SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ett val av bibeltolkning

 

Den metod som har antagits av CEBI och som används brett över hela Latinamerika kallas för kontextuell bibelläsning. Denna är samtidigt ett akademiskt och ett folkligt sätt att närma sig de bibliska texterna. 


I denna metod är det vardagliga livet utgångspunkten för biblisk teologi och tolkning. Vi tillämpar det sätt som Jesus använde på vägen till Emmaus (jfr Luk 24:13–24): Vad har hänt?  Vad samtalar ni om? Från den aktuella situationen rör vi oss till den bibliska texten. Under denna metodresa är Bibeln en lykta för vår fot och ett ljus på vår stig (Psalt 119:105). Vi använder Bibeln som en strålkastare för att lysa upp vår livsväg. De bibliska texterna lär oss och förvandlar oss, så att vi kan bära vittnesbörd om Guds vilja i det sammanhang i vilket vi lever. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.