SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan 2017: Försoning – Kristi kärlek lämnar oss inget val

Försoningens innersta väsen är förlåtelse och fred. Försoning med Gud är den kristna trons viktigaste budskap. Gud sände sin enda Son, Jesus Kristus, till världen så att människorna skulle lära känna Guds ultimata väsen, kärleken. Genom Kristus blir människan delaktig i Guds försoning och kärlek.

 

Denna ”Kristi kärlek” som enligt Korinterbrevet ”tvingar oss” att älska och främja försoning överallt där vi lever. Vår sargade värld behöver försoning, medling mellan människor och fred mellan olika grupper. Verkligheten omkring oss bjuder kristna att gemensamt verka för fred och försoning. 

 

Som tidigare firar vi den internationella ekumeniska böneveckan 18-25 januari. Den åtta dagar långa böneperioden har som tema: Fösoning - Kristi kärlek lämnar oss inget val.

 

År 2017 uppmärksammas reformationens märkesår. Då har det gått 500 år sedan Martin Luther offentliggjorde sina teser. Materialet för ekumeniska böneveckan har tagits fram i Tyskland, vilket gör det naturligt att märkesåret och reformationens historiska kontext har påverkat materialets utformning.

 

År 2017 firar vårt land hundra år av självständighet. 2017 firar också Ekumeniska Rådet i Finland hundraårsjubileum. Under året firar vi både vår egen historia som finländska kyrkor och blickar framåt i samarbetets tecken. 

 

Böneveckan i januari erbjuder naturliga möjligheter att ordna ekumeniska högtider och framför allt att ordna ekumenisk bön, lyfta fram försoningens budskap och byggandet av enhet.

 

Origanltext:

Översättning till svenska: Sveriges Kristna Råd, Per-Magnus Selinder

Redigering: Olle Kristenson

Bearbetning: Lotta Ring och Mikael Stjernberg

Referensgrupp: Järfälla kristna råd och Ockelbo kristna råd 


Ekumeniska böneveckan 2017 Ekumeeninen rukousviikko


Kristi
kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla,
då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer
skall leva för sin egen skull u...
1517
uttryckte Martin Luther sin oro över vad han ansåg vara missbruk inom dåtidens
kyrka genom att offentliggöra sina 95 teser. 2017 firas 500-årsminnet av denna nyckelhändelse för de reformato...
Saksan kirkkojen neuvosto (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschlandn, ACK) on käynnistänyt lukuisia hankkeita vuoden 1517 muistamiseen liittyen. Muun muassa Löydä uudelleen Raamatun aar...
När den
tyska nationella kommittén möttes på hösten 2014 stod det snabbt klart att
materialet för denna bönevecka för kristen enhet behövde ha två tyngdpunkter: Å ena sidan skulle det vara ett f...
Bibeltexten
understryker att försoningen är en gåva från Gud som gäller hela skapelsen. Gud försonade hela världen (kosmos) med sig genom Kristus. Han ställde inte
människorna till svars för der...
Kristi
kärlek kallar oss till bön men också att gå längre än våra böner i arbetet för
enhet mellan kristna. Församlingar och kyrkor behöver få del av Guds gåva av försoning som livets källsprång...
Förberedelserna
för årets tema för böneveckan för kristen enhet har gjorts av en grupp som
representerar olika kristna gemenskaper i Tyskland. Den nationella kommittén
valdes ut av arbetsutsk...
Ekumeniska böneveckan för kristen enhet varar åtta dagar. Den börjar 18 januari och böneoktavens sista dag är den 25 januari, som är minnesdagen av apostel Paulus omvändelse. Härmed bjuds bibeltexter,...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.