SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan 2018: Guds hand leder oss

Foto: atonementfriars.org

Guds hand är en symbol för Guds handlande i den judisk-kristna traditionen. Guds hand är framför allt ett tecken på och ett redskap för skapande och välsignelse. Symboliskt sett talar man ibland om Guds högra och vänstra hand. Med sin högra hand gör Gud ”sitt eget verk” medan den vänstra är ett redskap för ”annat verk”.

 

Episkopalprästen Paul Wattson föreslog att böneveckan skulle hållas i den nytida formen. Första gången denna böneoktav firades 1908. Läs mera, klicka bilden.Triumfen över förtrycket har tagits upp i en hymn, som skrevs under ett arbetsmöte för det karibiska ekumeniska rådet 1981. Denna har blivit en nationalhymn för den ekumeniska rörelsen. Sången har översatts även till svenska. Läs mera nedan.Materialet för ekumeniska böneveckan för kristen enhet 2018 har tagits fram i Karibien. Av temat framgår att de kristna i Karibien har upplevt kraften i Herrens hand. Den erfarenheten kommer inte minst av att folken i området har upplevt befrielse från slaveri. 

 

Som kristna tror vi och upplever att Gud fortfarande verkar. Hans hand är stark nog att befria oss från synden. Hans hand är vårt skydd och vår trygghet. Guds hand välsignar oss och vår vandring på den ekumeniska vägen.

 

Böneveckan för kristen enhet eller Ekumeniska böneveckan fyller hundratio år i januari 2018. Ekumeniska böneveckotraditionen anses ha börjat i USA. Episkopalprästen Paul Wattson föreslog att böneveckan skulle hållas 18–25 januari. Första gången denna böneoktav firades var 1908.

 

Två kyrkliga minnesdagar formar inramningen av böneveckan. Enligt den västliga traditionen firades 18 januari till minne av aposteln Petrus tillträde som biskop och den 25 januari till minne av aposteln Paulus omvändelse, två mycket symbolrika högtidsdagar. Hundratio år har förflutit och fortfarande hålls böneveckan den traditionella tidpunkten.

 

Den första dagen till minne av aposteln Petrus biskopsinstallation, firas inte längre i den romersk-katolska traditionen. Den återförpassades 1960 till sin ursprungliga plats den 22 februari. Petrus och Paulus respekteras som apostlar av Rom och dess församlings grundare.

 

I ekumeniska sammanhang är det viktigt att aposteln Petrus också anses vara grundare av församlingen i Antiokia. Där började man första gången kalla Nasaréns efterföljare kristna enligt Nya testamentet. Stadens biskopssäte är fortfarande ett av den ortodoxa kyrkans viktigaste patriarkat.

 

Ekumeniska böneveckans historia kan betraktas ur ett hundratioårigt perspektiv, men böndagarna har mer än fyrahundra års historia bakom sig. År 2018 har det förflutit tio år efter att man började firas två böndagar. Årligen firas Böndag för kristen enhet den 18 januari och den 24 oktober firas Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar.

 

Bönen för enhet är starkast under böneveckan, men den måste också strömma ut i våra vardagsliv. Kristen enhet är inte bara en frukt av mänsklig strävan, den är alltid en frukt av den heliga Andens verk. Vi kan inte producera eller organisera fram den. Vi kan endast ge oss av i förtröstan på att Anden leder oss rätt på vår vandring och för oss fram till enheten i Kristus och med varandra.

 

Med önskan om en välsignad ekumenisk bönevecka

Redaktionskommittén 

 

Originaltext:  

Särskild tacksamhet riktas till Karibiska ekumeniska rådet (), 

och till arbetsgruppen för redigering.


Översättning och bearbetning: Per-Magnus Selinder 

Redigering: Olle Kristenson

Referensgrupp: Mölndals samkristna råd

 

Box 14038
SE-167 14 Bromma

Böneveckans tvåspråkigt material 2018


1 Då sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren:
Den nuvarande karibiska regionen bär på en sammansatt verklighet. Den har hämtat sitt namn från Kalinagofolket, som tidigare kallades kariber. Regionen är oerhört vidsträckt och omfattar både öar och...
Karibiska kristna från många skilda traditioner ser idag hur Guds hand grep in för att göra slut på slaveriet. Det är en gemensam erfarenhet av att Guds frälsningshandlande leder till frihet. Av denna...
Andra Moseboken leder oss genom tre perioder: Israeliternas liv i Egypten
(1:1–15:21), Israels vandring genom öknen (15:22–18:27), samt upplevelserna i
Sinai öken (19–40). 
Befrielsen av Guds folk kommer genom Guds makt. Guds högra hand kan
tolkas både som Guds säkra seger över fienderna och hans orubbliga beskydd av sitt eget folk. Trots faraos beslutsamhet hörde Gud...
En del kyrkofäder använde denna berättelse som en bild för det andliga livet.
Augustinus, till exempel, menade att den fiende som kastades i havet inte var
egyptierna utan synden.
Andra Moseboken 15 ger oss möjligheten att se hur vägen till enhet ofta går genom gemensamma erfarenheter av lidande. Israeliternas befrielse från slaveriet är den grundläggande händelse som konstitue...
Ekumeniska böneveckan för kristen enhet varar åtta dagar. Den börjar 18 januari och böneoktavens sista dag är den 25 januari, som är minnesdagen av apostel Paulus omvändelse. Härmed bjuds bibeltexter,...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.