SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Temat för böneveckan för kristen enhet 2017

När den tyska nationella kommittén möttes på hösten 2014 stod det snabbt klart att materialet för denna bönevecka för kristen enhet behövde ha två tyngdpunkter: Å ena sidan skulle det vara ett firande av Guds kärlek och nåd, ”rättfärdiggörelsen av mänskligheten genom nåden allena” vilket återspeglar huvudintresset för de kyrkor som präglats av Martin Luthers reformation. 

 

Å andra sidan skulle också materialet erkänna den smärta som har följt på den djupa splittring som har drabbat kyrkan, tydligt namnge skulden och erbjuda olika steg på vägen till försoning.

 

Ytterst var det påven Franciscus apostoliska uppmaning från 2013 Evangelii Gaudium () som bidrog till temat för detta år med citatet ”Kristi kärlek lämnar oss inget val” (paragraf 9). Med denna bibelvers (2 Kor 5:14), sedd i sammanhanget av hela det femte kapitlet i Andra Korinthierbrevet, formulerade den tyska kommittén temat för bönevekan för kristen enhet 2017.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.