivottavat toinen toisensa tervetulleiksi yhteiseen rukoukseen ja vieraanvaraisuuden pöytään. Yhteys erossa olevien kristittyjen kesken on lupaus kirkon ykseydestä, jonka Kristuksen voitto antaa. Samalla se on todistusta Kristuksen voitosta lähimmäisille kotikadun varrella, kotimaassa ja maailmassa.

 

Siunattua ekumeenista rukousviikkoa toivottaen

Toimituskunta: Heikki Huttunen, Veijo Koivula, Sirpa-Maija VuorinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.