SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Använder Gud våld för att bekämpa våldet?

En del kyrkofäder använde denna berättelse som en bild för det andliga livet. Augustinus, till exempel, menade att den fiende som kastades i havet inte var egyptierna utan synden.

 

Alla våra förgångna synder har pressat oss från det som har varit, de har dränkts och utplånats i dopet. Dessa våra mörka passager har ridit på oss som orena andar på ridhästar och som ryttare har de styrt dem åt vilket håll de velat. Det är därför som aposteln kallar dem ’mörkrets makter’. Vi har blivit av med allt detta genom dopet, liksom genom Röda havet, som har sitt namn eftersom det helgats genom blodet från den korsfäste Herren… (Predikan 223E).

 

Augustinus betraktade denna berättelse som en uppmuntran för den kristna människan att hoppas, snarare än att misströsta, när fienden hotar. För Augustinus var dopet den grundläggande nyckelhändelsen som gav varje människa hennes sanna identitet som lem i Kristi kropp. Han drog en parallell mellan befrielsen av Israel genom Röda havet och befrielsen av det kristna folket genom dopet. Båda befrielsevandringarna ledde till att en gudstjänstfirande gemenskap uppstod. Som en sådan gemenskap kunde Israel lovsjunga Herren i frihet i Miriams och Moses segersång. Deras befrielse gjorde förslavade israeliter till ett Guds egendomsfolk som förenades genom att sjunga en lovsång. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.