SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

BIBLISKA REFLEKTIONER OCH BÖNER FÖR DE ÅTTA DAGARNA

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet varar åtta dagar. Den börjar 18 januari och böneoktavens sista dag är den 25 januari, som är minnesdagen av apostel Paulus omvändelse. Härmed bjuds bibeltexter, kommentarer och frågor för var och en av de åtta dagarna.

Texten 2 Kor 5:14–20 är utgångspunkten för reflektionerna för de åtta dagarna, där några teologiska tankar från de enskilda verserna utvecklas i det följande:

 

Dag 1: En har dött för alla

Dag 2: Att inte längre leva för sin egen skull

Dag 3: Vi bedömer inte längre någon på människors vis

Dag 4: Det gamla är förbi

Dag 5: Något nytt har kommit

Dag 6: Gud har försonat oss med sig

Dag 7: Försoningens tjänst

Dag 8: Att försonas med GudJesaja 53:4–­­12 Han gav sitt liv som ett
försoningsoffer
Psalt 118: 1, 14–29 Gud gav mig inte i dödens våld
1 Joh 2:1–2 Kristus dog för alla
Joh 15:13–17 Att ge sitt liv för sina vänner
Mika 6:6–8 Du har fått
veta vad det goda är
Psalt 25: 1–5  Gud, min frälsnings Gud, visa mig dina vägar
1 Joh 4:19–21 Vi älskar därför att Gud först har älskat oss
Matt 16:24–26 Den som fö...
1 Sam 16:1, 6–7 Herren
ser inte till det yttre, utan till hjärtat
Psalt 19:7–13 Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus
Apg 9:1–19 Saulus blir Paulus
Matt 5:1–12 Saligprisnin...
1 Mos 19:15–26 Se dig inte tillbaka Psalt 77:5–15 Gud är alltid
trofast
Fil 3:7–14 Jag glömmer det som ligger bakom mig
Luk 9:57–62 Håll din hand vid plogen
Dag 5 Något nytt har kommit – 2 Kor 5:17 Hes 36:25–27 Att ta
emot ett nytt hjärta från Gud
Psalt 126 Att fyllas med glädje
Kol 3:9–17 Att förnyas i Kristus
Joh 3:1–8 Att födas iAnden
1. Moos. 17:1−8 Jumala
tekee liiton Abrahamin kanssa
Psalmi 98 Maan ääretkin saivat tietää, että Jumalamme pelasti meidätRoom. 5:6−11 Jumala sovitti meidät
itsensä kanssa Jeesukse...
Jes. 62: 6–7 Sinun muureillesi,
Jerusalem, minä olen asettanut vartijoita. Hetkeksikään he eivät saa herpaantua,
eivät päivällä eivätkä yöllä.
Mika 4:1–5 Rättfärdighet skall
råda på den yttersta dagen Psalt 87 Härliga ting
talas om Gud Upp 21:1–5a Gud skall skapa en ny
himmel och en ny jord Joh 20:11–18 Mötet med den
uppståndne...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.