SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Om den bibliska texten: 2. Kor. 5:14−20 

Bibeltexten understryker att försoningen är en gåva från Gud som gäller hela skapelsen. Gud försonade hela världen (kosmos) med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde oss [mig] budskapet om denna försoning (v. 19). 


Som en följd av Guds gärning är den människa som har blivit försonad med Kristus i sin tur kallad att förkunna denna försoning i ord och handling: Kristi kärlek lämnar oss inget val (v.14). Vi [jag] är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom oss [mig].  


Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud (v. 20). Texten understryker att denna försoning inte sker utan offer. Jesus gav sitt liv. Han dog för alla. Försoningens sändebud kallas också att på samma sätt ge sina liv i hans namn. De lever inte mer för sin egen skull utan för honom som dog för dem. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.