SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan 2016: Kallade att förkunna Guds storverk

Den äldsta dopfunten i Lettland finns numera i centrum av den lutherska katedralen i landets huvudstad, Riga.

Materialet för ekumeniska böneveckan år 2016 har förberetts av en arbetsgrupp bestående av representanter för de kristna kyrkorna i Lettland. Kristna kyrkor har funnits i Lettland ungefär lika länge som i Finland. På basis av arkeologiska utgrävningar tror man att kristendomen kom till landets östra del på 900-talet genom missionärer från Bysans. Den kristna tron blev etablerad senare, framför allt under biskop Meinhard av Livland (cirka 1130–1196). Han lät bygga en kyrka i Ikšķile (Yxkull) och spred den kristna trons grunder bland befolkningen. 

 

Lettland har under sin historia varit ett politiskt och religiöst slagfält i brottet mellan många nationaliteter och konfessionella grupperingar. Politiska maktskiften har ofta gått hand i hand med en förändring i folkets bekännelse. Än idag är Lettland en plats där romersk-katolska, protestantiska och ortodoxa territorier möts. Därför utgör landet också ett hem för flera kristna traditioner utan att någon av dem har en förhärskande ställning.

 

Den lettiska arbetsgruppen har valt temat för böneveckan ur Första Petrusbrevet. Petrus kallar de kristna för Guds eget folk, ett utvalt släkte, ett heligt folk, för kungar och präster. I det heliga dopet har vi fötts på nytt ur vatten och Helig Ande. I dopet har vi dött för synden för att återuppstå med Kristus till ett nytt liv. Vår nya identitet i Kristus är en gåva, men samtidigt är det också ett kall att kämpa mot splittring, självgodhet och all synd.

 

Grunden för Kristen enhet finns i Guds ord. I Bibelns heliga skrift möter vi Gud och hans frälsningsgärning i historien. När vi läser Bibeln i bön lär vi oss känna i gen Guds storverk även i den här tiden och i våra egna liv. Ekumeniska böneveckan påminner oss om att Guds storverk inte är avsedda att vara privat egendom.

 

Böndagsplakatet som republikens president har undertecknat konstaterar att Gud i Bibeln kallar människor från mörkret till ljuset, till hopp och förnyelse. Människan blir inbjuden att förkunna Guds storverk och ansluta sig till dem i sitt eget liv. Guds gärningar kommer till uttryck i Kristi kors och uppståndelse och befriar människan att arbeta för sanning och rättvisa.

 

Vi är kallade att förkunna Guds storverk. Ekumeniska böneveckans material visar oss i år i synnerhet den verklighet som de kristna i Lettland lever. Böneveckan ger oss uppgiften att be för kristen enhet såväl i våra egna hemtrakter och vårt hemland som överallt i världen. Kristus har bara en kropp.

 

Det här materialet är avsett att användas i ekumeniska sammanhang, inom församlingens eget arbete och i privat böneliv. Materialet lämpar sig väl för skolornas religionsundervisning och internationalitetsfostran.

 

Även i år är vi alla kallade att under böneveckan i januari söka och bygga enhet och gemenskap, att leva ut vår gemensamma tro, bön och Guds storverk samt att bära varandra och världens nöd i våra böner till Gud.

 

Välkommen med och be!

Redaktionskommittén

 

Översättning: Per-Magnus Selinder

Redigering: Olle Kristenson

Bearbetning: Lotta Ring, Mikael Stjernberg

Referensgrupp: Jönköpings kristna samarbetsråd


Material för böneveckan 2016.


1 Petrusbrevet 2:9–10
Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara l...
Den äldsta dopfunten i Lettland daterar sig till tiden då Lettlands främste evangelist, S:t Meinhard var biskop i Lettland 1186-1196. Den fanns ursprungligen i katedralen i Ikšķile. Idag finns...
Aposteln Petrus säger till den tidiga kyrkan att de i sökandet efter mening, innan de hade tagit emot evangeliet, inte var ett folk. Men genom att ta emot kallelsen att vara Guds utvalda folk och ta...
Dopet öppnar för en ny spännande resa där varje ny kristen förenas med Guds folk genom alla tider. Guds ord – de skrifter som kristna från alla traditioner ber med, studerar och reflekterar över...
Gud har utvalt oss, men inte som ett privilegium. Han har gjort oss heliga, men inte därför att kristna är mer värdefulla än andra. Han har utvalt oss för att fullfölja ett ändamål. Vi är hel...
I ekumeniska andaktslivet kan användas symboler: Bibeln, ett tänt ljus och salt för att på ett synligt sätt uttrycka de storverk vi som döpta kristna är kallade att förkunna för världen. Både salt o...
Ekumeniska
böneveckan för kristen enhet varar åtta dagar. Den börjar 18 januari och
böneoktavens sista dag är den 25 januari, som är minnesdagen av apostel Paulus
omvändelse. Härmed bjuds bib...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.