SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

BIBLISKA REFLEKTIONER OCH BÖNER FÖR DE ÅTTA DAGARNA 

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet varar åtta dagar. Den börjar 18 januari och böneoktavens sista dag är den 25 januari, som är minnesdagen av apostel Paulus omvändelse. Härmed bjuds bibeltexter, kommentarer och frågor för var och en av de åtta dagarna.


Hes 37:12–14 Jag
skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk.
Jes 61:1–4 Herren
Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära
glädjebud till de betryckta.
Jer 31:10–13 De
skall komma till Sions höjd och jubla.
1 Mos 17:1–8 Ditt
namn skall vara Abraham, ty jag skall låta dig bli fader till många folk.
Jes 56:6–8 Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.
1 Mos 37:5–8 Hör vad jag har drömt.
Jes 62:6–7 På dina
murar, Jerusalem, ställer jag väktare. De skall aldrig tystna, varken dag eller
natt.
Jes 52:7–9 Härligt
är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen, han som bär bud om
seger, som ropar ut goda nyheter.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.