SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Den bibliska texten 2 Kor. 5:14-20

Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem.


Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.


Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.


Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

 


Översättningskommentar

har en ovanlig översättning av den inledande versen (2 Kor 5:14), särskilt att översätta grekiskans ”vi” och ”oss” med ”jag” och ”mig”. Vi har i det svenska materialet, i likhet med det engelska materialet, valt att skriva ”vi” och ”oss”. Också verbet som nu översätts ”lämnar mig inget val” har ingen självklar svensk översättning; den gamla bibelöversättningen (1917) skrev ”Kristi kärlek tvingar oss”. Det grekiska ordet betyder normalt ”omsluta”, ”omringa” eller möjligen ”pressa på”.

 

När vi diskuterade hur temat för böneveckan skulle återges på svenska, valde vi att använda oss av den gällande översättningen, men byta ”mig” till ”oss”: Kristi kärlek lämnar oss inget val. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.