SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Den som dricker av detta vatten… 

Drinking Fountain, Linda DuBose, freeimages.com

 

På vandring, brännande sol, trötthet och törst… "Ge mig något att dricka." Det är ett behov hos alla mänskliga varelser. Gud, som blev människa i Kristus (Joh 1:14) och avstod från allt för att dela vår mänsklighet (Fil 2:6–7), kunde be den samariska kvinnan: ”Ge mig något att dricka” (Joh 4:7). Den Gud som kommer för att möta oss kan samtidigt erbjuda det levande vattnet: ”Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv” (Joh 4:14).

 

 

Mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan inbjuder oss att pröva vatten från en annan källa, men också att erbjuda något av vår egen. Genom mångfalden berikar vi varandra. Böneveckan för kristen enhet ger oss en utsökt möjlighet till bön, möte och dialog. Det är en möjlighet för oss att upptäcka rikedomen och de värden som finns hos andra, hos dem som är annorlunda än vi själva, och att be Gud om enhetens gåva.

 

"Den som dricker av detta vatten fortsätter att komma tillbaka." Så lyder ett brasilianskt ordspråk, som alltid används när en besökare tar avsked. Ett uppfriskande glas med vatten, chimarrão, kaffe, tereré, utgör tecken på acceptans, dialog och samhörighet. Den bibliska gesten att erbjuda vatten till var och en som kommer (Matt 10:42), som ett sätt att välkomna och dela, är något som förekommer i alla regioner i Brasilien.

 

Det föreslagna studiet och reflektionerna kring denna text under böneveckan för kristen enhet vill vara en hjälp för enskilda människor och församlingar att upptäcka en dialogdimension i Jesu uppdrag, det vi kallar Guds rike.

Texten bekräftar vikten av att en människa lär känna och förstår sin egen identitet på ett sätt som gör att andras identitet inte uppfattas som ett hot. Om vi inte känner oss hotade kan vi få erfara hur vi kompletterar varandra: en ensam individ eller en enda kultur räcker inte! Därför är den bild som växer fram ur orden Ge mig något att dricka en bild som handlar om att vi kompletterar varandra. Att dricka vatten från någon annans källa är ett första steg att uppleva en annan människas sätt att vara. Detta leder till ett utbyte av gåvor som är berikande. Om gåvor från andra avvisas ställer det till med stor skada både för samhället och för kyrkan.

 

I texten från fjärde kapitlet i Johannes evangelium är Jesus en främling som kommer och är trött och törstig. Han behöver hjälp och ber om vatten. Kvinnan är i sitt eget land. Brunnen tillhör hennes folk och hennes tradition. Hon äger vattenkärlet och är en av dem som har tillgång till vattnet. Men hon är också törstig. De möts och detta möte erbjuder en oväntad möjlighet för dem båda. Jesus upphörde inte att vara jude därför att han drack av det vatten som erbjöds av den samariska kvinnan. Den samariska kvinnan förblev den hon var då hon accepterade Jesus. När vi erkänner att vi har ömsesidiga behov, kommer något att tillföras våra liv på ett mer berikande sätt. Orden Ge mig något att dricka förutsätter att både Jesus och den samariska kvinnan ber om något de behöver få av varandra. Ge mig något att dricka tvingar oss att erkänna att människor, samhällen, kulturer, religioner och etniska grupper behöver varandra.

 

Ge mig något att dricka uppmanar till handling som erkänner nödvändigheten att vi alla är en del i Kyrkans mission. Den utmanar oss att förändra våra attityder och att förbinda oss att söka enheten mitt i vår splittring genom att öppna oss för en mångfald av former för bön och kristen spiritualitet..chimarrão är en bitter dryck i Södra Brasilien. Den tillreds av yerbablad.  Bladen innehåller och har under mycket lång tid använts för att framställa den stimulerande drycken . Bladen torkas och sönderdelas, med eller utan kvistdelar, till det som kallas yerba mate. Att dricka tillsammansmed vänner eller familjen är en utbredd vana.

tereré är en dryck som består av och som blandas med kallt vatten eller fruktjuice (vanligtvis av ). De vanligaste örterna som blandas med yerba mate är avsvalkande örter såsom .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.