SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tyskland: Den lutherska reformationens hemland

1517 uttryckte Martin Luther sin oro över vad han ansåg vara missbruk inom dåtidens kyrka genom att offentliggöra sina 95 teser.  2017 firas 500-årsminnet av denna nyckelhändelse för de reformatoriska rörelser som kom att prägla de västliga kyrkornas liv under flera århundraden. 

 

Denna händelse har varit ett kontroversiellt ämne i historien kring de mellankyrkliga relationerna i Tyskland, inte minst under de senaste åren. Evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD) har förberett detta märkesår sedan 2008 genom att varje år fokusera på en särskild aspekt av reformationen, till exempel reformationen och politiken eller reformationen och utbildningen. EKD har också inbjudit sina ekumeniska partner på olika nivåer för att fira 1517 års händelser.

 

Efter intensiva och ibland svåra diskussioner har kyrkorna i Tyskland kommit överens om att ekumeniskt hedra minnet av reformationen genom en Christusfest – ett firande av Kristus. Om tyngdpunkten skulle ligga på Jesus Kristus och hans försoningsverk som centrum för den kristna tron skulle alla EKDs ekumeniska partner – romersk-katolska, ortodoxa, baptister, metodister, mennoniter och andra – kunna delta i minnesfesterna.

 

Med tanke på det faktum att reformationens historia präglades av en smärtsam splittring utgör detta ett verkligt framsteg. Den gemensamma lutherska och romersk-katolska kommission för enhet har arbetat hårt för att komma fram till en gemensam förståelse av firandet. Dess rapport, , noterar att båda traditionerna öppnar sig för att minnas reformationen i en ekumenisk tid med det som man har uppnått genom 50 år av dialog och med en ny förståelse av sin egen historia och teologi. 

 

Genom att skilja ut det som är polemiskt från reformationens teologiska insikter kan katoliker lyssna till Luthers utmaning till kyrkan idag och erkänna honom som ett ”vittne om evangelium” (Från konflikt till gemenskap, nr 29). Så, efter århundraden av ömsesidiga fördömanden och nedsättande omdömen om varandra, kan lutherska och katolska kristna 2017 för första gången fira reformationens början tillsammans.

 

Utifrån denna överenskommelse och det vidare ekumeniska sammanhanget har temat för årets bönevecka för kristen enhet vuxit fram: Försoning – Kristi kärlek lämnar oss inget val (2 Kor 5:14–20).Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.