SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukousviikko 2014: Onko Kristus jaettu?

Maple leave after a rain, Jeremy Doorten Kitchener, Ontario, Canada. sxc.hu.

 

Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa alettiin säännöllisesti viettää Suomessa. Ajatus ekumeenisesta rukousoktaavista 18.–25.1. toteutettiin anglikaanis-katolisena aloitteena ensimmäistä kertaa New Yorkissa vuonna 1908.

 

1950–60-lukujen taitteessa Suomessa käytettiin rukousviikkoon liittyviä aineistoja ja järjestettiin yksittäisiä tilaisuuksia. Helsingin pohjoisessa ruotsalaisessa seurakunnassa (Norra svenska församlingen) kokoonnuttiin pienenä ryhmänä rukoilemaan jo 1950-luvulla. Myllyjärven Ekumeenisen keskuksen isät Robert de Caluwé ja Theodor Rohner järjestivät ekumeenisia rukoustilaisuuksia. Keskuksen lehdessä Palava pensas esiteltiin rukousviikkoa vuonna 1963. Tuona vuonna opiskelija Johannes Karhusaari järjesti rukousviikon tapahtuman Järvenpään seurakuntaopistolla ja kirjoitti siitä opiston lehteen Yhteys.

 

Ekumeenisella rukousviikolla 1964 vietettiin Helsingin Vanhassa kirkossa kristittyjen yhteisiä rukoustilaisuuksia, ja siellä niitä on vietetty siitä alkaen säännöllisesti. Jo seuraavana vuonna eli 1965 rukousviikkoa vietettiin useammalla paikkakunnalla. Pienet purot eri puolilta maata ovat siitä lähtien uurtaneet väylänsä vuolaaksi virraksi niin, että rukousviikon vietto on muodostunut näkyväksi perinteeksi ympäri Suomea.

 

Kirkkovaellukset ja ristisaatot ovat maassamme ekumeenisen rukousviikon näkyvintä perinnettä. Vaikka kyseessä on vuoden kylmin viikko, juuri nämä ekumeeniset kulkueet ovat maailmanlaajuisen rukousviikon erityinen suomalainen piirre. Tammikuun pakkasessa ja iltapäivän hämärässä Suomen kristityt kulkevat kirkonkylien ja kaupunkien kaduilla ristin johtamina ja julistavat yhdessä evankeliumin sanomaa. He kävelevät pyhäköstä toiseen ja toivottavat toinen toisensa tervetulleeksi yhteiseen rukoukseen ja vieraanvaraisuuden pöytään.

 

Vuoden 2014 ekumeenisen rukousviikon Helsingin kirkkovaellus alkaa Pyhän Kolminaisuuden kirkosta lauantaina 25.1. klo 14. Valtakunnallinen juhlajumalanpalvelus pidetään sen päätteeksi Vanhassa kirkossa klo 16. Se lähetetään Yle Radio 1:n välityksellä sunnuntaina 26.1. klo 18.

 

Tämän vuoden ekumeenisen rukousviikon kansainvälinen aineisto on valmisteltu Kanadassa. Maalle on ominaista kielten, kulttuurien ja ilmaston moninaisuus. Monimuotoisuutta on myös kristillisen uskon ilmenemismuodoissa. Tämän moninaisuuden keskellä uskollisuus Kristuksen tahdolle, että hänen opetuslapsensa olisivat yhtä, on johtanut kanadalaiset pohtimaan Paavalin haastavaa – ja ekumenian kannalta erittäin keskeistä – kysymystä: ”Onko Kristus jaettu?” Uskossa vastaamme: ”Ei!”. Ensimmäinen kirje korinttilaisille ohjaa meille myös tien, jolla voimme arvostaa ja vastaanottaa toistemme lahjoja jo nyt jakaantumistemme keskellä. Tämä rohkaisee meitä työssämme ykseyden puolesta.

 

Kristittyjen ykseyden rukousviikon vietto on paikallisen ekumenian voimainponnistus ja se muotoutuu erinäköiseksi eri paikkakunnilla. Joillakin paikkakunnilla kohdataan joka päivä, joskus jopa useampia kertoja päivässä. Toisaalla taas yritetään järjestää edes yksi ekumeeninen rukoustilaisuus viikon aikana. Tämä rukousviikon kansainvälinen aineisto saa mielellään olla löytölaatikko. Sen vahvuus on siinä, että kaikkialla maailmassa poimitaan raamatuntekstejä, sananselityksiä ja rukouksia samasta aineistosta samaan aikaan.

 

Ovatpa rukouksen muodot millaiset tahansa, rukousviikon sanoma on sama: Jumala kutsuu kristityt ja koko ihmiskunnan yhteiselle tielle. Jumalan avulla kristittyjen on mahdollista antaa maailmalle se todistus, jota varten Kristus heidät lähettää. Vain yhteinen kristittyjen todistus voi auttaa maailmaa uskomaan evankeliumin, ettei Kristus ole vain jonkin erityisen ryhmän, vaan koko ihmiskunnan yhteinen vapahtaja ja pelastaja. Jumalan tahto on koota kaikki lapsensa yhdeksi perheeksi luomakunnan kosmisessa kodissa.

 

 

Rukousviikon aineistoa suomeksi.
Material för böneveckan på svenska

 

Rukousviikon aineisto .

 

Rukousviikon

 


Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoliksi kutsuttu, ja veli Sostenes tervehtivät Korintissa olevaa Jumalan seurakuntaa, Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä, Jumalan kutsumia p...
1. Kanadalaiset elävät maassa, jolle on ominaista kielten, kulttuurien ja jopa ilmaston moninaisuus. Sama moninaisuus ilmenee myös kristillisyytemme monissa muodoissa. Koska olemme pyrkineet el...
Rukousviikon kansainvälinen aineisto kahdeksalle päivälle voi toimia löytölaatikkona. Sen ovat meille koonneet Kanadan kristityt. Kaikille yhteisen aineiston vahvuus on siitä, että ka...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.