SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Biblisk-pastoral reflektion kring texten

Andra Moseboken leder oss genom tre perioder: Israeliternas liv i Egypten (1:1–15:21), Israels vandring genom öknen (15:22–18:27), samt upplevelserna i Sinai öken (19–40). 

Det avsnitt vi har valt är Israels segersång som sjöngs av Mose och Miriam och skildrar de händelser som ledde till Guds folks befrielse från slaveriet.  Denna lovsång avslutar den första delen i Andra Moseboken. 

 

”Han är min Gud, honom vill jag prisa” (15:2)

Verserna 1–3 i kapitel 15 understryker lovsången till Gud: ”Herren är min kraft och mitt värn, han blev min räddning. Han är min Gud, honom vill jag prisa, min faders Gud, honom vill jag lovsjunga” (15:2). I denna sång, som leddes av Mose och Miriam, lovprisas den Gud som har befriat dem. De vet att Guds plan och syfte att befria folket inte kan omintetgöras eller krossas. Inte ens faraos vagnar, hans armé eller tränade militärmakt kan segra över Guds vilja att ge folket frihet (15:4–5). I denna glädjefyllda lovsång kan kristna från många olika traditoner upptäcka den Gud som är allas vår frälsare och vi får glädjas över att han har hållit sina löften till oss genom den heliga Anden. I den frälsning som han ger oss får vi upptäcka att han är vår Gud och vi är hans folk. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.