SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukousviikko 2013: Vain tätä Jumala sinulta odottaa

Vuoden 2013 ekumeenista rukousviikon aineiston on valmistellut Intian kristillinen ylioppilasliitto (SCMI) yhteistyössä Intian katolisten yliopistojen liiton sekä Intian kirkkojen neuvoston kanssa. Ekumeenisesta kehityksestä huolimatta Intian kirkot ja kristityt kamppailevat opillisten eroavaisuuksien ja hajaannuksen ongelmien kanssa.

 

Tämä on sinänsä tuttua kaikkialla kristikunnassa. Oman erityisongelmansa Intiassa aiheuttaa edelleenkin voimassa oleva kastijärjestelmä, joka ikävä kyllä vallitsee myös kristillisissä seurakunnissa. Ihmisarvoa polkeva järjestelmä asettaa vakavia haasteita Intian kristityille ja kirkkojen hengelliselle todistukselle siitä, että kristityt ovat Kristuksen ruumis.

 

Kirkossa hajaannusta aiheuttava kastijärjestelmä on ajankohtainen opillinen kysymys. Juuri tässä viitekehyksessä kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko kutsuu meitä perehtymään raamatunkohtaan Miika 6:6–8, jonka keskeinen teema on otettu rukousviikon otsikkoon Vain tätä Jumala sinulta odottaa. Ruotsissa rukousviikon otsikko on Vad begär Gud av oss? kun taas Suomessa se on yhteneväinen molemmilla kotimaisilla kielillä.

 

Raamatullisen teeman teologiset pohdinnat lähtevät liikkeelle dalitien (kastittomien) kokemuksista. Kastijärjestelmässä kasteja pidetään "ylempinä" tai "alempina" – ja daliteja pidetään kaikkein alimpina. Dalit-yhteisöt sijoitetaan kastijärjestelmän ulkopuolelle; aiemmin niitä jopa kutsuttiin "koskemattomiksi". Kristinusko on Intian kolmanneksi suurin uskonto. Kristittyjen lukumäärä on noin 24 miljoonaa, joka on noin 2,3 prosenttia Intian väestöstä. Luvut perustuvat vuoden 2001 väestölaskentaan. Melkein 80 prosentilla Intian kristityistä on dalit-tausta.

 

Kysymys kastijärjestelmästä ja dalit-yhteisöistä saattaa tuntua Suomessa vieraalta ja kaukaiselta ongelmalta. Juuri kansainvälisellä ekumeenisella rukousviikolla on kuitenkin syytä pitää mielessä kristittyjen ykseyttä, jolla ei ole maantieteellisiä rajoja. Kun osa Kristuksen ruumiista kärsii, koko ruumis sairastaa.

 

Dalitien tilanne saa meidät myös kysymään itseltämme, ketä me suljemme ihmisyyden ulkopuolelle, ketä pidämme alempiarvoisena, ketä emme tahtoisi edes koskettaa...

 

Katso video: .

 

Rukousviikko antaa tehtävän rukoilla kristittyjen ykseyden puolesta niin omalla kotiseudullamme, kotimaassamme kuin kaikkialla maailmassa. Kristuksella on vain yksi ruumis.

 

Käsillä oleva aineisto on tarkoitettu käytettäväksi niin ekumeenisissa tilaisuuksissa kuin seurakuntien omassa keskuudessa. Materiaali on hyvin käyttökelpoista myös koulujen uskonnonopetuksessa ja kansainvälisyyskasvatuksessa.

 

Tänäkin vuonna tammikuinen rukousviikko ja sen teema kutsuvat meitä kaikkia etsimään yhteyttä ja ykseyttä, elämään todeksi yhteistä uskoa ja rukousta sekä kantamaan toisiamme rukouksessa Jumalan eteen.

 

 

Rukousviikon 2013 aineisto suomeksi ja ruotsiksi. Böneveckans material på finska och på svenska.


Syksyllä 1995 olin lähdössä ensimmäistä kertaa Intiaan. Tunsin tarpeelliseksi valmistautua jotenkin, olinhan menossa itselleni uuteen kulttuuriin ja henkiseen suurvaltaan, niin kuin silloin käsitin...
Satavuotisjuhlansa kunniaksi Intian kristillinen ylioppilasliitto (SCMI, Student Christian Movement of India) kutsuttiin valmistelemaan vuoden 2013 kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon ai...
Miika oli yksi kahdestatoista Vanhan testamentin ns. pienestä profeetasta; hän toimi Juudassa suunnilleen vuosina 737–690 e.Kr. Hän oli kotoisin Moresetista Jerusalemin lounaispuolelta ja lausui en...
Kristilliseen opetuslapseuteen kuuluu vaeltaminen oikeudenmukaisuuden, armon ja nöyryyden polkua. Kielikuva vaeltamisesta on valittu liittämään yhteen kahdeksan rukouspäivää, koska aktiivisena, tar...
Jumala vaatii meitä vaeltamaan oikeudenmukaisuuden, armon ja nöyryyden polkua. Tämä opetuslapseuden polku merkitsee vaeltamista Jumalan valtakunnan kapeaa polkua, ei aikamme suurvaltojen valtatietä...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.