SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tysklands kristna råd och reformationsåret 2017

Tysklands kristna råd ( ACK) har planerat flera projekt för att uppmärksamma 1517. Ett av dessa har fått rubriken ”Att återupptäcka Bibelns skatter”. För att på ett särskilt sätt minnas den betydelse som Martin Luther gav Bibelns budskap har alla medlemskyrkor i det kristna rådet skrivit texter som beskriver hur de närmar sig Bibeln. 


Dessa publicerades senare i en skrift. Som en fortsättning på detta har rådet arrangerat en symbolisk ”pilgrimsvandring” till olika medlemskyrkor i Wittenberg. Varje församling som besöktes gav uttryck för och firade sitt eget unika förhållande till Bibeln. I april 2015 arrangerade det kristna rådet en konferens med titeln ”Ohjälplig splittring? Välsignad förnyelse? – 500 års reformation från olika ekumeniska perspektiv”. Resultaten från denna process har publicerats: .

 

Det var i samband med förberedelserna för reformationsåret som Tysklands kristna råd på inbjudan av Kyrkornas världsråd tog sig an uppgiften att arbeta ut material för detta års bönevecka för kristen enhet. En kommitté bestående av tio personer som representerade olika kyrkor möttes tre gånger under 2014 och 2015 för att arbeta fram de texter som skulle användas. En särskild uppmärksamhet riktades på förberedelserna till den ekumeniska gudstjänsten för veckan – se sidorna xx till xx. Materialet ska tjäna det allmänna syftet med böneveckan för kristen enhet men samtidigt påminna om den lutherska reformationen.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.