SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan 2015: Jesus sade till henne: "Ge mig något att dricka"

Water from spring, Ronald Schuster, freeimages.com

 

Vid samma källa firar vi Ekumeniska böneveckan i januari 2015. En brasiliansk arbetsgrupp har som böneveckans tema valt: Jesus sade: Ge mig något att dricka (Joh.4:7). Temat kommer från Johannes evangeliums berättelse om när Jesus möter en samarisk kvinna vid Sykars brunn (Joh.4:5–42).

 

Mötet vid brunnen är en berättelse om Guds närvaro och uppenbarelse som överbrygger klyftor mellan människor. Evangeliet kommer till synes vid vattnet då Jesus överskrider gränsen för rituell orenhet och ber en kvinna ur ett annat folk och med annan tro om vatten. Kvinnan förstår hur speciell situationen är och ber Jesus om livets vatten (Joh.4:7–15). Berättelsen ger mycket att tänka på också ur ekumeniskt perspektiv. Den visar på vår gemensamma källa, att Kristus erbjuder livets vatten som förnyar oss. Den påminner oss om kraften i gästfriheten och jämlikt bemötande. Med hänvisning till detta säger Jesus: Det är jag (ordagrant: Jag…är den du nu nämnde, Joh.4:25–26).

 

Böneveckan och dess arbetsgrupp konstaterar att del kristna grupper fokuserar mera på inbördes konkurrens än på enhet. Ekumeniska böneveckan bjuder alla kristna till en annan sorts rörelse som får sin kraft av inbördes respekt, gästfrihet och försoning.

 

Ekumeniska böneveckan firas överallt i världen 18–25 januari. Böneveckan är egentligen åtta dagar lång och kallas därför också böneoktav. Materialet för böneveckan för kristen enhet förenar kristna runt hela jorden kring samma bibeltexter, när vi lyssnar till dem och reflekterar kring ett gemensamt tema. Då vi ber om enhet förenas vi med en bedjande kristen gemenskap i hela världen.

 

De kristna kyrkornas splittring är fortfarande ett faktum. Försoning och fred är inte alltid det tydligaste kännetecknet på många kristnas sätt att leva under olika omständigheter i världen. Men vi ser också många uppmuntrande tecken som bär löfte om enhet och längtan efter gemenskap. Våra böner för enhet präglas av hopp och glädje för allt det som gör oss till systrar och bröder i Kristus.

 

I bön vänds våra blickar till den verklighet där människor lider i våldsamma närrelationer, av fattigdom, av orättvisor i samhället, av förföljelser, av naturkatastrofer, av ockupation eller krig. Våra blickar vänds till Bibelns Gud som är fredens, försoningens och förlåtelsens Gud. Under Ekumeniska böneveckan ber vi för fred och rättvisa och förenas med Kristi egen bön om de alla må vara ett (Joh.17:21).

 

***

 

Internationella materialet för böneveckan 2015 har förberetts i Brasilien. I förberedelserna har varit representerade Nationella kyrkornas råd i Brasilien (), Brasilianska enheten av Latinamerikanska kyrkornas råd (), Ekumeniska bibelstudiecentret ( och Centret för ekumenisk utbildning (Centro Ecumênico para Aconselhamento e Formação)

 

Oversättning: Per-Magnus Selinder

Redigering: Olle KristensonBearbetning: Lotta Ring och Mikael Stjernberg

Referensgrupp: Göteborgs kristna samarbetsråd

Sveriges kristna råd                                            

Svenska Bibelsällskapet

 

Material för ekumeniska böneveckan 2015. 


På vandring, brännande sol, trötthet och törst… "Ge mig något att dricka." Det är ett behov hos alla mänskliga varelser. Gud, som blev människa i Kristus (Joh 1:14) och avstod från allt för att...
När Jesus förstod att fariséerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler – det var dock inte Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar – lämnade han Judeen och be...
Brasilien kan betraktas vara ett mycket religiöst land. Traditionellt är det känt som ett land där en viss värme karaktäriserar relationerna mellan sociala klasser och etniska grupper. Brasilien genom...
Den metod som har antagits av CEBI och som används brett över hela Latinamerika kallas för kontextuell bibelläsning. Denna är samtidigt ett akademiskt och ett folkligt sätt att närma sig de bibliska t...
Veckan börjar med ett annorlunda vägval. Gud berättar om enhet i mångfald. Gud har skapat oss till sin avbild, dvs avbilden av den Treenige Guden, dvs en enhet i mångfald. Mångfald är en del av Guds s...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.