SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Resan genom dagarna


Veckan börjar med ett annorlunda vägval. Gud berättar om enhet i mångfald. Gud har skapat oss till sin avbild, dvs avbilden av den Treenige Guden, dvs en enhet i mångfald. Mångfald är en del av Guds skapelse.  Man följer läsningarna dag för dag och börjar med metodstegen ”startpunkt” och ”bedömning”. 


Sedan följer texter om mod att ta avstånd från det som hindrar oss. Därefter följer ytterligare metodsteg med texter som visar på hur man överskrider gränser och möts i förtroende trots religiösa och kulturella skillnader. Veckan avslutas med en kallelse om att vittna om nåden från den Gud som alltid vill ta emot oss, trots vår ofullkomlighet och vars heliga Ande driver oss till försoning och enhet. Detta var pingstens erfarenhet, Andens många gåvor som leder fram till förverkligandet av Guds rike.


Han måste ta vägen genom Samarien (Joh 4:4)
Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan (Joh 4:6)
Kvinnan lät sin vattenkruka stå (Joh 4:28)
Du har inget att hämta upp vattnet med och brunnen är djup (Joh 4:11)
Jesus sade: "Det vatten jag ger blir en källa en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv" (Joh 4:14)
Ge mig något att dricka (Joh 4:7)
Många hade kommit till tro genom kvinnans ord (Joh 4:39)

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.