SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

”Din högra hand, Herre, härlig i makt” (15:6a) 

Befrielsen av Guds folk kommer genom Guds makt. Guds högra hand kan tolkas både som Guds säkra seger över fienderna och hans orubbliga beskydd av sitt eget folk. Trots faraos beslutsamhet hörde Gud ropet från sitt folk. Han ville inte låta det gå under eftersom han är livets Gud. 

 

Genom att härska över vinden och havet visar Gud sin vilja att bevara livet och segra över våldet (15:10). Syftet med denna gärning var att göra israeliterna till ett folk som kunde lovprisa Guds orubbliga kärlek.  

 

Denna befrielse gav hopp och löfte till folket. Hopp – därför att en ny dag hade grytt där folket fritt kunde lovsjunga sin Gud och förverkliga hoppets möjligheter. Det innehöll också ett löfte: deras Gud skulle följa dem på deras vandring och ingen kraft kunde omintetgöra Guds plan för dem. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.